Society: förbättra människors hälsa

Hållbarhetsarbetet på Kronans Apotek bygger på tre områden: society, people, planet. Våra fokusområden stödjer FN:s globala hållbarhetsmål och är utformade genom dialog med våra kunder och andra intressenter. När vi pratar om society (samhälle) menar vi vårt arbete för att förbättra människors hälsa genom en bättre läkemedelsanvändning, hållbara produkter och hälsofrämjande tjänster.

Tillgång till läkemedel

Ett av våra viktigaste uppdrag som apotek är att tillhandahålla läkemedel, så att du alltid får tillgång till de mediciner som du behöver på ett säkert sätt. Studier visar att över 90% av alla efterfrågade läkemedel expedieras direkt vid första apoteksbesöket. En av orsakerna till att läkemedel saknas på apotek är restnoteringar, alltså att läkemedelstillverkaren inte kunnat leverera läkemedlet. Det är ett globalt problem. Apotek gör en rad åtgärder för att avhjälpa brister på läkemedel. - Vi byter styrkor i samråd med förskrivaren. - Vi byter beredningsform, som att till exempel erbjuda flytande form istället för tablett. - Vi kontrollerar om andra apotek eller andra kedjor har läkemedlet i lager. - Samt en rad andra åtgärder för att hjälpa patienten att få de läkemedel som behövs.

Hållbarhet - society

Leverantörskedja och produktkontroll

Alla läkemedel som säljs i Sverige är godkända av Läkemedelsverket och det ställs höga kvalitetskrav för att ett nytt läkemedel ska bli godkänt. Det finns också ett rigoröst regelverk för apotek med en rad olika myndigheter som har insyn i apoteken. De utgör i stor utsträckning ett skydd för apotek och patienter. Vi kontrollerar till exempel att de läkemedel som lämnas ut inte är förfalskade. Alla leverantörer åtar sig genom avtal att följa en uppförandekod och efterleva våra principer och riktlinjer för att få sälja sina produkter genom oss. Vi granskar både leverantören och produkten innan en ny handelsvara tas in i vårt sortiment. Hittills har uppförandekoden accepterats av 86 procent av leverantörerna och 100 procent för våra egna märkesvaror Kronans Apotek.

Uppförandekoden reglerar följande: - Lagefterlevnad - Hälsa och säkerhet - Mutor och bestickningar - Miljöskydd - Rättvis konkurrens - Djurskydd - Öppenhet och transparens - Myndighetsdialog - Mänskliga rättigheter, icke-diskriminering och jämlikhet - Ledning, styrning och samarbete

Säker läkemedelsanvändning

En av de stora utmaningarna med läkemedel är att de används felaktigt. I vissa fall är det mindre än hälften av patienterna som använder sina läkemedel rätt. Med vår expertis kan vi bidra till att läkemedel används på rätt sätt och som apotek spelar vi en avgörande roll för effektiv, hållbar och korrekt läkemedelsanvändning. En optimal läkemedelsanvändning är inte bara bra för patienter. Det begränsar också läkemedels belastning på miljön och bidrar till en hållbar ekonomi. Idag är farmaceuter den enda typen av vårdpersonal som har en komplett överblick över alla läkemedel som individen tar. Med hjälp av kunskapen hos vår apotekspersonal får du professionell rådgivning om allt som rör läkemedel. Till exempel är en viktig del för oss att kontrollera att dina läkemedel är säkra att kombinera med varandra. - Vi tror att det finns mycket som kan förbättras inom detta område. Felmedicinering är ett stort problem och det är inte acceptabelt att flera individer blir sjuka och till och med dör av läkemedelsrelaterade orsaker varje år. Med initiativet Den rätta medicinen lyfter vi frågan om de allvarliga läkemedelsrelaterade problemen. Du kan läsa mer om initiativet Den rätta medicinen här. - Vi använder EES, Elektroniskt expertstöd, för att du ska kunna känna dig trygg i din läkemedelsbehandling. - Vi hjälper dig med dina läkemedelsrecept. Vi går igenom och städar din receptlista, granskar utbyte av läkemedel, informerar om högkostnadsskydd, ordnar reseintyg, fixar fullmakter och andra receptfrågor. Om recept och läkemedel. - Vi erbjuder en rad tjänster för att underlätta och förbättra din läkemedelsanvändning. Du kan boka fördjupade läkemedelssamtal, bli uppringd av en farmaceut, abonnera på dosförpackade läkemedel (MinDos), delta i patientstödsprogram med mera. Upptäck alla våra tjänster. - För att göra vår expertis ännu mer tillgänglig har vi samlat flera vanliga ämnen under våra tips och råd-sidor. - Du är välkommen att prata med oss om sådant som är relevant för just dig.

Hälsofrämjande tjänster och samarbeten

Det är viktigt för oss att aktivt samarbeta konstruktivt med andra aktörer inom hälso- och sjukvården och myndigheter på lokal och internationell nivå. Dessutom har vi många samarbeten med patientföreningar och andra organisationer som precis som vi jobbar med att främja hälsa. Några exempel är Farmaceuter Utan Gränser, Doktor.se, Riksförbundet HjärtLung och många fler. Dessutom har vi olika tjänster i våra apotek som finns till för att hjälpa dig må lite bättre. Du får hjälp med allt från medicinpåminnelser till enklare vårdärenden som att mäta blodtryck, kontrollera födelsemärken, vaccinering och blodprov.

Rådgivning på många språk

Antalet utrikes födda i Sverige ökar och är mer än två miljoner personer, vilket är cirka 20% av Sveriges befolkning. Det innebär att det finns ett växande behov för apotek att kunna ge rådgivning på många språk. Apoteksmedarbetare från olika länder och en bred mångfald berikar verksamheten samtidigt som det underlättar rådgivningen. Flera hundra tusen personer i Sverige har arabiska som modersmål. Därför samarbetar Kronans Apotek med Aktarr, en plattform som förmedlar svenska nyheter på arabiska via text och film. Vi tar fram rådgivningsvideos, ordnar hälsoevent på arabiska och andra aktiviteter.

TRE FOKUSOMRÅDEN INOM HÅLLBARHET