Unga och tobak

Att bli beroende av tobak går fortare än vad de flesta tror och det är vanligt att börja röka eller snusa som ung. Om du upptäcker att din tonåring har börjat prova på rökning eller snusning är det en bra idé att prata tillsammans. Här följer några tips på hur du bäst agerar stöd och hjälp för ditt barn.

Vanliga orsaker till att unga provar tobak

Många unga provar på att röka. Den absoluta majoriteten, såväl pojkar som flickor, uppger att det beror på orsaker som kompisars påverkan och viljan att passa in, alltså grupptryck. Många unga uppger också att mental hälsa i stor grad påverkar huruvida man börjar röka eller inte och många har förebilder som använder tobak.

Att prata om tobak

1 av 4 unga har föräldrar som inte pratat med sina barn om rökning överhuvudtaget. Varannan ung tjej och nästan varannan ung kille säger att bristande stöd från föräldrar är en avgörande faktor till att börja röka eller inte. Över var tredje ung uppgav att unga börjar röka för att de vill protestera eller provocera genom sin rökning.

Unga och tobak

Hur pratar du med din tonåring om tobak?

1. Lyssna

Lyssna på ditt barn och var genuint intresserad av vad de har att säga. Förminska inte ditt barn, utgå ifrån att det finns en tanke med tobaksbruket. Om ditt barn har en positiv inställning till tobak, fråga: “Vad vinner du på att röka?”. Ha ett öppet sinne utan att tappa din auktoritet.

2. Tänk på hur du formulerar dig

Tänk på din retorik under samtalet. Vad kommer fungera bäst: “Jag förbjuder dig från att röka!” eller “Jag vill inte att du skadar dig själv och din kropp, för jag bryr mig om dig”? Vad fungerar för ditt barn? Oftast fungerar omtanke bra och landar rätt, men du är den som känner ditt barn bäst.

3. Tänk på att vara ett stöd

Se samtalet som en möjlighet att berätta hur du själv ser på rökning, snusning och andra droger som har ett nära samband. Försök att lägga upp samtalet på ett sätt som ger barnet egna, konkreta argument som kan användas för att stå emot tobak. Prata om förebilder som inte röker och snusar, om hur dyrt det är att röka eller snusa och om hur ditt barn ska förhålla sig till kompisar som röker eller snusar. Tobak påverkar utseendet, ger dålig hy, sämre kondition, gula tänder och dålig andedräkt. Var tydlig med att du inte vill att ditt barn ska börja röka eller snusa.

Om du själv som förälder röker eller snusar

Det kan kännas uppgivet att övertyga sina barn att avstå dåliga vanor du själv har. Men vänd hellre ditt beroende till en fördel för konversationen — du om någon vet ju nackdelarna med tobak. Var ärlig och berätta hur rökningen påverkat dig negativt och försök känna förståelse för ditt barns oro och tankegångar. Kanske kan ni gemensamt stötta och förebygga tobaksbruk i hemmet? Kanske kan ni komma överens om att du slutar med ditt tobaksbruk om ditt barn samtidigt lovar att aldrig börja?

Senast uppdaterad 2019-04-08