Vi har just nu mycket längre leveranstider och svarstider än normalt.

MENY

Society: hållbara produkter och tjänster

Hållbarhetsarbetet på Kronans Apotek bygger på tre områden: society, people, planet. Våra fokusområden stödjer FN:s globala hållbarhetsmål och är utformade genom dialog med våra kunder och andra intressenter. När vi pratar om society (samhälle) menar vi vårt arbete för en bättre läkemedelsanvändning, hållbara produkter och hälsofrämjande tjänster.

Leverantörskedja och produktkontroll

Ett av våra viktigaste uppdrag som apotek är att tillhandhålla läkemedel, så att du alltid får tillgång till de mediciner som du behöver på ett säkert sätt. Kvaliteten på allt vi gör följer det rigorösa regelverk som gäller för apotek och vi kontrollerar till exempel att de läkemedel som lämnas ut inte är förfalskade. Alla leverantörer åtar sig genom avtal att följa en uppförandekod och efterleva våra principer och riktlinjer för att få sälja sina produkter genom oss. Vi granskar både leverantören och produkten innan en ny handelsvara tas in i vårt sortiment och därefter fortsätter vi med regelbundna granskningar så länge som vi har kvar produkten till försäljning.

Uppförandekoden reglerar följande:

 • Lagefterlevnad
 • Hälsa och säkerhet
 • Mutor och bestickningar
 • Miljöskydd
 • Rättvis konkurrens
 • Djurskydd
 • Öppenhet och transparens
 • Myndighetsdialog
 • Mänskliga rättigheter, icke-diskriminering och jämlikhet
 • Ledning, styrning och samarbete
Society-767x767.jpg

Hållbar läkemedelsanvändning

Med vår expertis kan vi bidra till att läkemedel används på rätt sätt och som apotek spelar vi en avgörande roll för effektiv, hållbar och korrekt läkemedelsanvändning. En optimal läkemedelsanvändning är inte bara bra för patienter. Det begränsar också läkemedels belastning på miljön och bidrar till en hållbar ekonomi. Idag är farmaceuter den enda typen av vårdpersonal som har en komplett överblick över alla läkemedel som individen tar. Med hjälp av kunskapen hos vår apotekspersonal får du professionell rådgivning om allt som rör läkemedel. Till exempel är en viktig del för oss att kontrollera att dina läkemedel är säkra att kombinera med varandra.

 • Vi tror att det finns mycket som kan förbättras inom detta område. Felmedicinering är ett stort problem och det är inte acceptabelt att flera individer blir sjuka och till och med dör av läkemedelsrelaterade orsaker varje år. Med initiativet Den rätta medicinen lyfter vi frågan om de allvarliga läkemedelsrelaterade problemen. Du kan läsa mer om initiativet Den rätta medicinen här.
 • För att göra vår expertis ännu mer tillgänglig har vi samlat flera vanliga ämnen under våra tips och råd-sidor. 
 • Du är välkommen att prata med oss om sådant som är relevant för just dig.

 

 

Hälsofrämjande samarbeten och initiativ

Det är viktigt för oss att aktivt samarbeta konstruktivt med andra aktörer inom hälso- och sjukvården och myndigheter på lokal och internationell nivå. Dessutom har vi många samarbeten med patientföreningar och andra organisationer som precis som vi jobbar med att främja hälsa. Några exempel är Farmaceuter Utan Gränser, Doktor.se, Riksförbundet HjärtLung och många fler. Dessutom har vi olika tjänster i våra apotek som finns till för att hjälpa dig må lite bättre. Du får hjälp med allt från medicinpåminnelser till enklare vårdärenden som att mäta blodtryck, kontrollera födelsemärken, vaccinering och blodprov. 

 

Tre fokusområden inom hållbarhet