Tillbaka till Diabetes

Diabetes - symtom och tecken

Diabetes typ 1 och diabetes typ 2 är två helt olika sjukdomar. Det finns gemensamma nämnare för de båda, symtomen är en av dem. Diabetes typ 1 är vanligast hos barn, och kallas därav ofta för barn- eller ungdomsdiabetes, men diabetes typ 2 är den vanligaste formen av sjukdomen. Ungefär 85% av alla som har diabetes i Sverige har typ 2.

Symtom på diabetes typ 1

Vanligtvis utvecklas typ 1-diabetes under någon eller några månader. Undantaget är små barn som kan få allvarliga symtom efter bara några dygn. Om man får typ 1-diabetes är det vanligt att man:

  • Kissar oftare
  • Blir törstigare
  • Känner sig tröttare
  • Blir illamående
  • Får ont i magen
  • Börjar lukta aceton i munnen
  • Börjar se dimmigt
  • Tappar i vikt

Ett annat vanligt symtom är svampinfektioner. Dessa kan uppstå i framförallt munhålan och underlivet. Barn som fått diabetes typ 1 kan börja kissa på sig mitt i natten fast de tidigare inte gjort det. Vid alla dessa symtom är det viktigt att så snabbt som möjligt kontakta en vårdcentral.

1000x1000 Pojke i träd. Foto.

Diabetes och ketoacidos

Om symtomen går väldigt långt kan man i värsta fall drabbas av ketoacidos. Det innebär att blodsockret hamnat högre än 15 mmol/L och man har utvecklat syror (ketoner) i blodet och i urinen. Det gör att man luktar aceton ur munnen och är tecken på en akut insulinbrist med risk för ett diabeteskoma som är livshotande. Att drabbas av ketoacidos är dock ovanligt eftersom man innan dess mår så pass dåligt att man redan sökt sig till sjukvården.

Senast granskad 2021-10-18