Rådgivning om diabetes typ 1

Vid diabetes typ 1 har kroppens egen produktion av insulin helt eller nästan helt slutat att fungera. Det gör att man får för mycket socker i blodet. Eftersom brist på insulin leder till att man blir allvarligt sjuk, måste man tillföra kroppen extra insulin varje dag. Man måste behandlas med insulin resten av livet. Insulin finns inte som tabletter utan måste injiceras under huden med sprutor eller med hjälp av en insulinpump.

Diabetes typ 1 drabbar ofta barn

Typ 1-diabetes brukar komma tidigt i livet och kallas därför också för barn- eller ungdomsdiabetes. Den vanligaste åldern att bli sjuk är 10-12 år för flickor och 12-14 år för pojkar. Men även små barn kan få sjukdomen. Sjukdomen är delvis ärftlig och går inte att bota. Däremot finns det behandling och målet är att hitta en behandling som gör det möjligt att leva ett bra liv med sin sjukdom.

Behandling mot diabetes typ 1

Diabetes typ 1 är en sjukdom som du har hela livet. Det finns behandling att få som kan anpassas efter dig och din vardag. Behandlingen går ut på att du tillför insulin till kroppen. Det gör att cellerna kan tillgodogöra sig sockret som finns i blodet och därmed hålla blodsockervärdet på en bra nivå.

diabetes-typ1-767x767

Om insulin

Insulin kommer du behöva ta resten av livet. Det finns inte som tabletter utan måste sprutas in i underhuden med en spruta eller insulinpump. Magen eller låret är där man oftast injicerar insulinet.

Insulinpennor

Insulinsprutorna ser vanligtvis ut som pennor och kallas därför för insulinpennor. De finns två sorter:

  • Engångspennor, fyllda med insulin och som slängs när de är slut.
  • Insulinpennor som du själv laddar med ampuller som innehåller insulin. När ampullerna är helt tomma byter du själv ut dem.

Insulinpumpar

Med en insulinpump slipper du sticka dig när du tar insulin. De doserar automatiskt insulin till kroppen i små doser under hela dygnet. Doseringen styrs av hur du programmerar pumpen och går att anpassa individuellt. Dosen går att öka eller minska vid behov.

Precis som med insulinpennor finns det två sorters pumpar.

  • Den ena varianten bär du som ett bälte som inte syns utanpå kläderna. Pumpen fungerar genom en tunn plastslang via en nål som du har under huden på magen.
  • Den andra varianten är en liten kapsel som sätts fast i underhudsfettet med en tunn nål, vanligtvis på överarmens utsida. Pumpen styrs med en liten fjärrkontroll.

Viktigt att kontrollera blodsockervärdet

Som diabetiker är väldigt viktigt att ha koll på sitt blodsockervärde. Värdet mäts i millimol per liter men skrivs oftast med förkortningen mmol/l. Personer utan diabetes har ett blodsockervärde på 4–5 mmol/l på morgonen och ett värde på 5–7 mmol/l en till två timmar efter en måltid. Som diabetiker ska man försöka hålla sig kring dessa nivåer också.

Långtidssockerprov

Man bör undvika att hamna över 9 mmol/l efter en måltid. Det viktigaste är dock hur blodsockervärdet sett ut under en längre tid. För att kontrollera hur ditt blodsocker legat i genomsnitt de senaste veckorna eller månaderna görs därför ett långtidssockerprov som kallas HbA1c.

Så mäter man blodsockervärdet

  1. Gör ett litet stick i fingertoppen så att det bildas en bloddroppe
  2. Håll en mätsticka mot droppen så blodet sugs in i stickan
  3. Efter en kort stund kan man sedan se sitt blodsockervärde

Blodsockermätare kan man köpa direkt hos oss på Kronans Apotek. Mätstickorna är gratis. Det kan även hända att man får hämta mätarna och stickorna på din vårdcentral. Om man har en synskada finns det även talande blodsockermätare.

Senast uppdaterad 2020-07-23