Hållbarhet på Kronans Apotek

Hållbar utveckling är grunden för hela vår verksamhetsstrategi. Vårt syfte är ”Health for life” – vi vill hjälpa människor att leva ett hälsosamt liv. Det är vår kompass som guidar oss i den dagliga verksamheten och i all utveckling. Vi strävar efter hållbara produkter, tjänster och samarbeten – alltid med hälsa i fokus.

Hållbarhetsområden

Hållbarhetsarbetet på Kronans Apotek är starkt länkat till vårt syfte ”Health for life”. Vi stödjer FN:s globala hållbarhetsmål och bidrar till hälsa och välmående - både för samhället, våra medarbetare och miljön.

Hållbarhet Kronans Apotek

LÄS MER OM VÅRT HÅLLBARHETSARBETE

Hållbarhetsredovisning

Vi på Kronans Apotek vill dela med oss av hållbarhetsarbetet, utmaningar och framsteg. Kronans Apotek ingår i Oriola-koncernen. Hållbarhetsredovisningen för Kronans Apotek kompletteras av den koncerngemensamma års- och hållbarhetsredovisningen, som är tredjepartsgranskad och upprättad i enlighet med Global Reporting Initative (GRI). Tillsammans med koncernen är vi även anslutna till FN:s Global Compact, vilket innebär att vi följer tio internationella principer för ett ansvarsfullt företagande och redovisar årligen arbetet i en Communication on Progress report (CoP-rapport).

Hållbarhetsredovisning för Kronans Apotek

Hållbarhetsredovisning (GRI) för hela koncernen Oriola

Koncernens Communication on Progress Report (CoP-rapport)

Hållbarhetsinitiativ

Den rätta medicinen

Felmedicinering är ett problem inom hälso- och sjukvården. Det är inte acceptabelt att flera äldre blir sjuka och till och med dör av läkemedelsrelaterade orsaker varje år. Vi vill sätta stopp för felaktig läkemedelsanvändning och därför startade vi initiativet Den rätta medicinen.

Hållbarhetsresan med Charlotte Kalla

Vi lanserar en hudvårdsserie i samarbete med Charlotte Kalla. Förutom att erbjuda effektiv hudvård så lägger vi stor vikt på miljö och hållbarhet under hela projektet. Vi bjuder med hela Sverige att få ta del av resan – från labb till hylla.