Hållbarhet på Kronans Apotek

Hållbar utveckling är grunden för hela vår verksamhetsstrategi. Vårt syfte är ”Health for life” – vi vill hjälpa människor att leva ett hälsosamt liv. Det är vår kompass som guidar oss i den dagliga verksamheten och i all utveckling. Vi strävar efter hållbara produkter, tjänster och samarbeten – alltid med hälsa i fokus.

Hållbarhetsområden

Hållbarhetsarbetet på Kronans Apotek är starkt länkat till vårt syfte ”Health for life”. Vi stödjer FN:s globala hållbarhetsmål och bidrar till hälsa och välmående - både för samhället, våra medarbetare och miljön.

Hållbarhet Kronans Apotek

LÄS MER OM VÅRT HÅLLBARHETSARBETE