Tillbaka till Hållbarhet på Kronans Apotek

Så ska äldres lidande minska

Felaktig läkemedelsanvändning är en av de vanligaste orsakerna till att patienter skadas i vården, varav de flesta är äldre. Det kostar även skattebetalarna uppåt 20 miljarder kronor – varje år. Men genom tre enkla åtgärder skulle vi kunna öka patientsäkerheten för tiotusentals svenskar och samtidigt minska kostnaderna för skattebetalarna, skriver Eva Eriksson, förbundsordförande för SPF och Anders Torell, vd på Kronans Apotek.

Lidande och ekonomiska konsekvenser

Enligt studier dör nästan 3 000 personer av felaktig läkemedelsanvändning varje år i Sverige*, varav de flesta är äldre. Det är tio gånger fler än som dör i trafiken. Felaktig läkemedelsanvändning är också den vanligaste orsaken till att patienter skadas i vården, efter fallskador.

Förutom alla patienter som far illa drabbar detta även samhället ekonomiskt. Nationella läkemedelsstrategin (NLS) har uppskattat kostnaderna för felaktig läkemedelsanvändning till mellan 10 och 20 miljarder kronor årligen. Det är ett kostsamt lidande som skulle kunna undvikas.

Läkemedelsutbyten skapar förvirring

En stor bov i dramat är dagens system för läkemedelsutbyten: periodens varor. De bestäms av Tandvårds- och läkemedelsverket (TLV) och sker när ett patent gått ut och det finns motsvarande alternativ tillgängliga. Apoteken är då skyldiga att erbjuda det billigare läkemedlet. Visserligen kan man välja bort det billigare generiska läkemedlet men högkostnadsskyddet ger inte rabatt för merkostnaden.

Flera sorters varumärken med paracetamol

Vi föreslår följande tre konkreta åtgärder:

  • Färre läkemedelsbyten. Förskrivarna bör skriva ut det billigaste läkemedlet direkt. Det innebär i praktiken att de behöver ha tillgång till elektroniskt förskrivarstöd med aktuella prisuppgifter. Patienten borde också ha rätt att få samma produkt under receptets hela giltighetstid, förutsatt att det billigaste läkemedlet har expedierats vid första uttaget.
  • Förbättrad märkning och information. Det generiska namnet (namnet på den aktiva substansen) bör anges på receptet för de läkemedel som kan komma att bytas ut på apoteket. Läkemedelsförpackningar, bipacksedlar och apotekens etiketter borde också ha tydligare märkning med det generiska namnet. Likaså borde Läkemedelskommittéernas rekommendationslistor grundas på de generiska namnen, där så är lämpligt.
  • Pristak på generika. Om man håller sig under maxbeloppet får apoteken själva välja vilket generiskt läkemedel som ska expedieras. På så sätt kan apoteken minska antalet byten.

    *Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna Anders Torell VD Kronans Apotek*

*Jönsson, A.K., et al., Fatal drug poisonings in a Swedish general population. BMC Clin Pharmacol, 2009. 9: p. 7.

Periodens varor är de generiskt utbytbara läkemedel som har lägst pris och som apoteken erbjuder sina kunder när de byter ut läkemedel.

Om undersökningen:

Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 29 januari–5 februari 2019, på uppdrag av Kronans Apotek. Totalt intervjuades 1211 personer i åldern 75-95 år. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.