Intervju med Catarina Kjellerstedt om fästingar och avmaskning

Varför bör jag avmaska min hund eller katt?

Du ska avmaska din hund och katt om den har parasiter. Stor parasitbörda kan orsaka dålig pälskvalitet, mag- och tarmproblem, viktnedgång trots god aptit och hosta.

När under året och hur ofta bör jag avmaska?

Det finns ingen specifik tid eller hur ofta utan man avmaskar om det behövs.

Hur vet jag om min hund eller katt har råkat ut för mask?

Det vet man inte alltid men har du misstanke kan du alltid rådgöra med din veterinär. Ibland kan man hitta spolmask om hunden eller katten kräks och ibland ses bandmask runt ändtarmsöppningen på katten. Oftast utskiljs äggen och de ses inte med blotta ögat. Ett avföringsprov kan ge svar på om ditt djur har parasiter, rådgör med din veterinär.

Vad är viktigt att tänka på vid avmaskning?

Avmaska bara om du vet att ditt djur har mask eller efter att du rådfrågat veterinär. Ska du resa utomlands råder speciella bestämmelser för avmaskning och har du varit utomlands bör du också avmaska ditt djur, ta då reda på vilka parasiter som finns där du varit!

Finns det några biverkningar?

All medicinering kan ge biverkningar. Om ditt djur har stor maskbörda kan det få symtom såsom vinglighet, salivering, kräkning, andningsproblem m.m. p.g.a. ämnen som frigörs när parasiterna dör av avmaskningsmedlet. Dessa toxiner orsakar en överkänslighetsreaktion hos hunden eller katten. Viktigt att tänka på är att parasiter kan utveckla resistens mot anti-parasitära medel om de används för ofta. Det innebär att medlet inte är verksamt mot parasiterna (jfr antibiotikaresistens).

Vilka sjukdomar kan min katt eller hund bli smittad av från fästing?

Hund kan få Borrelios och Granulocytär anaplasmos. TBE är ytterst ovanligt på hund. På katt kan anti-kroppar i blodet mot borrelios och Granulocytär anaplasmos ses men det är ytterst sällan katten visar kliniska symtom på sjukdomarna.

Måste jag använda fästingmedel/halsband? Jag går igenom pälsen på min hund varje kväll.

Om du vistas i områden där det är mycket fästingar bör du använda fästingpreparat för att förhindra att ditt djur får fästingar. Tänk på att de fästingar som din hund och katt har kan komma över på dig

Vilket är det mest effektiva medlet mot fästingar?

Det finns spot-on, halsband och tabletter att ge. Tabletterna är receptbelagda medan spot-on och halsband är receptfria. Det är upp till djurägarna att bestämma vad man tycker fungerar bäst på sin hund eller katt.

När under året och hur ofta bör jag använda fästingmedel?

Du bör använda fästingpreparat under hela fästingsäsongen, för att förhindra att ditt djur får fästingar. Säsongen är temperaturberoende och kan starta tidigt på året och vara fram till november/december. Fästingar brukar komma fram vid cirka 5 plus grader.

Vad ska jag tänka på när jag väljer fästingmedel?

En del djur kan få klåda eller hudirritationer av halsband eller spot-on lösningarna, då bör du hellre välja tablett.

Finns det några biverkningar?

Ja, det är ovanligt men preparaten kan ge saliveringar, mag- och tarmstörningar, hudirritationer och neurologiska symtom.

Veterinären svarar