Torrhosta och rethosta

Torrhosta och rethosta är två typer av hosta som kan uppstå av olika anledningar och har lite olika symtom. De skiljer sig också från slemhosta, där hostan är förenad med produktion av slem. Här hittar du medicintekniska produkter och receptfria läkemedel som lindrar torrhosta och rethosta.

Läs mer

Vad är torrhosta?

Torrhosta är en hosta som inte åtföljs av slemproduktion. Den är alltså ”torr”, och upplevs ofta som en irriterande och kliande hosta eftersom det oftast inte går att låta bli att hosta.

Varför har jag torrhosta?

Det finns flera orsaker till torrhosta, till exempel luftvägsinfektioner, allergi, irritation från rökning eller damm. Torrhosta kan vara besvärlig eftersom den ofta är ihållande och inte hjälper till att rensa slem från luftvägarna. Den kan också upplevas som smärtsam och irriterar luftvägarna ytterligare.

Finns det receptfri medicin mot torrhosta?

Det finns några olika tips för att lindra en irriterande torrhosta:

  • Använda hostmediciner som dämpar hostreflexen
  • Dricka rikligt med vatten för att hålla luftvägarna fuktiga
  • Använda en luftfuktare i rummet
  • Suga på halstabletter eller tuggummi

Är rethosta samma sak som torrhosta?

Nej, inte riktigt. Torrhosta är alltid torr, medan rethosta är en typ av hosta som kan producera mindre mängder slem. Rethosta uppstår när slemhinnorna i luftvägarna irriteras och utlöser hostreflexen. Den kan vara irriterande och obehaglig för den som drabbas.

Vad orsakar rethosta?

Förutom vissa sjukdomar som exempelvis bronkit och astma, kan rethosta orsakas av bland annat rökning, som kan irritera luftvägarna och orsaka rethosta. Även en del kraftiga luftföroreningar som damm, rök eller kemikalier kan leda till hosta. Det är inte ovanligt att allergi mot pollen, pälsdjur eller mögel utlöser rethosta. På vintern, när inomhusluften är torrare, kan slemhinnorna bli torrare och det är lättare att drabbas av hosta.

Hur kan jag lindra rethosta?

För att lindra rethosta är det viktigt att behandla den underliggande orsaken. Det kan vara att undvika rökning och irriterande ämnen, använda luftfuktare eller att ta allergimediciner om allergier är orsaken. Vid behov kan du använda hostmediciner som hjälper till att lugna irritationen och lindra hostan.

Behöver jag kontakta läkare om jag hostar?

Om din hosta är ihållande, försämras eller åtföljs av andra allvarliga symtom bör du kontakta vården för eventuell behandling och förskrivning av receptbelagd hostmedicin.

Filtrera produkter

Visar 14 produkter

Visar 14 av 14