Tillbaka till Villkor

Medlemsvillkor Klubb Kronans Apotek

Med Klubb Kronans Apotek avses kundklubb hos apotekskedjan Kronans Apotek org. nr 556787-2048. Ta en stund och läs igenom medlemsvillkoren. Vid fullföljt medlemskap godkänns dessa villkor.

Medlemskap

Du kan bli klubbmedlem hos Kronans Apotek när du har fyllt 18 år. Medlemskap förutsätter att du är folkbokförd i Sverige och inte har skyddad identitet. Medlemskapet ger dig personliga erbjudanden och marknadsföring samt ger dig möjlighet att samla bonuspoäng när du köper bonusgrundande varor. Bonuspoängen kan användas som betalning för andra bonusgrundande varor. Medlemskapet hos Kronans Apotek är gratis och grundar sig på frivilligt deltagande. Medlemskapet är personligt, och kontaktuppgifter och förmåner kan inte delas med annan person.

Registrera medlemskap

Du kan registrera ditt medlemskap antingen i något av våra apotek, eller online om du har tillgång till e-legitimation. Personuppgifter är en förutsättning för medlemskapet och möjliggör att vi kan fullfölja avtalet avseende kundklubben.

Medlemsförmåner

Som medlem får du bland annat tillgång till förmåner som bonus och riktade erbjudanden, både personliga och generella. Förmånerna är kopplade till köp och aktiviteter i våra apotek och online samt våra samarbetspartners. Självklart följer vi marknadsföringslagen och vi kommer bara kontakta dig via de kontaktuppgifter du själv ger till oss. Vi kommer inte dela dina uppgifter med tredje part. Om du meddelar oss att du invänder mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring så kommer du inte i framtiden motta direktmarknadsföring från oss.

Samla och nyttja bonuspoäng

Bonusgrundande poäng (1 poäng per betald krona) ges på köp av handelsvaror och receptfria läkemedel i alla våra apotek. Bonus ges inte på betalning av tjänster, receptvaror och andra produkter som ingår i högkostnadsskyddet. Receptbelagda läkemedel är inte bonusgrundande i enlighet med Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:6) om marknadsföring av humanläkemedel. Poäng registreras på köp som kopplas till ditt medlemskonto via personlig identifiering. Poängen är personliga och gäller endast för privat bruk och kan ej överlåtas till annan person eller juridisk verksamhet.

Inlösen av bonus

För varje 1000 poäng som löpande uppnås inom de senaste 12 månaderna får du vid våra utbetalningstillfällen (f.n. sex gånger per år) 20 kronor i bonus registrerat på ditt medlemskap. Bonusen är giltig i två månader och kan användas som delbetalning i våra apotek och online. Bonusen kan inte lösas in mot kontanter, varken helt eller delvis. För att se aktuellt poängsaldo och bonus kan du logga in med BankID på kronansapotek.se eller kontakta kundservice.

Medlemserbjudanden och marknadsföring

Vår direktmarknadsföring sker främst via sms, e-post och i tredjepartskanaler. För att skapa så relevant kommunikation som möjligt utvärderar vi främst köphistorik, ålder, kön, bostadsort samt beteende online. Vi analyserar aldrig information kopplat till receptbelagda läkemedel och vi lämnar inte ut dina personuppgifter till annan extern part i kommersiellt syfte. Vi kontaktar dig bara via de kontaktuppgifter du själv registrerat och det är ditt ansvar att hålla dina kontaktuppgifter och kommunikationspreferenser uppdaterade. Du kan logga in på Mina sidor med e-legitimation och själv uppdatera dina uppgifter eller kontakta kundservice.

Behandling av dina personuppgifter

Våra apotek kan komma att ha tillgång till och behandla dina personuppgifter så att du kan utnyttja dina medlemsförmåner på respektive apotek och vi använder externa leverantörer och samarbetspartners för att administrera och tillhandahålla kundklubben. Personuppgifter kan också lämnas ut till samarbetspartners för nödvändig behandling, till exempel för leverans av varor, tryck och distribution. Om leverantörer eller samarbetspartners behandlar dina personuppgifter ingår vi avtal för att säkerställa en hög skyddsnivå och korrekt behandling av dina personuppgifter. I de fall leverantörer eller samarbetspartners är etablerade i ett land utanför EU/EES som inte har en motsvarande skyddsnivå för personuppgifter som gäller inom EU/EES vidtas lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade och att sådan överföring är tillåten enligt gällande lagstiftning t.ex. genom att ingå avtal innehållande standardiserade avtalsklausuler och kompletterande säkerhetsåtgärder som reglerar sådan överföring. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i samband med medlemskapet i Klubb Kronans Apotek

Ansvarsbegränsning

Vi ansvarar inte för information om exempelvis erbjudanden som lämnas av andra parter, som leverantörer eller samarbetspartners. Vi ansvarar inte för eventuell skada till följd av att du inte kan använda ditt medlemskap på grund av omständigheter utanför vår kontroll, såsom naturkatastrof, brand, krig, nya lagar som påverkar avtalet mellan oss, myndighetsåtgärd, strejk och blockad.

Villkorsändring

Kronans Apotek äger rätt att ändra villkoren för kundklubben. Villkorsändring träder i kraft 30 dagar efter att du har underrättats om villkorsändringen. Gällande kundklubbsvillkor kommer att anslås på hemsidan. Om du inte accepterar en villkorsändring har du möjlighet att säga upp medlemskapet. För att avsluta ditt medlemskap kan du kontakta kundtjänst, se kontaktuppgifter nedan.

Giltighet och uppsägning

Medlemskapet gäller tillsvidare och kan när som helst sägas upp. Kronans Apotek har rätt att med omedelbar verkan säga upp medlemskapet vid misstanke om missbruk. Medlemskaps giltighet upphör automatiskt då medlem avlider, erhåller skyddad identitet eller inte har registrerat några köp inom en period på två år. Vid upphörande av medlemskap är vår rutin att alla personuppgifter kopplat till medlemskontot raderas.

Kontaktuppgifter

Kronans Apotek AB Organisationsnummer: 556787-2048 Adress: Box 30094, 104 25 Stockholm Telefon kundservice: 0771-612 612