Tillbaka till Hållbarhet på Kronans Apotek

Hälsosamt och hållbart arbetsliv

Hållbarhetsarbetet på Kronans Apotek bygger på tre områden: att förbättra människors hälsa, ett hälsosamt och hållbart arbetsliv samt en friskare planet. Vårt hållbarhetsarbete stödjer FN:s globala hållbarhetsmål och är utformade genom dialog med våra kunder och andra intressenter. Vi arbetar bland annat med att säkra ett hälsosamt och hållbart arbetsliv.

Välmående medarbetare

För att kunna hjälpa våra kunder på bästa sätt, krävs att vi har de bästa och mest nöjda medarbetarna som trivs på jobbet. Vi är övertygade om att vi alla presterar som bäst när vi har roligt på jobbet och får tid för återhämtning. Vi ger alla våra medarbetare förutsättningar för att må bra, både på jobbet och utanför.

Vårt gemensamma arbetsmiljöarbete inom Kronans Apotek tar avstamp i våra värderingar;

  • Vi är öppna
  • Vi tar initiativ
  • Vi samarbetar
  • Vi sprider glädje

Arbetsmiljön i vår verksamhet ska vara sådan att de som arbetar hos oss trivs och kan utvecklas både yrkesmässigt och som individer och att ingen drabbas av ohälsa eller kommer till skada på grund av arbetet. Vi uppmuntrar aktiviteter för friskvård och stöttar med företagshälsovård och rehabilitering. Läs mer om hur det är att jobba hos oss.

Tjänster Fråga farmaceuten

Ledarskap och kompetensutveckling

Individuell utveckling

Kunskap om läkemedel är avgörande för att ge professionell rådgivning och service till våra kunder. Varje dag träffar vi närmare 100 000 kunder som vi värnar om med integritet och omtanke. Även om våra farmaceuter har mångårig universitetsutbildning, så nöjer vi oss inte med det. Varje medarbetare har också en individuell utvecklingsplan och kompetenstid för att stärka sina kunskaper. Genom arbetsrotation mellan olika apotek utbyter vi erfarenheter och hjälper med varandra. Vi jobbar med ledarskapsprogram, internt kvalitetsnätverk och andra stödjande roller. Vi ser också att tydliga mål och god feedback stärker såväl hälsan som utvecklingen och lusten till arbetet.

Kompetenspoolen

Genom vår kompetenspool erbjuder vi möjlighet till flexibelt arbete, personlig utveckling och kompetensutveckling. Som läkemedelsspecialist i kompetenspoolen varieras arbetet på olika apotek med andra farmaceutiska uppdrag inom koncernen, som till exempel stöttning inom e-handeln och vår dosverksamhet. Mer om kompetenspoolen.

Praktik

För att uppmuntra studenters intresse för yrket erbjuder vi praktikplatser för studerande från högstadiet till universitetet. Alla praktikanter har en handledare som genomfört handledarutbildning. Vår ambition är att ge studenterna en väg in i branschen och förhoppningsvis bli framtida medarbetare hos oss! Mer om praktik, sommarjobb och Prao

Mångfald och jämlikhet

Kronans Apotek arbetar för att ha en mångfald med medarbetare från flera länder som berikar verksamheten. Vi vill locka till oss, behålla och utveckla medarbetare som representerar en blandning av bakgrund och kompetens. Vi verkar för jämlika och jämställda arbetsförhållanden. Det är också viktigt att våra medarbetare ska kunna förena arbete med föräldraskap.

Nolltolerans mot diskriminering

Vi accepterar inga former av diskriminering eller trakasserier från någon. Det har hänt att våra medarbetare möter rasistiska tillmälen eller hot från besökare. Det är helt oacceptabelt och vi tvekar inte att polisanmäla sådana fall.

Farmaceuter från andra EU-länder

Kronans Apotek tar emot farmaceuter med utbildning och arbetserfarenhet från andra EU-länder som av olika skäl flyttar till Sverige. Vi hjälper till genom att bekosta en intensivkurs i svenska under tre månader för att förenkla processen att få svensk yrkeslegitimation. Sedan introduceras farmaceuterna så att de kan börja jobba i våra apotek runt om i landet.

Farmaceuter Utan Gränser

Vi samarbetar också med Farmaceuter Utan Gränser (FuG) som verkar för allas rätt till god läkemedelsbehandling, framförallt med inriktning på låginkomstländer. Vi medverkar till exempel på seminarier för att öka kompetens och engagemang i dessa frågor inom Sverige och stöttar organisationens internationella arbete. Mer om samarbetet med Farmaceuter utan Gränser.

Ansvar och etik

Uppförandekod

Som apotek har vi ett viktigt samhällsansvar som bygger på hälsa, omsorg och förtroende. Kronans Apotek har en uppförandekod som beskriver principer för hur vi arbetar på ett lagligt, ansvarsfullt och etiskt sätt. Alla medarbetare utbildas i uppförandekoden som också handlar om hur vi bemöter varandra och våra kunder.

Visselblåsning

Alla medarbetare har möjlighet att rapportera misstankar om missförhållanden på arbetsplatsen; allt som inte överensstämmer med vår uppförandekod och värderingar. I första hand uppmuntras att ta kontakt med en chef i organisationen. För den som känner oro mot att vara öppen med informationen har vi även en visselblåsartjänst. Det är ett sätt att tidigt kunna uppmärksamma och minska risker för oegentligheter. Systemet är krypterat för att säkerställa anonymitet och alla ärenden hanteras enligt en tydlig process.

Tre fokusområden inom hållbarhet