Diabetes - symtom och tecken

Diabetes typ 1 och diabetes typ 2 är två helt olika sjukdomar. Det finns gemensamma nämnare för de båda, symtomen är en av dem. Diabetes typ 1 är vanligast hos barn, och kallas därav ofta för barn- eller ungdomsdiabetes, men diabetes typ 2 är den vanligaste formen av sjukdomen. Ungefär 85% av alla som har diabetes i Sverige har typ 2.

Symtom på diabetes typ 1

Vanligtvis utvecklas typ 1-diabetes under någon eller några månader. Undantaget är små barn som kan få allvarliga symtom efter bara några dygn. Om man får typ 1-diabetes är det vanligt att man:

 • Kissar oftare
 • Blir törstigare
 • Känner sig tröttare
 • Blir illamående
 • Får ont i magen
 • Börjar lukta aceton i munnen
 • Börjar se dimmigt
 • Tappar i vikt

Ett annat vanligt symtom är svampinfektioner. Dessa kan uppstå i framförallt munhålan och underlivet. Barn som fått diabetes typ 1 kan börja kissa på sig mitt i natten fast de tidigare inte gjort det. Vid alla dessa symtom är det viktigt att så snabbt som möjligt kontakta en vårdcentral.

diabetes-symtom-767x767

Diabetes och ketoacidos

Om symtomen går väldigt långt kan man i värsta fall drabbas av ketoacidos. Det innebär att blodsockret hamnat högre än 15 mmol/L och man har utvecklat syror (ketoner) i blodet och i urinen. Det gör att man luktar aceton ur munnen och är tecken på en akut insulinbrist med risk för ett diabeteskoma som är livshotande. Att drabbas av ketoacidos är dock ovanligt eftersom man innan dess mår så pass dåligt att man redan sökt sig till sjukvården.

Symtom på diabetes typ 2

När det gäller diabetes typ 2 så kommer symtomen ofta långsamt. Ibland får man inga symtom alls och då är det svårare att upptäcka sjukdomen. Många känner inte ens till att de har sjukdomen. Vanliga tecken på diabetes typ 2 är att man:

 • Är trött både fysiskt och psykiskt
 • Blir mer törstig
 • Kissar oftare
 • Får klåda i underlivet
 • Börjar se dimmigt

Ett enkelt hemmatest

Upptäck snabbt obalanser. Ett positivt test visar att du troligtvis har diabetes och innebär att du lättare kan söka vård och få rätt behandling.

Hur får man reda på att man har diabetes?

När du testas för diabetes, både typ 1 och 2 får du lämna två blodsockerprover. Med dessa prover kan läkaren se om du har diabetes, men inte om det är typ 1 eller typ 2.

Blodprovet som kallas “P-glukos”

Detta test visar vilket blodsockervärde du har. P står för plasma och glukos är en annan benämning för socker.

Blodprov kallat “HbA1C”

Det här provet är ett så kallat långtidssockerprov. Det ger svar på hur dina blodsockernivåer varit de senaste 2-12 veckorna.

Undersökning av antikroppar för diabetes typ 1

För att säkerställa vilken form av diabetes du har måste fler tester göras. Vid diabetes typ 1 bildas antikroppar mot cellerna i bukspottkörteln som bildar insulin. Därför görs ett blodprov i syfte att undersöka om du har sådana eller inte. Om du har det, är det ett tecken på att du har diabetes typ 1.

Undersökning för diabetes typ 2

Om du är över 40 år, har mycket fett runt buken och släktingar som har diabetes typ 2 är det väldigt troligt att även du har det. Men för att säkerställa det tar läkaren ofta fler prover. Man blir också noggrant undersökt av läkare både när man har fått diagnosen och vid de uppföljande återbesöken som man brukar göra minst en gång om året. Oftast går man till en läkare på sin vårdcentral. Det är även vanligt att man har kontakt med en distriktssköterska eller en särskild diabetessjuksköterska på sin vårdcentral.

Senast granskad 2021-10-18