Vi har just nu mycket längre leveranstider och svarstider än normalt.

MENY
Top header_Diabetes_1157x260_diabetes.jpg

Vad är diabetes?

Diabetes är en av våra stora folksjukdomar. Antalet personer med diabetes ökar lavinartat över hela världen och sjukdomen går ner i åldrarna.

Vad innebär diabetes?

Diabetes innebär att man har ett kroniskt förhöjt blodsocker, vilket är orsakat av otillräcklig eller upphörd insulinproduktion. Det finns i huvudsak tre former av diabetes och de benämns typ 1, typ 2, och graviditetsdiabetes. Orsaken till sjukdom och behandlingen skiljer sig något åt.

Hur många i Sverige som har diabetes i någon form är inte helt klart eftersom mörkertalet beräknas vara stort, men uppskattningsvis lever mellan 350 000 och 400 000 personer med sjukdomen. Av dessa har de allra flesta – nio av tio – typ 2-diabetes. Allt fler lever länge med sjukdomen.

Lite för högt blodsocker kallas nedsatt glukostolerans och kan vara ett förstadium med risk att utveckla diabetes typ 2 om inga åtgärder sätts in. Många har en nedsatt glukostolerans utan att veta om det och att ändra sin livsstil gällande kost och motion betyder mycket.

Diabetes typ 1

Vid diabetes typ 1 har kroppens egen produktion av insulin helt eller nästan helt slutat att fungera. Livslång behandling med insulininjektioner krävs.

Läs mer om diabetes typ 1

Diabetes typ 2

Diabetes typ 2 kommer smygande vilket ofta leder till skador innan man upptäckt att man har sjukdomen. Behandlingen är livsstilsförändringar (mat och motion) och tabletter och/eller insulininjektioner.

Läs mer om diabetes typ 2

Populära produkter

Senast uppdaterad 2018-11-22