Lämna in gammal medicin

Gammal medicin eller läkemedel som blir över kan inte slängas hur som helst. Lämna in medicinen på Kronans Apotek så ser vi till att de inte skadar vår miljö eller vårt dricksvatten. Medlemmar får bonuspoäng som tack för hjälpen och vi alla får en friskare planet!

Vad ska lämnas in?

  • Lämna in alla överblivna läkemedel och allt som kan innehålla rester av läkemedel, till exempel inhalatorer och nikotin- eller hormonplåster.

  • Förpackningar som inte innehåller läkemedelsrester kan källsorteras precis som vanliga hushållsförpackningar och behöver inte lämnas in.

  • Kanyler läggs i avsedda kanylburkar och lämnas in.

Samla allt i en genomskinlig plastpåse och lämna in till ditt närmaste Kronans Apotek. Som tack för din miljöinsats ger vi 200 poäng till dig som är klubbmedlem när du lämnar in dina gamla mediciner (som mest 5 gånger per år. Mer om kundklubben och bonuspoäng).

Du kan lämna in läkemedel på alla Kronans Apotek.
Hitta ditt närmaste apotek.

Lämna in medicin - få 200 bonuspoäng

Att spola ner eller kasta läkemedel skadar miljön

Överblivna läkemedel som kastas i soporna eller spolas ned i toaletten kan skada miljön. Våra reningsverk kan inte rena avloppsvattnet helt och hållet från läkemedel och rester av dem sprids då till mark, sjöar, grundvatten och dricksvatten. Även små mängder läkemedel rubbar naturens balans. Vi vet ännu inte exakt hur olika läkemedel påverkar miljön och vilka konsekvenser det får framöver. Men vi vet att hormoner från p-piller eller hormonplåster har gjort skada på fiskar, att anti-inflammatoriska läkemedel har påverkat vissa fågelarter samt att antibiotika kan göra bakterier resistenta, så att det blir svårare att bota infektioner i framtiden. Därför är det viktigt att lämna tillbaka överblivna läkemedel till apoteken så att de kan förstöras på ett miljösäkert sätt.

Mer om hormonläkemedel och miljön

Detta händer med dina inlämnade läkemedel

Apoteken kontrollerar så inget annat än läkemedel finns med i påsen med läkemedelsavfall. Därefter packas de ner godkända behållare som transporteras till särskilda förbränningsanläggningar runt om i landet. Där bränns de under kontrollerade förhållanden med höggradig rökgasrening. Rökgaserna renas effektivt och håller utsläppen av försurande gaser på en låg nivå. Resterna från rökgasreningen och askan har låg giftighet och förvaras på godkända platser.