OxyNorm

OxyNorm är ett receptbelagt läkemedel som innehåller oxikodon som aktiv substans. Läkemedlet används som lindring vid mycket svår smärta.

OxyNorm och substansen oxikodon

OxyNorm är ett läkemedel som du kan få utskrivet på recept. Det används vid mycket svår smärta, som till exempel vid cancer. Följ din läkares ordination noggrant när du tar OxyNorm. Läkemedlet är beroendeframkallande och narkotikaklassat.

Andra läkemedel som innehåller samma substans

Det finns flera läkemedel med olika namn som innehåller samma verksamma substans. Några exempel är: Oxycontin, Targiniq, Oxikodon Depot, Oxikodon Actavis och Oxycodone Teva.

Kan OxyNorm kombineras med Alvedon eller andra läkemedel?

Vissa läkemedel kan göra biverkningarna av OxyNorm värre eller så kan de minska effekten. Det händer att paracetamol (såsom Alvedon) skrivs ut tillsammans med andra läkemedel mot smärta som fungerar på andra sätt. Berätta för din läkare om vilka mediciner du tar. Du kan också få råd av våra farmaceuter.

Har du frågor om OxyNorm? Prata med en av våra farmaceuter

Vilka biverkningar kan man få av OxyNorm?

Precis som alla läkemedel kan OxyNorm ge biverkningar. Man kan känna sig sömnig, yr och illamående av läkemedlet. Man kan också uppleva nedsatt aptit, depression och nervositet. Du kan läsa mer om biverkningar i bipacksedeln. Prata med en av våra farmaceuter eller din läkare ifall du upplever biverkningar.

Dosering av OxyNorm

Det är vanligt att ta 5 mg var 6:e timme, men din dos bestäms av din läkare. Kontakta genast läkare eller ring giftinformationscentralen (112) om du har råkat överdosera.

Kan man bli beroende av OxyNorm?

Ja, du kan bli fysiskt beroende av OxyNorm och andra läkemedel med oxykontin. Därför är det viktigt att följa doseringen som du har fått från din läkare.

Graviditet och amning

Ta helst inte läkemedel med oxykontin om du är gravid eller om du ammar. Prata med din läkare om alternativ.

Alkohol

Ta inte OxyNorm tillsammans med alkohol.

Bilkörning

Du får sämre koncentration och reaktionsförmåga av OxyNorm. Kör inte bil ifall du känner dig påverkad av läkemedlet.

*Läs alltid bipacksedeln innan användning. För mer information se fass.se*