Hjälp vid alkoholmissbruk

Alkohol kan orsaka stora problem på flera olika sätt när det blir ett missbruk eller ett beroende. Här hittar du råd om hur du kan söka hjälp och vad du bör tänka på om du lider av ett alkoholberoende.

Varningstecken på alkoholism

Några tecken på alkoholism som är bra att vara observant på är:

  • om du känner starkt begär efter alkohol, har svårt att minska på ditt drickande eller svårt att sluta när du har börjat
  • om du prioriterar alkohol över annat som du tycker är viktigt
  • om du måste dricka större mängd alkohol än vanligtvis för att få samma effekt
  • om du skakar, mår illa eller får andra besvär av att inte dricka alkohol
En person ligger i sängen i ett mörkt rum och ser ut genom fönstret. Foto.

Många olika sorters skador av alkoholism

Att dricka mycket alkohol ökar inte bara risken för skador på levern och bukspottskörteln, utan kan också orsaka eller förvärra flera andra sorters skador och sjukdomar. Några exempel på kroppsliga symtom är cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, sjukdomar i mage, hud, blod och skelett. Men det påverkar också psykiska sjukdomar, som depression. Mycket alkohol under lång tid kan ge allvarliga förändringar i hjärnan.

Undvik att kombinera alkohol och medicin

Tänk på att det finns flera sorters läkemedel som du inte bör ta när du har druckit alkohol. Läs alltid bipacksedeln noga, eller prata med din läkare eller en av våra farmaceuter först.

Var försiktig när du kör bil

Tänk på att aldrig köra bil när du är påverkad av alkohol. Med ett alkoholtest kan du kontrollera din promillehalt innan du kör. Testet från Save Lives Now visar om du har mer eller mindre än 0,2 promille i blodet.

Behandling och medicin vid alkoholism

Det finns riktlinjer för sjukvården om behandling av missbruk och beroende. Du kan få hjälp genom läkemedel eller olika sorters psykologisk behandling, eller en kombination. Genom att kontakta 1177 Vårdguiden kan du få hjälp med vart du kan vända dig för behandling. Du kan också få stöd och rådgivning från exempelvis alkohollinjen.

Medicin

Det finns olika sorters receptbelagda läkemedel som används vid alkoholberoende. Verksamma ämnen i dessa läkemedel brukar vara:

  • disulfiran (Antabus) - orsakar obehag och gör så att du mår illa när du dricker
  • akamprosat (Aotal, Campral) - minskar suget efter alkohol
  • naltrexon (Naltrexon, Naltrexone, med flera) och nalmefen (Selincro) - minskar upprymdhet och gör alkoholruset mindre positiv

Eftersom näringsbrist och sömnsvårigheter är vanliga vid alkoholberoende är det också vanligt att få behandling med vitamin, särskilt B-vitamin, och läkemedel för sömnstörningar.

Söka vård

Lättare abstinensbesvär brukar gå över av sig själv inom någon vecka, men kontakta en vårdcentral om du har allvarliga besvär. Sök genast hjälp om du har abstinensepilepsi eller om du misstänker att du har delirium tremens. Delirium tremens kan ha symtom som feber, hög puls, ostadig gång, skakningar, förvirring, hallucinationer, minnesförlust och synproblem.

Hjälp för anhöriga

Anhöriga och andra närstående påverkas också av alkoholberoendet, och även du som närstående kan behöva stöd och hjälp. Alkohollinjen är öppen även för anhöriga till någon som lever i ett alkoholmissbruk.

Senast uppdaterad 2020-07-20