Rådgivning om diabetes typ 1

Vid diabetes typ 1 har kroppens egen produktion av insulin helt eller nästan helt slutat att fungera. Det gör att man får för mycket socker i blodet. Eftersom brist på insulin leder till att man blir allvarligt sjuk, måste man tillföra kroppen extra insulin varje dag. Man måste behandlas med insulin resten av livet. Insulin finns inte som tabletter utan måste injiceras under huden med sprutor eller med hjälp av en insulinpump.

Diabetes typ 1 drabbar ofta barn

Typ 1-diabetes brukar komma tidigt i livet och kallas därför också för barn- eller ungdomsdiabetes. Den vanligaste åldern att bli sjuk är 10-12 år för flickor och 12-14 år för pojkar. Men även små barn kan få sjukdomen. Sjukdomen är delvis ärftlig och går inte att bota. När man hittat en behandling som fungerar bra går det att leva ett bra liv med sin sjukdom.

Symtom på diabetes typ 1

Om man får typ 1-diabetes är det vanligt att man:

 • Kissar oftare
 • Blir törstigare
 • Känner sig tröttare
 • Blir illamående
 • Får ont i magen
 • Börjar luka aceton i munnen
 • Börjar se dimmigt
 • Tappar i vikt
Flicka i skogen

Ett annat vanligt symtom är svampinfektioner. Dessa kan uppstå i framförallt munhålan och underlivet. Barn som fått diabetes typ 1 kan börja kissa på sig mitt i natten fast de inte gjort det på väldigt länge innan. Vid alla dessa symtom är det viktigt att så snabbt som möjligt ta kontakt med en läkare. Om symtomen tillåts fortsätta kan nämligen blodsockret bli så högt att man till och med blir medvetslös.

Om symtomen går väldigt långt kan man i värsta fall drabbas av ketoacidos. Det innebär att blodsockret hamnat högre än 15 mmol/L och man har utvecklat syror (ketoner) i blodet och i urinen. Det gör att man luktar aceton ur munnen och är tecken på en akut insulinbrist med risk för ett diabeteskoma som är livshotande. Att drabbas av ketoacidos är dock ovanligt eftersom man innan dess mår så pass dåligt att man redan sökt sig till sjukvården.

Vanligtvis utvecklas typ 1-diabetes under någon eller några månader. Undantaget är små barn som kan få allvarliga symtom efter bara några dygn.

Hur tar man reda på om man har diabetes typ 1?

När du testas för diabetes typ 1 får du lämna två blodsockerprover.

Blodprovet som kallas “P-glukos”
Detta test visar vilket blodsockervärde du har. P står för plasma och glukos är en annan benämning för socker.

Blodprov kallat “HbA1C”
Det här provet är ett så kallat långtidssockerprov. Det ger svar på hur dina blodsockernivåer varit de senaste 2-12 veckorna.

Med dessa prover kan läkaren se om du har diabetes, men inte om det är typ 1 eller typ 2.

Undersökning av antikroppar
För att säkerställa vilken form av diabetes du har måste fler tester göras. Vid diabetes typ 1 bildas antikroppar mot cellerna i bukspottkörteln som bildar insulin. Därför görs ett blodprov i syfte att undersöka om du har sådana eller inte. Om du har det, är det ett tecken på att du har diabetes typ 1.

Behandling mot diabetes typ 1

Diabetes typ 1 är en sjukdom som man har hela livet. Däremot finns det bra behandling att få som kan anpassas efter dig och din vardag. Behandlingen går ut på att du tillför insulin till kroppen. Det gör att cellerna kan tillgodogöra sig sockret som finns i blodet och därmed hålla blodsockervärdet på en bra nivå.

Om insulin

Insulin kommer du behöva ta resten av livet. Det finns inte som tabletter utan måste sprutas in i underhuden med en spruta eller insulinpump. Magen eller låret är där man oftast injicerar insulinet. Insulinsprutorna ser vanligtvis ut som pennor och kallas därför för insulinpennor. De finns två sorter av dem:

 • Engångspennor, fyllda med insulin och som slängs när de är slut.
 • Insulinpennor som du själv laddar med ampuller som innehåller insulin. När ampullerna är helt tomma byter du själv ut dem.

Med en insulinpump slipper du sticka dig när du tar insulin. De doserar automatiskt insulin till kroppen i små doser under hela dygnet. Doseringen styrsa av hur du programmerar pumpen och går att anpassa individuellt. Dosen går att öka eller minska vid behov.

Precis med insulinpennor finns det två sorters pumpar.

 • Den ena varianten bär du som ett bälte som inte syns utanpå kläderna. Pumpen fungerar genom en tunn plastslang via en nål som du har under huden på magen.
 • Den andra varianten är en liten kapsel som sätts fast i underhudsfettet med en tunn nål, vanligtvis på överarmens utsida. Pumpen styrs med en lite fjärrkontroll.

Viktigt att kontrollera blodsockervärdet

Som diabetiker är väldigt viktigt att ha koll på sitt blodsockervärde. Värdet mäts i millimol per liter mens skrivs oftast med förkortningen mmol/l. Personer utan diabetes har ett blodsockervärde på 4–5 mmol/l på morgonen och ett värde på 5–7 mmol/l en till två timmar efter en måltid. Kring dessa nivåer ska man som diabetiker försöka hålla sig också.

Man bör undvika att hamna över 9 mmol/l efter en måltid. Det viktigaste är dock hur blodsockervärdet sett ut under en längre tid. För att kontrollera hur ditt blodsocker legat i genomsnitt de senaste veckorna eller månaderna görs därför ett långtidssockerprov som kallas HbA1c.

Så mäter man blodsockervärdet

 1. Gör ett litet stick i fingertoppen så att det bildas en bloddroppe
 2. Håll en mätsticka mot droppen så blodet sugs in i stickan
 3. Efter en kort stund kan man sedan se sitt blodsockervärde

Blodsockermätare kan du köpa direkt hos oss på Kronans Apotek. Mätstickorna är gratis. Det kan även hända att du får hämta mätarna och stickorna på din vårdcentral. Om man har en synskada finns det även talande blodsockermätare.