Antibiotika

Antibiotika är läkemedel som är effektiva mot bakterier. Antibiotika kallas ibland människans viktigaste upptäckt någonsin, eller i alla fall vår viktigaste medicinska upptäckt. Men en farlig utveckling är hur fler och fler bakterier utvecklar motståndskraft (resistens) mot antibiotika. I värsta fall leder det till att de sjukdomar som bakterierna orsakar inte längre går att bota. Därför är det oerhört viktigt att ta antibiotika ansvarsfullt.

Antibiotikans gyllene regler

För att undvika att man skapar nya resistenta bakterier är det extremt viktigt att man följer några enkla regler när man hanterar antibiotika:

Avbryta aldrig en antibiotikakur i förtid

Detta gäller även om du känner dig frisk. Vissa bakterier kan överleva och utveckla resistens.

Spara aldrig antibiotika till nästa gång

Olika antibiotika biter på olika bakterier och du kan själv inte veta vilken bakterie du har drabbats av. Kvarbliven antibiotika kan lämnas in till närmsta apotek.

Ett barn leker och tittar ut över vattnet. Foto.

Köp aldrig antibiotika i utlandet för att ha hemma

En del av överkonsumtionen beror på att antibiotika används i fel syfte.

Släng inte och spola aldrig ner antibiotika

Lämna in din gamla medicin på vilket apotek som helst. Mer om hur du lämnar in medicin på Kronans Apotek och får bonuspoäng som tack.

Hjälper antibiotika mot förkylning?

Nej, förkylning och influensa är virussjukdomar, och antibiotika hjälper inte mot sjukdomar som orsakas av virus. Det är inte bra att ta antibiotika när man har en förkylning eftersom det bidrar till en ökad antibiotikaresistens.

Vad gör jag med min gamla antibiotika?

Lämna alltid in oanvänd antibiotika till valfritt apotek. Som vi nämnde längre upp på sidan får man absolut inte spola ner eller kasta bort antibiotika, då bidrar man till den ökande antibiotikaresistensen som håller på att bli ett allvarligt problem i världen.

Varför bytte läkaren min antibiotikamedicin till en annan sort?

Om den första kuren antibiotika inte hjälper, kan din läkare skriva ut en annan sort i förhoppningen att den ska vara mer effektiv mot de onda bakterierna som gör dig sjuk.

Var den gamla inte lika bra? Jo, i grunden var det inget fel på den. Men olika bakterier dör av olika typer av antibiotika. Innan man förskriver en antibiotikakur vill läkaren göra en bakterieodling för att förstå vilken bakterie du har drabbats av och bättre kunna skräddarsy din antibiotikabehandling. Ett odlingssvar kan ta lite tid och därför kan din läkare ibland behöva justera din antibiotikabehandling med en ny sort för att nå ända fram och göra dig helt frisk.

Vad är antibiotika?

Det korta svaret: Antibiotika är läkemedel som är effektiva mot bakterier.

I princip kan antibiotika fungera på två olika sätt: Antingen genom att helt enkelt döda bakterierna, eller genom att hämma deras tillväxt. Båda metoderna leder till att den sjukdom som bakterierna orsakar hindras från att bryta ut.

Tricket med antibiotika är att medicinen ska vara skadlig för bakteriernas celler men inte för människans egna celler (kallas ”selektiv toxicitet”). Det finns många sätt att uppnå det, och det forskas hela tiden efter nya mekanismer. Penicillinet kan till exempel angripa bakteriernas cellväggar eller proteinsyntes.

Vad hjälper antibiotika mot?

Antibiotika hjälper enbart mot åkommor som orsakas av bakterier. Det antibiotikan gör är att den slå ut vissa bakterier som orsakar en viss sjukdom. Genom att ta bort orsaken till sjukdomen, tar man även bort själva sjukdomen.

Vad är bredspektrum och smalspektrum?

En del typer av antibiotika påverkar bara en viss sorts bakterie medan andra typer av antibiotika kan vara effektiva mot flera sorters bakterier. De kallas smalspektrum-antibiotika respektive bredspektrum-antibiotika.

För att minimera resistensutvecklingen är det viktigt att man väljer antibiotika som inte är onödigt bred, det vill säga en sort som inte påverkar många typer av bakterier i onödan. Varje bakteriestam som angrips bär med sig potentialen att utveckla resistens.

Senast granskad 2021-08-10