Vad händer i kroppen vid allergi?

Under vår och sommar får var femte tonåring och vuxen person pollenbesvär. Men varför blir man plötsligt överkänslig mot ett ämne som man kanske inte har reagerat på tidigare? Så här fungerar det:

1) Pollenallergi,som ibland också kallas för hösnuva, innebär att du är överkänslig mot pollen, som är ett så kallat allergen.

2) Pollenallergi beror på att kroppen producerar allergiantikroppar mot pollen. När pollen kommer in i kroppen släpper en del av cellerna i kroppen ut retande ämnen. Dessa ämnen leder till den allergiska reaktionen.

3) Reaktionens första fas ger upphov till symptom som nysningar och klåda i ögon och näsa.

4) Besvären aktiverar en andra våg av symptom. I detta skede svullnar vävnaden i näsan och blir inflammerad. Nästäppa och rinnsnuva är därmed ett faktum.

5) Pollensäsongen pågår från tidig vår till sen höst, beroende på var i landet du bor.

6) Pollenallergi kan dessutom påverka luftrören. Du kan få rethosta och andnöd, som brukar vara värst om du anstränger dig.

Man snyter sig

7) Utan behandling kan många uppleva att besvären påverkar vardagen. På Kronans Apotek kan du få råd om lämpliga receptfria läkemedel för behandling av besvär i ögon och näsa.

8) Pollenallergi förvärras av tobaksrök. Undvik därför att röka och att vistas i rökiga miljöer

9) Risken att få pollenallergi ökar om en eller båda föräldrarna har eller har haft allergi.

10) Antalet personer med pollenallergi har ökat, även om ökningen verkar ha stannat upp något den senaste tiden. Orsaken till ökningen är oklar.

11) De allra flesta reagerar på björk- och gräspollen. Men även pollen från örten gråbo och andra växter kan ge allergiska besvär.

12) Två av tre som är allergiska mot björkpollen har en eller flera korsallergier, det vill säga också är överkänsliga mot vissa födoämnen.

13) Allergi kan orsaka astmabesvär. Typiska symptom för astma som beror på pollen är att du får ihållande hosta, svårt att andas och pipande andning.

Senast granskad 2019-08-09