Tillbaka till Hållbarhet på Kronans Apotek

Society: förbättra människors hälsa

Hållbarhetsarbetet på Kronans Apotek bygger på tre områden: society, people, planet. Våra fokusområden stödjer FN:s globala hållbarhetsmål och är utformade genom dialog med våra kunder och andra intressenter. När vi pratar om society (samhälle) menar vi vårt arbete för att förbättra människors hälsa genom en bättre läkemedelsanvändning, hållbara produkter och hälsofrämjande tjänster.

Tillgång till läkemedel

Ett av våra viktigaste uppdrag som apotek är att tillhandahålla läkemedel, så att du alltid får tillgång till de mediciner som du behöver på ett säkert sätt. Studier visar att över 90% av alla efterfrågade läkemedel expedieras direkt vid första apoteksbesöket. En av orsakerna till att läkemedel saknas på apotek är restnoteringar, alltså att läkemedelstillverkaren inte kunnat leverera läkemedlet. Det är ett globalt problem. Apotek gör en rad åtgärder för att avhjälpa brister på läkemedel.

 • Vi byter styrkor i samråd med förskrivaren.
 • Vi byter beredningsform, som att till exempel erbjuda flytande form istället för tablett.
 • Vi kontrollerar om andra apotek eller andra kedjor har läkemedlet i lager.
 • Samt en rad andra åtgärder för att hjälpa patienten att få de läkemedel som behövs.
Hållbarhet - society

Leverantörskedja och produktkontroll

Alla läkemedel som säljs i Sverige är godkända av Läkemedelsverket och det ställs höga kvalitetskrav för att ett nytt läkemedel ska bli godkänt. Det finns också ett rigoröst regelverk för apotek med en rad olika myndigheter som har insyn i apoteken. De utgör i stor utsträckning ett skydd för apotek och patienter. Vi kontrollerar till exempel att de läkemedel som lämnas ut inte är förfalskade. Alla leverantörer åtar sig genom avtal att följa en uppförandekod och efterleva våra principer och riktlinjer för att få sälja sina produkter genom oss. Vi granskar både leverantören och produkten innan en ny handelsvara tas in i vårt sortiment. Hittills har uppförandekoden accepterats av 86 procent av leverantörerna och 100 procent för våra egna märkesvaror Kronans Apotek.

Uppförandekoden reglerar följande:

 • Lagefterlevnad
 • Hälsa och säkerhet
 • Mutor och bestickningar
 • Miljöskydd
 • Rättvis konkurrens
 • Djurskydd
 • Öppenhet och transparens
 • Myndighetsdialog
 • Mänskliga rättigheter, icke-diskriminering och jämlikhet
 • Ledning, styrning och samarbete

TRE FOKUSOMRÅDEN INOM HÅLLBARHET