Tillbaka till Diabetes

Rådgivning om diabetes typ 1

Vid diabetes typ 1 har kroppens egen produktion av insulin helt eller nästan helt slutat att fungera. Det gör att man får för mycket socker i blodet. Eftersom brist på insulin leder till att man blir allvarligt sjuk, måste man tillföra kroppen extra insulin varje dag. Man måste behandlas med insulin resten av livet. Insulin finns inte som tabletter utan måste injiceras under huden med sprutor eller med hjälp av en insulinpump.

Diabetes typ 1 drabbar ofta barn

Typ 1-diabetes brukar komma tidigt i livet och kallas därför också för barn- eller ungdomsdiabetes. Den vanligaste åldern att bli sjuk är 10-12 år för flickor och 12-14 år för pojkar. Men även små barn kan få sjukdomen. Sjukdomen är delvis ärftlig och går inte att bota. Däremot finns det behandling och målet är att hitta en behandling som gör det möjligt att leva ett bra liv med sin sjukdom.

Behandling mot diabetes typ 1

Diabetes typ 1 är en sjukdom som du har hela livet. Det finns behandling att få som kan anpassas efter dig och din vardag. Behandlingen går ut på att du tillför insulin till kroppen. Det gör att cellerna kan tillgodogöra sig sockret som finns i blodet och därmed hålla blodsockervärdet på en bra nivå.

1000x1000 far och son pratar

Öka blodsockernivån snabbt

Det är viktigt att få upp blodsockernivån vid en insulinkänning. Druvsocker höjer snabbt blodsockret.

Senast granskad 2021-10-18