Ritalin

Ritalin är ett läkemedel som används för att behandla ADHD. Den kan skrivas ut till både barn och vuxna.

Behöver du recept?

Genom att Kronans Apotek samarbetar med Doktor.se får du tillgång till komplett sjukvård direkt i mobilen. Ladda ner appen doktor.se här.

Vad är Ritalin och vad används det för?

Ritalin är ett receptbelagt läkemedel som innehåller den aktiva substansen Metylfenidat. Medicinen används för att behandla ADHD och skrivs ut till både barn och vuxna.

Biverkningar av Ritalin

Ritalin kan precis som alla läkemedel ge biverkningar. De vanligaste är oregelbunden hjärtrytm och humörsvängningar. Biverkningarna är dock individuella från person till person. Prata med din läkare om du upplever allvarliga biverkningar av din medicin.

Dosering

Du ska alltid följa den dosen som din läkare bestämt. Behandlingar med Ritalin påbörjas oftast med en låg dos som sedan ökas vi behov.

Om du tar andra läkemedel

Prata med in läkare om du tar andra läkemedel under din behandling. Du kan behöva ändra din medicinering.

Alternativa läkemedel

Det finns andra läkemedel som innehåller samma aktiva substans och har samma effekt som Ritalin. Några av dessa är Concerta, Equasym Depot, Medanef, Ritalina, Medikinet, Methylphenidate Mylan, Methylphenidate Sandoz och Metylfenidat Actavis.

Graviditet

Rådgör med din läkare eller en av våra farmaceuter om du är eller planerar att bli gravid. De behöver göra en bedömning om du ska ta Ritalin eller inte.

Bilkörning

Ritalin kan ge dig yrsel och problem att fokusera. Om du känner av något av dessa symtom bör du inte köra bil.

Alkohol och Ritalin

Drick helst inte alkohol under behandlingen. Det kan göra biverkningarna värre.

*Läs alltid bipacksedeln innan användning. För mer information se fass.se*

Behöver du recept?

Genom att Kronans Apotek samarbetar med Doktor.se får du tillgång till komplett sjukvård direkt i mobilen.

Ladda ner appen Doktor.se härDoktor.se app

Har du recept på Ritalin?

Beställ hem din medicin fraktfritt från oss.

Hämta ut via recept