Allmän integritetspolicy

Information om Kronans Apoteks personuppgiftsbehandling

Sammanfattning

Kronans Apotek AB (nedan kallat ”Kronans Apotek” eller ”vi/oss”) är en apotekskedja som bedriver handel med apoteksvaror både i fysiska butiker och på internet via vår e-handelsplattform. För att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig så behandlar vi personuppgifter om dig. Exempel på uppgifter vi behandlar är ditt namn, personnummer, kontaktuppgifter, IP-adress och användarinformation. I denna informationstext beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter när du: - besöker vår hemsida; - använder Kronans Apoteks app; - handlar i vår e-shop; - handlar i någon av våra butiker; - handlar från oss på MatHem.se; - är medlem i Klubb Kronans Apotek; eller - deltar i våra tävlingar på sociala medier eller på vår hemsida

Kronans Apotek är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas i vår verksamhet. Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill göra gällande några av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finner du i slutet av denna informationstext.

I korthet: Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Om du besöker vår hemsida behandlar vi dina personuppgifter för att utveckla verksamheten.

Om du gör ett köp hos oss behandlar vi dina personuppgifter för att: - genomföra ditt köp, - kommunicera med dig i samband med köpet, t.ex. skicka orderbekräftelse och förfrågan om utvärdering om ditt köp, - hjälpa dig med eventuella kundserviceärenden, - förebygga brott och upprätthålla säkerhet genom kamerabevakning i butik, och - fullgöra rättsliga förpliktelser såsom att lagra information av bokföringsskäl.

Om du handlar från oss på MatHem.se behandlar vi även dina personuppgifter för att: - analysera hur du använder MatHem.se, och - hur du handlar från oss på MatHem.se.

Om du är medlem i Klubb Kronans Apotek behandlar vi dina personuppgifter för att: - skapa och hantera ditt kundkonto där du kan se dina personuppgifter och orderhistorik, - ge dig fördelarna av att ha ett kundkonto, och - skicka erbjudanden.

Varifrån vi samlar in uppgifter

Vi samlar in uppgifter om dig från olika källor. Vi samlar in uppgifter från:

Dig själv

När du t.ex. blir medlem i kundklubben, handlar varor, tar emot erbjudanden eller då du i övrigt använder våra tjänster, samlar vi in uppgifter som du själv lämnar till oss. Exempel på information som vi samlar in från dig är namn, kontaktuppgifter, personnummer, information om vad du köper från oss samt information om hur du använder vår kundklubb.

Vi samlar in uppgifter som du själv lämnar till oss, t.ex. i samband med registrering av konto eller ifyllande av enkäter, när du registrerar dig som medlem, deltagande i tävlingar eller vid köp via e-handeln eller andra digitala kanaler. Vi samlar även automatiskt in information om ditt användande av vår hemsida genom så kallade cookies. Exempel på information som vi samlar in från dig är namn, adress, email, personnummer, tävlingsbidrag, chatt, köphistorik samt information om hur du använder vår kundklubb.

Vi avidentifierar (anonymiserar) de uppgifter vi samlar in via cookies så att uppgifterna inte längre kan kopplas till dig. Du kan läsa mer om vårt användande av cookies i vår Cookie Policy.

Uppgifter från databaser

Vid köp av receptbelagda varor, samlar vi in nödvändig information från eHälsomyndigheten för att kunna expediera dina receptbelagda läkemedel eller för att Kronans Apotek även i övrigt skall kunna fullgöra sina skyldigheter mot dig enligt lag och avtal. Exempel på information som vi samlar in från tredje parter är information om föreskrivna recept, adress och kontaktuppgifter med stöd av Apoteksdatalagen.

Vi jämför och uppdaterar löpande ditt konto med information från databaser, t.ex. SPAR (Statens personadressregister), för att se till att dina personuppgifter är uppdaterade. Exempel på information vi samlar in från externa databaser är ditt namn, din bostadsadress och dina kontaktuppgifter.

Om du köper våra produkter på MatHem.se

Utöver de personuppgifter du själv lämnar kommer vi dessutom behandla personuppgifter från din enhet när du besöker MatHem.se. Dessutom använder Google information de har om dig sedan tidigare för att presentera ett bättre analysunderlag, läs mer om det under rubriken "Om du handlar från oss på MatHem.se" längre ner.

Tredje parter vid tävlingar

I vissa tävlingar använder vi oss av sociala medieplattformar, såsom fototävlingar på Instagram. Tävlingarna är och kommer vara arrangerade av Kronans Apotek och vi sparar inga bidrag eller direkta personuppgifter utan att först inhämtat ditt medgivande. Bidrag kan komma att publiceras på kronansapotek.se/tavlingar.

Måste du tillhandahålla dina personuppgifter till oss?

Vi måste behandla de personuppgifter som du anger vid köpet för att du ska kunna handla hos oss och för att vi ska kunna leverera din vara. Vissa personuppgifter måste vi även behandla för att vi ska kunna följa krav i lagstiftning. Vilka personuppgifter som du måste lämna till oss kan du läsa nedan där den lagliga grunden anges vara ”fullgörande av avtal” eller ”rättslig förpliktelse”. Om du inte lämnar sådana personuppgifter kommer du t.ex. inte kunna genomföra ett köp hos oss eller avregistrera dig från nyhetsbrev.

Detaljerad beskrivning av vår personuppgiftsbehandling

Här kan du läsa mer i detalj om varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar samt vilken den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är. Du kan läsa om hur länge vi lagrar dina personuppgifter nedan.

Detta är delvis information som vi har en skyldighet att lämna enligt lag. Texten kan därför upplevas som lite lång och krånglig, men har du några frågor så är det bara att höra av dig!

Hantering av hemsidan

Kronans Apotek behandlar dina personuppgifter för monitorering och utveckling av webbplatsen.

Dessa personuppgifter behandlas med stöd av den lagliga grunden att de är nödvändiga för att tillgodose Kronans Apoteks berättigade intresse av att hantera och förbättra vår hemsida och ditt intresse av att kunna använda vår hemsida effektivt.

I detta syfte behandlar vi besökshistorik och användardata från vår hemsida genom insamling och användning av cookies.

Kommunikation och erbjudanden

Kronans Apotek behandlar dina personuppgifter för att kunna kommunicera och lämna information till dig och för att kunna marknadsföra erbjudanden från oss. Dessa uppgifter behandlas på den lagliga grunden att behandlingen är nödvändig för att tillgodose Kronans Apoteks berättigade intresse av att kommunicera och lämna information och erbjudanden till dig samt ditt intresse av att kunna ta emot sådan information.

I detta syfte behandlar vi: - Identitetsuppgifter (t.ex. namn och personnummer) - Kontaktuppgifter (t.ex. mailadress, postadress och telefonnummer) - Köphistorik

När du handlar från oss

Genomförande av köp Kronans Apoteks behandlar dina personuppgifter för att administrera och fullfölja dina köp via vår e-handelsplattform, våra digitala kanaler och när du handlar från oss på MatHem.se. Detta inkluderar att kontrollera E-hälsomyndighetens databas vid köp av receptbelagda varor.

Dessa uppgifter behandlas på den lagliga grunden att behandlingen är nödvändig för att fullgöra Kronans Apoteks avtal med dig samt, vad gäller receptuppgifter, på grunden av att det är ett lagkrav. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi kan tvingas neka dig köpet.

I detta syfte behandlar vi: - Identitetsuppgifter (namn och personnummer) - Adressuppgifter (adress, postnummer och telefonnummer) - Hälsouppgifter i vissa fall (information om de varor du köper vilket kan ge oss information om din hälsa och sjukdoms samt receptinformation från E-hälsomyndighetens databas) - Orderinformation (t.ex. vilken produkt som du har beställt) - Orderhistorik - Betalinformation

I samband med ditt köp behandlar vi även dessa personuppgifter för att administrera kundserviceärenden. Det innebär att vi besvarar och hanterar ditt kundserviceärende via e-post, telefon, vår hemsida eller sociala medier. Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse (läs mer under rubriken "Intresseavvägning" längre ner) av att hjälpa dig med ditt ärende.

Om det blir relevant behandlar vi dessutom dina personuppgifter för att hantera ångerrätt, reklamationer och andra frågor eller anspråk. Ditt namn, dina kontaktuppgifter och information från kommunikation med dig i samband med ditt anspråk, t.ex. information om aktuell order. Behandling är nödvändig för att vi ska agera i enlighet med konsumenträttslig lagstiftning och därmed följa en rättslig förpliktelse. Vi har även ett berättigat intresse (läs mer under rubriken "Intresseavvägning" längre ner) av att kunna hantera ett eventuellt rättsligt ärende.

Utveckling av verksamheten Vi kan komma att behandla uppgifter om köphistorik i syfte att ta fram rapporter och statistik för uppföljning och utveckling av vår verksamhet med stöd av apoteksdatalagen eller med stöd av en intresseavvägning.

I detta syfte behandlar vi namn, kontaktuppgifter, personnummer, information om vad du köper från oss och information om hur du använder vår kundklubb.

Om vi behandlar personuppgifter för detta syfte med stöd av en intresseavvägning är den lagliga grunden för behandlingen att den är nödvändig för att tillgodose Kronan Apoteks berättigade intresse av att ta fram rapporter och statistik för uppföljning och utveckling av vår verksamhet.

Kameraövervakning På vissa apotek använder vi kameraövervakning för din och vår säkerhets skull och det kan innebära behandling av dina personuppgifter i video- och bildformat. Dessa uppgifter behandlas på den lagliga grunden berättigat intresse i syfte att förebygga, avslöja eller utreda brott.

Uppgifterna bevaras under en period om max två månader räknat från tidpunkten för inspelningen.

Om du handlar från oss på MatHem.se - Dina köp Om du handlar från oss på MatHem.se kommer vi att behandla dina personuppgifter på samma sätt som om du hade handlat från vår hemsida. Läs mer här ovan under rubriken "Genomförande av köp" längre upp.

Utöver ovan behandlas dina personuppgifter även av betaltjänstleverantören Klarna för att genomföra din betalning. Klarna är självständigt personuppgiftsansvarig för sådan behandling och informerar dig separat om hur dina personuppgifter behandlas.

  • Analys Analystjänsterna Google Analytics och HotJar används på MatHem.se för att analysera hur du använder MatHem.se i syfte att kunna förbättra våra produkter och tjänster. Analystjänsterna innebär att det placeras ett unikt ID på din enhet för att kunna särskilja besökare och se mönster över hemsidans användning. För att kunna göra det behöver vi använda din krypterade IP-adress, geografisk plats, annan information om hur du använder hemsidan, t.ex. vad du klickar på, enhetsinformation och hur många gånger du besökt hemsidan samt information som Google har om dig sedan tidigare, t.ex. från vilken hemsida du hittade oss. I praktiken kan dock vi på Kronans Apotek inte se vem du är.

Personuppgifterna vi samlar in behandlas för att optimera funktion, laddhastighet och förändra hemsidan för att passa dig som besökare.

Vi behandlar dina personuppgifter i samband med analystjänsten baserat på ett samtycke. Vi inhämtar ditt samtycke för att analysera hur du använder vår hemsida i syfte att ge dig en bättre upplevelse. Du kan undvika Google Analytics genom att ladda ner och installera browserprogrammet Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

  • Analys av ditt medlemsköp på MatHem.se Vi kommer dessutom att behandla ditt namn, adress, personnummer och information om dina köp för att analysera köpbeteende. Genom information om vilka produktkategorier du köper hos MatHem.se jämfört med köp från vår hemsida och våra butiker kan vi analysera samarbetet, vilka produkter som är populära och var våra medlemmar föredrar att handla dem.

Vi har begränsat personuppgiftsbehandlingen med hjälp av Bisnode som pseudonymiserar personuppgifterna innan de matchas med informationen hos MatHem. På så sätt undviker vi så långt som möjligt att MatHem skulle kunna identifiera vem som har gjort vilket köp. Här hittar du mer information om vår personuppgiftsbehandling i samband med köpet.

Administrera ditt medlemskap

Kronans Apotek ger våra kunder möjligheten att bli medlem i Klubb Kronans Apotek. Denna kundklubb finns till för de av våra kunder som är intresserade av personliga erbjudanden och av att få bonuspoäng på vissa köp. För att kunna tillhandahålla vår kundklubb samlar vi in och behandlar uppgifter om dig som är medlem. Exempel på uppgifter vi behandlar är namn, personnummer, köphistorik, kontaktuppgifter och användarinformation. I denna informationstext beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter i vår kundklubb.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra medlemskapet och uppfylla våra åtaganden enligt medlemsvillkoren samt att leverera en personligt anpassad upplevelse.

Dessa personuppgifter behandlas med stöd av den lagliga grunden att de är nödvändiga för att tillgodose Kronan Apoteks berättigade intresse av att hantera och förbättra vår hemsida och ditt intresse av att kunna använda vår hemsida effektivt. Du kan läsa mer om vårt användande av cookies i vår Cookie-policy.

Personliga erbjudanden och marknadsföring Vi behandlar personuppgifter om dig i syfte att skicka dig personliga erbjudanden och marknadsföra produkter och tjänster som är relevanta för dig. Vi gör detta genom att bland annat analysera vad du tidigare handlat av oss tillsammans med annan information vi har om dig såsom bostadsort och ålder genom att skapa kundprofiler. Vi använder statistikinformation för att skicka dig erbjudanden som matchar det vi uppfattar att du är intresserad av.

För detta ändamål använder vi aldrig information om vilka receptbelagda läkemedel som du har hämtat ut.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system samt erbjuda personliga rabatterbjudanden.

Vår marknadsföring sker exempelvis via brev, sms, e-post och vi följer marknadsföringslagen. För detta syfte behandlar vi: - Namn, personnummer och andra identitetsuppgifter - Kontaktuppgifter som t.ex. mailadress, postadress och telefonnummer - Köphistorik, t.ex. information om varor du köpt eller lagt i varukorgen i vår e-handel och varor du köpt i butik - Användningshistorik, t.ex. information om din användning av vår hemsida och information om hur du tar emot våra mailutskick, såsom om du öppnar mailen eller om du klickar på en länk i mailet

Bonuspoäng Vi behandlar även dina personuppgifter för att kunna beräkna dina bonuspoäng. Genom att vara medlem i kundklubben utvärderar vi dina inköp och erbjuder dig bonus. Vi gör detta genom att se vilka inköp av bonusgrundande varor du gör. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra medlemskapet och uppfylla våra åtaganden enligt medlemsvillkoren. För detta syfte behandlar vi: - Köphistorik (vad du köpt och när) - Kontouppgifter (för att koppla din köphistorik till dig)

Genomförande av tävlingar

Kronans Apoteks behandlar dina personuppgifter för att genomföra tävlingar på Kronans Apoteks hemsida och på sociala medier. Detta inkluderar att presentera namn på tävlingsvinnaren, samt i vissa fall vinnarens tävlingsbidrag i form av fotografier eller bilder, på vår hemsida. Dessa uppgifter behandlas på den lagliga grunden att behandlingen är nödvändig för att tillgodose Kronans Apoteks berättigade intresse av att genomföra dessa tävlingar på ett transparent och öppet sätt samt ditt intresse av att Kronans Apoteks tävlingar ska vara öppna och transparenta. I detta syfte behandlar vi: - Identitetsuppgifter (t.ex. namn) - Kontaktuppgifter (t.ex. mailadress, postadress och telefonnummer) - Tävlingsbidrag (t.ex. svar på frågor eller bilder) Vi kan komma att bevara dessa uppgifter upp till 12 månader för tävlingens genomförande och för att följa upp och utvärdera samt planering av framtida event.

Intresseavvägning

Som vi har angett ovan behandlar vi vissa av dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning som laglig grund för behandlingen. Intresseavvägningen innebär att vi har gjort en bedömning att vårt berättigade intresse av att utföra behandlingen väger tyngre än ditt intresse och dina grundläggande rättigheter av att inte få dina personuppgifter behandlade. Vad som är vårt berättigade intresse framgår ovan.

Om du vill veta mer om hur vi har gjort dessa bedömningar är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du i slutet av den här integritetspolicyn.

Överföring av personuppgifter

Överföring till tjänsteleverantörer

När du handlar hos oss delar vi dina personuppgifter med bolag som tillhandahåller tjänster till oss. Dessa bolag får endast behandla personuppgifter för vår räkning och på våra instruktioner. Dessa kategorier av mottagare är: - Distributörer, - Logistikföretag, - Tryckerier, - IT-leverantörer för att vi ska kunna ha fungerande IT-system och bedriva vår verksamhet på ett effektivt sätt, - Vår betaltjänstleverantör Klarna för att administrera din betalning. Om du väljer att betala via faktura kan Klarna dela dina personuppgifter med kreditupplysningsföretag för att bedöma din ekonomiska situation.

Om du handlar våra produkter på MatHem.se kommer följande parter ha tillgång till dina personuppgifter: - MatHem ha tillgång till dina personuppgifter för att genomföra köpet, - Google och HotJar har tillgång till dina personuppgifter för att analysera hur kunder använder MatHem.se, och - Om du är medlem i Klubb Kronans Apotek kommer Bisnode ha tillgång till dina personuppgifter för att så långt som möjligt avidentifiera informationen. På så sätt undviker vi risken att MatHem skulle kunna identifiera vem som gjort vilket köp när de tar del av informationen för analysändamål.

Mer information om vilka tjänsteleverantörer som vid var tid behandlar personuppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner kan lämnas på begäran.

Överföring till följd av lagkrav eller för att skydda våra rättsliga intressen

Vi delar nödvändig information med eHälsomyndigheten för att kunna expediera receptbelagda läkemedel.

Vi kan lämna nödvändiga uppgifter och information till myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att göra det. Den lagliga grunden för sådan överföring är att behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser.

Lagring av dina personuppgifter

De personuppgifter vi samlar in om dig lagras endast så länge de är nödvändiga i förhållande till ändamålen för behandlingen som framgår ovan, till exempel för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig eller så länge lagstadgade krav kräver det.

Nedan följer kriterier för att fastställa bevarande tid: 1. Så länge vi har en pågående relation med dig (t.ex. genomförande av köp, leverans av varor, vid kommunikation, reklamation, erbjudanden eller tävlingssammanhang) 2. Så länge som det krävs enligt rättsliga förpliktelser (t.ex. skatte- och redovisningsförpliktelser då kan personuppgifter sparas i upp till åtta år)

Genomförande av köp

Lagringsperiod: Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans) och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden. Uppgifter som behövs för bokföring kan sparas i sju år från bokföringsårets slut för att följa bokföringslagen.

Kundserviceärenden

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.

Lagringsperiod: Till dess att kundserviceärendet har avslutats och för en tid om 24 månader därefter.

Om du handlar från oss på MatHem.se

Vi kommer fortsätta lagra dina personuppgifter som längst i två år efter köpet.

Google Analytics och HotJar analyserar information från ditt besök som längst i tre månader efter ditt besök på MatHem.se. Därefter fortsätter Google behandla dina personuppgifter som självständigt personuppgiftsansvariga. Hur länge Google lagrar dina personuppgifter kan du läsa om i Googles egen information.

Om du handlat som medlem kommer vi analysera information från köpet som längst i ett år efter ditt köp.

Marknadsföring

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system samt erbjuda personliga rabatterbjudanden.

Lagringsperiod: Från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter.

Uppgifterna kommer därefter att raderas eller anonymiseras, om det inte enligt lag krävs att vi måste ha kvar vissa uppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter inom EU/EES.

Medlemskap

Laglig grund: Fullgörande av avtalet om medlemskap i lojalitetsprogrammet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt villkoren om medlemskap i Klubb Kronans Apotek. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig medlemskap.

Lagringsperiod: Till dess att medlemskapet avslutas (kan ske manuellt eller automatiskt p.g.a. inaktivitet under en period om 24 månader).

Överföring av personuppgifter utanför EU/EES

Vi behandlar som huvudregel bara dina personuppgifter inom EU/EES. Undantag gäller dock i följande fall: - Om du handlar på MatHem.se kommer dina personuppgifter överföras utanför EU/EES eftersom de använder IT-leverantörer belägna i USA och Indien för att du ska kunna använda hemsidan. - MatHem använder Google i syfte att förbättra webbplatsen. Google har sina servrar i USA och dina personuppgifter riskerar att lagras i USA om du väljer att samtycka till sådan personuppgiftsbehandling. Vi har så långt som möjligt anonymiserat personuppgifter för att undvika att dina personuppgifter behandlas utanför EU/EES.

IT-leverantörerna och Google använder standardavtalsklausuler vid överföringen av personuppgifter utanför EU/EES. Vid överföringen har IT-leverantörerna och Google vidtagit ett flertal skyddsåtgärder för att så långt som möjligt ge dina personuppgifter en väsentligen likvärdig skyddsnivå som inom EU/EES. Standardavtalsklausulerna har beslutats om av EU-kommissionen och kan användas av företag för att säkerställa skydd av personuppgifter vid överföring utanför EU/EES.

Om du har några frågor angående hur vi delar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges i början av denna policy.

Dina rättigheter

Enligt dataskyddslagstiftningen har du ett flertal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Vänligen kontakta oss (se adress nedan) om du vill utöva eller har frågor om någon av rättigheterna som kort beskrivs här.

Tillgång (registerutdrag)

Du har rätt att begära att få veta om vi behandlar personuppgifter som rör dig. Om vi behandlar dina personuppgifter har du även rätt att få information om hur vi behandlar desamma och få en kopia av dina personuppgifter.

Rättelse

Du har rätt till rättelse av eventuella felaktiga personuppgifter som rör dig och att få ofullständiga personuppgifter kompletterade.

Återkallande av samtycke

Du har rätt att (helt eller delvis) återkalla samtycken när som helst. Vid ett återkallat samtycke måste vi upphöra med behandlingen av de av dina personuppgifter som vi behandlar baserat på samtycke.

Du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på våra kontaktuppgifter nedan.

Radering

Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas, t.ex. om uppgifterna inte längre är nödvändiga.

Begränsning av behandling

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas t.ex. om du bestrider personuppgifternas korrekthet eller om behandlingen är olaglig. Detta medför en risk för att vi inte kan leverera våra tjänster till dig under den tid behandlingen begränsats.

Dataportabilitet

Du har, under vissa omständigheter, rätt att få tillgång till dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt, maskinläsbart format. Du har även rätt att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig när det är tekniskt möjligt (dataportabilitet). Denna rätt gäller dock bara uppgifter du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och om personuppgifterna behandlas för att fullgöra ett avtal med dig eller med stöd av samtycke.

Invändning mot behandling

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som stödjer sig på våra berättigade intressen. Läs mer om vad en intresseavvägning innebär under rubriken "Intresseavvägning" ovan. Om vi har tvingande berättigade skäl som väger över ditt intresse av personlig integritet eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk kan det dock vara tillåtet för oss att fortsätta behandlingen.

Invändning mot behandling för direktmarknadsföringsändamål

Du har rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi inte skicka några erbjudanden till dig.

Ändringar i våra rutiner för personuppgiftsbehandling

Vi kan komma att ändra våra rutiner för personuppgiftsbehandling utifrån förändringar antingen i vår verksamhet eller i tillämplig lagstiftning. I samband med att vi ändrar rutinerna kommer vi informera dig om detta.

Kontaktuppgifter

Våra kontaktuppgifter

Kronans Apotek AB Organisationsnummer: 556787-2048 Adress: Box 30094, 104 25 Stockholm Telefon kundservice: 0771-612 612

På www.kronansapotek.se finns möjlighet att chatta direkt med kundservice och även ett frågeformulär, ange “personuppgifter” i ämnesfältet om dina frågor rör detta.

Kontaktuppgifter avseende allmänna frågor om personuppgiftsbehandling

Telefon: 0771-612 612 E-post: gdpr@kronansapotek.se För mail direkt till dataskyddsombudet, GDPR-DPO@kronansapotek.se.

Receptexpediering

Hos ehälsomyndigheten kan du läsa mer om behandling av personuppgifter https://www.ehalsomyndigheten.se/behandling-av-personuppgifter/

För det fall du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål hos tillsynsmyndigheten, i Sverige är det Integritetsskyddsmyndigheten.