Köpgräns på receptvaror

Ibland kan du inte hämta ut all din medicin, trots att du har recept på det. Det beror på att det finns en köpgräns på receptvaror. Generellt sett kan du som mest hämta ut medicin för tre månaders förbrukning.

Hämta ut medicin för 3 månader i taget

Högkostnadsskyddet skyddar dig mot höga kostnader. Men det finns vissa regler som bestämmer när högkostnadsskyddet gäller. Till exempel finns det en köpgräns. För att högkostnadsskyddet ska gälla kan du hämta ut medicin för upp till tre månader (90 dagar), inte mer. Regeln gäller inte för preventivmedel, som p-piller eller p-sprutor.

Ny lag som säkrar att alla får sin medicin

Tidigare kunde du hämta ut för mer än tre månader om du valde att högkostnadsskyddet inte ska gälla och alltså betalade mer. Men i början av corona-pandemin skapades en ny lag. Den innebär att du inte längre kan hämta ut för mer än tre månader alls. Det är för att medicinerna ska räcka till alla som behöver dem. Lagen kommer kanske ändras tillbaka igen efter pandemin. Detta gäller hos alla apotek i Sverige och det gäller oavsett om du väljer att köpa varorna utan högkostnadsskyddet eller om du skulle ha dubbla recept.

Farmaceut-Pojan-767x767

När kan jag hämta ut igen?

Köpgränsen innebär alltså att du bara kan hämta ut medicin och andra varor på recept för som mest tre månaders förbrukning. Nästa gång du kan hämta ut på receptet igen är när två tredjedelar av det senaste uttaget har använts.

Medicinen behövs tidigare

Förbrukningen beräknas utifrån doseringen som står på ditt recept. Om din dos har ändrats är det viktigt att din läkare eller annan förskrivare också uppdaterar det på ditt recept, så att den här tremånadersregeln ska stämma för dig.

Krångligt?

Vi förstår att det här är mycket information att hålla reda på, så tveka inte att höra av dig till oss om du har några frågor!