Tillbaka till Villkor

Medlemsvillkor för kundklubben på Kronans Apotek

Med Klubb Kronans Apotek avses kundklubb hos apotekskedjan Kronans Apotek org. nr 556787-2048

Medlemskap

Du kan bli klubbmedlem hos Kronans Apotek om du har fyllt 18 år. Medlemskap förutsätter att du är folkbokförd i Sverige och inte har skyddad identitet. Medlemskapet ger dig personliga erbjudanden och marknadsföring samt ger dig möjlighet att samla bonuspoäng när du köper bonusgrundande varor. Bonuspoängen kan användas som betalning för andra bonusgrundande varor. Medlemskapet hos Kronans Apotek är gratis och grundar sig på frivilligt deltagande.

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i samband med medlemskapet i Klubb Kronans Apotek.

Personliga erbjudanden och marknadsföring

Genom att bli klubbmedlem kan vi utvärdera vilka varor du köper och i framtiden kontakta dig med relevanta erbjudanden när t.ex. varor som du kan vara intresserad av är på rea. Vi kan även kontakta dig med reklam som vi tror att du är intresserad av baserat på dina tidigare köp, till exempel om vi börjar ta in en ny produkt som vi tror skulle passa dig. Vi analyserar och använder aldrig information om vilka receptbelagda läkemedel som du har hämtat ut. Vi kommer bara kontakta dig via de kontaktuppgifter du själv ger till oss och vi kommer inte sälja dina uppgifter vidare till andra bolag. Om du invänder mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring så kommer du inte i framtiden motta direktmarknadsföring från oss.

Vår marknadsföring sker exempelvis via brev, sms, e-post och behandlingen grundar sig i intresseavvägning och vi följer marknadsföringslagen.

Samla och nyttja bonuspoäng

Intjänande av poäng sker genom registrering av köp på ett medlemskonto (tillika ditt personnummer). Poängregistreringen är personlig och gäller endast för privat bruk och du kan komma att behöva uppge ditt personnummer för att få dina bonuspoäng registrerade. För varje krona av bonusgrundande inköp får du ett bonuspoäng. Receptbelagda läkemedel är inte bonusgrundande i enlighet med Läkemedelsverkets föreskrifter. Bonuscheckar genereras fyra gånger per år för kunder som uppnått minst 1000 poäng. Till grund för bonuscheckarna ligger de poäng som är insamlade under de senaste 12 månaderna. Checken är giltig i två månader och kan användas online eller på valfritt fysiskt Kronans Apotek. Bonusen kan inte inlösas mot kontanter.

Bonusgrundande varor

Intjänande av poäng sker genom inköp av bonusgrundande varor och tjänster på apotek. Bonusgrundande varor är icke receptbelagda läkemedel samt handelsvaror. Bonuspoäng ges inte för förskrivna läkemedel eller andra varor som ingår i högkostnadsskyddet.

Överblivna läkemedel

Lämna överblivna läkemedel till oss så påverkar de inte vår miljö eller vårt dricksvatten. Läkemedel gör stor nytta, men om de hamnar i fel händer eller i naturen kan de vara skadliga. Gör så här: Samla alla dina överblivna läkemedel i en genomskinlig plastpåse och lämna den till oss på Kronans Apotek. Använd gärna våra särskilda påsar för överblivna läkemedel som du kan hämta på Kronans Apotek. Ett tips är att alltid ha en påse i medicinskåpet som du fyller på allt eftersom och tar med till oss.

Det är bara läkemedlen du behöver lämna in, inte tomma förpackningar (bortsett från inhalatorer). Förpackningarna källsorterar du precis som andra förpackningar enligt de regler som gäller i din kommun.

Kanyler läggs i avsedda kanylburkar som du kan få från Kronans Apotek. Fyllda kanylburkar lämnas sedan in till Kronans Apotek för destruktion.

Som tack för din miljöinsats ger vi 200 poäng till dig som är kundklubbsmedlem när du lämnar in dina gamla mediciner (gäller max fem gånger/år och med minst 2,5 månaders mellanrum).

Behandling av personuppgifter

Kontaktuppgifter, personuppgifter, personnummer och uppgifter om kontot samt köp (kassakvittoinformation) som sker hos Kronans Apotek sparas och behandlas. Personuppgifter kan också komma att lämnas ut till andra företag som Kronans Apotek samarbetar med för nödvändig behandling för Kronans Apoteks räkning, till exempel för leverans av varor, tryck och distribution. Uppgifter lagras elektroniskt.

Vi behandlar även dina personuppgifter för att kunna utvärdera, utveckla och förbättra Kronans Apoteks tjänster, produkter och system.

När du lämnar in din ansökan om medlemskap medger du rätt till att Kronans Apoteks kundservice registrerar dina personuppgifter som du lämnat för att administrera kundklubben och för marknadsföringsändamål. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra medlemskapet och uppfylla våra åtaganden enligt medlemsvillkoren samt att leverera en personligt anpassad upplevelse. All behandling av personuppgifter sker enligt lag. Som medlem kan du komma att få information om erbjudanden m.m. Du har rätt att begära ut och ta del av de uppgifter som finns registrerade om dig. Om uppgifter om dig är felaktiga ska de rättas eller raderas.

För en fullständig information om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har kan du se vår Information om personuppgiftsbehandling inom Klubb Kronans Apotek.

Force majeure

Kronans Apotek är inte ansvarig för att du som medlem inte kan utnyttja ditt medlemskap och dina förmåner under sådana särskilda omständigheter som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller liknande.

Giltighetstid och uppsägning

Medlemskapet kan när som helst sägas upp av dig. Kronans Apotek har rätt att med omedelbar verkan säga upp medlemskapet vid misstanke om missbruk. Kronans Apotek får vidta ändring av villkoren för medlemskap. Medlemmen informeras i förväg om en sådan ändring.

Medlemskaps upphörande

Medlemskaps giltighet upphör automatiskt att gälla då medlem avlider, erhåller skyddad identitet eller inte har registrerat några inköp på två år. Vid upphörande av medlemskap är vår rutin normalt att uppgifterna raderas. Uppgifter som behövs för bokföring kan dock sparas i upp till åtta år.

Kontaktuppgifter

Kronans Apotek AB Organisationsnummer: 556787-2048 Adress: Box 30094, 104 25 Stockholm Telefon kundservice: 0771-612 612

www.kronansapotek.se finns möjlighet att chatta direkt med kundservice och även ett frågeformulär. Ange “personuppgifter” i ämnesfältet om dina frågor rör detta.