Planet: en friskare planet

Hållbarhetsarbetet på Kronans Apotek bygger på tre områden: society, people, planet. Våra fokusområden stödjer FN:s globala hållbarhetsmål och är utformade genom dialog med våra kunder och andra intressenter. Inom området planet arbetar vi med frågor om klimat och miljö för en friskare planet.

Minimera läkemedels miljöpåverkan

Hur läkemedel påverkar miljön

Vi vet ännu inte exakt hur olika läkemedel påverkar miljön och vilka konsekvenser det får framöver. Men vi vet att hormoner från p-piller eller hormonplåster har gjort skada på fiskar, antiinflammatoriska läkemedel har påverkat vissa fågelarter och antibiotika kan göra bakterier resistenta. Mer om antibiotika. Det är viktigt för oss att hantera läkemedel på ett sätt som minimerar påverkan på vår planet.

Ansvarsfull läkemedelsanvändning

Vår viktigaste uppgift som apotek är att främja en optimal läkemedelsanvändning. Vi hjälper till med råd och stöd för att använda rätt medicin på rätt sätt, i rätt tid och i rätt dos enligt läkarens ordinationer. Läs mer om vårt arbete för hållbar läkemedelsanvändning.

Hållbarhet planet

Håll utkik efter Välvald

Välvald är en guide som Sveriges apotek har tagit fram. De företag som uppfyller våra krav och är mer transparenta i sitt hållbarhetsarbete får symbolen Välvald i anslutning till sina produkter. Mer om Välvald

Insamling av överblivna läkemedel

Om du har gammal medicin eller läkemedel som blir över ska det inte slängas hur som helst. Lämna dina överblivna läkemedel hos oss, så förstörs de på ett godkänt sätt med låg miljöpåverkan. Vi ger dig dessutom bonuspoäng för din insats. Mer om hur du lämnar in gamla läkemedel.

Branschsamarbete

Ansvaret för vår planet sträcker sig längre än vad vi på Kronans Apotek ensamma kan påverka - Vi vill mer! Genom att samarbeta med andra apoteksaktörer får vi större drivkraft och möjlighet att påverka miljö- och hållbarhetsfrågorna än mer kraftfullt.

  • Vi delar med oss av kunskap och driver gemensamma projekt via miljörådet inom Sveriges Apoteksförening.
  • Vi medverkar i Läkemedelsverkets kunskapscentrum för läkemedel i miljön. Det är en plattform för dialog och samarbete för svenska aktörer, som Läkemedelsverket har fått regeringens uppdrag att skapa och driva under 2019-2023.

Resurser, miljövänliga produkter och minskat svinn

Utvalt och kontrollerat sortiment

Inför varje ny produkt som tas in i sortimentet görs en noggrann leverantörs- och produktgranskning. Läs mer om vårt arbete med hållbara leverantörskedjor och produktkontroll här. Men alla varor som finns på apoteket påverkar miljön i någon utsträckning. Vissa mer och andra mindre, beroende på hur och var de produceras, vilka råvaror som ingår, förpackningsmaterial, transporter och så vidare.

  • Vårt mål är att hela tiden utveckla kvalitets- och miljökraven på hela sortimentet och dess förpackningar. För att underlätta för dig som vill göra medvetna val så har vi både ekologiskt certifierade, veganska och miljömärkta produkter.
  • Hållbarhetskraven är särskilt viktiga för våra egna märkesvaror, de som bär namnet Kronans Apotek. Som ett exempel har vi inlett en hållbarhetsresa tillsammans med Charlotte Kalla för att utveckla skyddande och vårdande hudprodukter med stort fokus på miljö. Mer om hållbarhetsresan med Charlotte Kalla.
  • Vårt sortiment ska bidra till nytta för människors hälsa och välmående. Vi hjälper dig hellre att hitta rätt produkt utifrån dina behov istället för att ”kränga och slänga”. Om det behövs guidar vi dig vidare till sjukvården.

Rädda våra produkter

Vår ambition är att varenda produkt i vårt sortiment ska komma till användning. Men då och då får vi överblivna produkter som vi inte kan sälja på apoteken. En del produkter som vi inte har kvar i ordinarie sortiment skänks till välgörenhet eller hamnar i vår outlet på hemsidan. Där har du en chans att rädda dem från kassering – till riktigt bra priser.

Minska användningen av påsar

Den bästa påsen är den som inte tillverkas alls. Därför uppmuntrar vi i första hand våra kunder att använda en medhavd väska eller påse som återanvänds. För den som verkligen behöver erbjuder vi plastpåsar som är tillverkade av återvunnen plast och tygpåsar i ekologisk bomull. Totalt har uppnått tio miljoner färre plastpåsar 2019 jämfört med år 2016. Under våren 2020 har vi infört papperspåsar istället för plastpåsar. Papperspåsarna är producerade av återvunnen FSC-märkt råvara från hållbart skogsbruk.

Ombyggnation med återanvändning

Kronans Apotek tar hand om inredning och material från de apotek som avvecklas, flyttas eller byggs om, så att det kan återanvändas vid ombyggnationer och nyetableringar på andra platser.

Begränsa klimatpåverkan från energi och transporter

Koldioxidneutralt vid 2030

Kronans Apotek har som mål att vara koldioxidneutrala vid 2030 och vår största klimatpåverkan beror på energi och transporter. Vi satsar i första hand på faktiska åtgärder för att minska klimatpåverkan. Klimatkompensation används endast som ett komplement i utvecklingsarbetet.

Varutransporter

Att transportera varor till alla apotek i hela Sverige har en stor klimatpåverkan. Därför samarbetar vi med transportleverantörerna för att minska koldioxidutsläppen. Varutransporter för alla produkter inom Kronans Apoteks egna varumärke klimatkompenseras från och med år 2019. Vi har också tagit fram olika storlekar på transportbackarna, så att vi transporterar mindre luft.

Beställningar från e-handeln

När du beställer läkemedel och andra varor på e-handeln kan du välja att hämta dessa på valfritt apotek, som alternativ till annat utlämningsställe. Varorna skickas då med ordinarie varuleverans till apoteket vilket innebär att det inte sker några extra transporter dit. Vi utvecklar också Click & Collect, där online-beställningar ska kunna plockas och göras i ordning direkt på apoteket. Vi arbetar för att optimera förpackningsmaterial och minska luft vid transporterna. För kunder som föredrar hemleverans erbjuds ett 100% klimatkompenserat alternativ.

Tjänsteresor

Vi strävar efter att genomföra våra tjänsteresor med kommunala medel eller tåg istället för med flyg eller bil. Alla tjänstebilar ska uppfylla vår bilpolicy med miljökrav. Från och med 2019 klimatkompenseras flygresor och alla tjänstebilsresor. För att minska behovet av resor används digital teknik för möten.

Energiförbrukning

Kronans Apotek använder ca 80% förnybar el och målet är att ha det på alla apotek. Det är en utmaning där elen ingår i de hyresavtal vi har med olika fastighetsägare. Om fastighetsägarna inte redan använder miljövänlig el försöker vi påverka dem att byta. För alla apotek där vi har ett eget elavtal har vi förnybar el som är märkt med Bra Miljöval. Vid nyetableringar, flytt och ombyggnationer installeras energieffektiv belysning och kylskåp som både har låg energiförbrukning och samtidigt är driftsäkra, eftersom vi förvarar läkemedel.

TRE FOKUSOMRÅDEN INOM HÅLLBARHET