Tillbaka till Om recept och läkemedel

Köpgräns på receptvaror

Ibland kan du inte hämta ut all din medicin inom högkostnadsskyddet. Generellt sett kan du som mest hämta ut medicin för tre månaders förbrukning.

Hämta ut medicin för 3 månader i taget

Högkostnadsskyddet skyddar dig mot höga kostnader. Men det finns vissa regler som bestämmer när högkostnadsskyddet gäller. Till exempel finns det en köpgräns. För att högkostnadsskyddet ska gälla kan du hämta ut medicin för upp till tre månader (90 dagar), inte mer. Regeln gäller inte för preventivmedel, som p-piller eller p-sprutor. Om ditt recept tillåter att du hämtar ut mer än för tre månader kan du göra det om du vill. Då gäller inte högkostnadsskyddet för den delen så du kan få betala mer.

När kan jag hämta ut igen?

Högkostnadsskyddet gäller alltså när du hämtar ut medicin och andra varor på recept för som mest tre månaders förbrukning. Nästa gång du kan hämta ut på receptet igen är när två tredjedelar av det senaste uttaget har använts.

Medicinen behövs tidigare

Förbrukningen beräknas utifrån doseringen som står på ditt recept. Om din dos har ändrats är det viktigt att din läkare eller annan förskrivare också uppdaterar det på ditt recept, så att den här tremånadersregeln ska stämma för dig.

Krångligt?

Vi förstår att det här kan uppfattas som krångligt, så tveka inte att höra av dig till oss om du har några frågor!