Tillbaka till Förkylning och infektionssjukdomar

Antibiotika

Antibiotika är läkemedel som är effektiva mot bakterier. Antibiotika kallas ibland människans viktigaste upptäckt någonsin, eller i alla fall vår viktigaste medicinska upptäckt. Men en farlig utveckling är hur fler och fler bakterier utvecklar motståndskraft (resistens) mot antibiotika. I värsta fall leder det till att de sjukdomar som bakterierna orsakar inte längre går att bota. Därför är det oerhört viktigt att ta antibiotika ansvarsfullt.

Antibiotikans gyllene regler

För att undvika att man skapar nya resistenta bakterier är det extremt viktigt att man följer några enkla regler när man hanterar antibiotika:

Avbryta aldrig en antibiotikakur i förtid

Detta gäller även om du känner dig frisk. Vissa bakterier kan överleva och utveckla resistens.

Spara aldrig antibiotika till nästa gång

Olika antibiotika biter på olika bakterier och du kan själv inte veta vilken bakterie du har drabbats av. Kvarbliven antibiotika kan lämnas in till närmsta apotek.

1000x1000-ung-kvinna-BUS

Köp aldrig antibiotika i utlandet för att ha hemma

En del av överkonsumtionen beror på att antibiotika används i fel syfte.

Släng inte och spola aldrig ner antibiotika

Lämna in din gamla medicin på vilket apotek som helst. Mer om hur du lämnar in medicin på Kronans Apotek och får bonuspoäng som tack.

  • Tips och råd banner, Till mina recept
Senast granskad 2021-08-10