Tillbaka till Villkor

Allmän integritetspolicy

Information om Kronans Apoteks personuppgiftsbehandling

Sammanfattning

Kronans Apotek AB (nedan kallat ”Kronans Apotek” eller ”vi/oss”) är en apotekskedja som bedriver handel med apoteksvaror både i fysiska butiker och på internet via vår e-handelsplattform. För att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig så behandlar vi personuppgifter om dig. Exempel på uppgifter vi behandlar är ditt namn, personnummer, kontaktuppgifter, IP-adress och användarinformation.

I denna informationstext beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter när du:

 • besöker vår hemsida;
 • använder Kronans Apoteks app;
 • handlar i vår e-shop;
 • handlar i någon av våra butiker;
 • ringer vår kundservice;
 • är medlem i Klubb Kronans Apotek; eller deltar i våra tävlingar på sociala medier eller på vår hemsida

Kronans Apotek är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas i vår verksamhet. Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill göra gällande några av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finner du i slutet av denna informationstext.

I korthet: Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Om du besöker vår hemsida eller annars handlar från oss online behandlar vi dina personuppgifter för att utveckla verksamheten. Vi använder bara dina personer för analys om du på förhand har samtyckt till det.

Om du gör ett köp hos oss behandlar vi dina personuppgifter för att:

 • genomföra ditt köp,
 • kommunicera med dig i samband med köpet, till exempel skicka orderbekräftelse och förfrågan om utvärdering om ditt köp,
 • hjälpa dig med eventuella kundserviceärenden,
 • förebygga brott och upprätthålla säkerhet genom kamerabevakning i butik, och
 • fullgöra rättsliga förpliktelser såsom att lagra information av bokföringsskäl.

Om du ringer vår kundservice spelar vi in telefonsamtalet för vårt interna kvalitets- och utbildningsarbete samt för att hantera kundserviceärenden om du har samtyckt till att samtalet spelas in. Om du har valt att prata med en farmeceut spelar vi in telefonsamtalet även utan samtycke, eftersom vi behöver kontrollera att den rådgivning som våra farmaceuter ger är patientsäker och upprätthåller tillräcklig kvalitet utifrån de krav som ställs på vår verksamhet.

Om du är medlem i Klubb Kronans Apotek behandlar vi dina personuppgifter för att:

 • skapa och hantera ditt kundkonto där du kan se dina personuppgifter och orderhistorik,
 • ge dig fördelarna av att ha ett kundkonto, och
 • skicka erbjudanden.

Varifrån vi samlar in uppgifter

Vi samlar in uppgifter om dig från olika källor. Vi samlar in uppgifter från:

Dig själv

När du till exempel blir medlem i kundklubben, handlar varor, tar emot erbjudanden eller då du i övrigt använder våra tjänster, samlar vi in uppgifter som du själv lämnar till oss. Exempel på information som vi samlar in från dig är namn, kontaktuppgifter, personnummer, information om vad du köper från oss samt information om hur du använder vår kundklubb.

Om du ringer till vår kundservice och har samtyckt samlar vi in dina personuppgifter genom inspelning av telefonsamtalet.

Vi samlar in uppgifter som du själv lämnar till oss, till exempel i samband med registrering av konto eller ifyllande av enkäter, när du registrerar dig som medlem, deltagande i tävlingar eller vid köp via e-handeln eller andra digitala kanaler. Vi samlar även automatiskt in information om ditt användande av vår hemsida genom så kallade cookies. Exempel på information som vi samlar in från dig är namn, adress, email, personnummer, tävlingsbidrag, chatt, köphistorik samt information om hur du använder vår kundklubb.

Vi avidentifierar (anonymiserar) de uppgifter vi samlar in via cookies så att uppgifterna inte längre kan kopplas till dig. Du kan läsa mer om vårt användande av cookies i vår Cookie Policy.

Uppgifter från databaser

Vid köp av receptbelagda varor, samlar vi in nödvändig information från eHälsomyndigheten för att kunna expediera dina receptbelagda läkemedel eller för att Kronans Apotek även i övrigt skall kunna fullgöra sina skyldigheter mot dig enligt lag och avtal. Exempel på information som vi samlar in från tredje parter är information om föreskrivna recept, adress och kontaktuppgifter med stöd av apoteksdatalagen (2009:367).

Om du är medlem i vår kundklubb så jämför och uppdaterar vi löpande ditt konto med information från databaser, Bisnode och SPAR (Statens personadressregister), för att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade. Exempel på information vi samlar in från externa databaser är ditt namn och din bostadsadress.

Analystjänster

Vi använder tjänster för att analysera beteenden på vår hemsida och i vår app. Google använder information de har om dig sedan tidigare för att presentera ett bättre analysunderlag, läs mer om det längre ner på denna sida.

Tävlingar

I vissa tävlingar använder vi oss av sociala medieplattformar, exempelvis fototävlingar på Instagram. Tävlingarna är och kommer vara arrangerade av Kronans Apotek och vi sparar inga bidrag eller direkta personuppgifter utan att först inhämtat ditt medgivande.

Måste du tillhandahålla dina personuppgifter till oss?

När du köper en vara av oss eller ber oss expediera en medicin så måste vi behandla de personuppgifter som du anger vid köpet. Vissa personuppgifter måste vi även behandla för att vi ska kunna följa krav i lagstiftning. Vilka personuppgifter som du måste lämna till oss kan du läsa nedan där den lagliga grunden anges vara ”fullgörande av avtal” eller ”rättslig förpliktelse”.

Detaljerad beskrivning av vår personuppgiftsbehandling

Här kan du läsa mer i detalj om varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar samt vilken den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är. Du kan läsa om hur länge vi lagrar dina personuppgifter nedan.

Analystjänster på hemsidan och i vår app

Kronans Apotek behandlar dina personuppgifter för analys och utveckling av våra tjänster. Vi använder Google Analytics och Datadog på vår hemsida och i vår app för att analysera ditt beteende på vår site. Vårt mål är att ge dig en bättre upplevelse och erbjuda dig mer relevanta produkter.

Vi använder Google Analytics för att förstå hur besökare interagerar med vår hemsida. Det är ett kraftfullt verktyg för webbanalys som hjälper oss att samla in och analysera information om trafiken på vår webbplats. Genom att integrera Google Analytics på vår hemsida kan vi spåra besökarnas beteenden, såsom vilka sidor som besöks mest, hur lång tid som besökarna stannar på olika sidor, och vilka vägar de tar genom webbplatsen. När vi integrerar Google Analytics, lägger vi till en liten bit JavaScript-kod på varje sida på vår webbplats. Denna kod samlar in data om besökarnas interaktioner och skickar denna information till Google Analytics servrar där den bearbetas. Genom att kontinuerligt analysera dessa data kan vi göra datadrivna beslut för att optimera vår webbplats och förbättra vår service till våra användare. Google Analytics analyserar information från ditt besök som längst i tre månader efter ditt besök. Därefter fortsätter Google behandla dina personuppgifter som självständigt personuppgiftsansvariga. Hur länge Google lagrar dina personuppgifter kan du läsa om i Googles egen information.

Datadog är en molnbaserad tjänst för övervakning och analys som hjälper oss att övervaka vår hemsida, app, infrastruktur och prestanda i realtid. Tjänsten är designad för att ge en holistisk bild av ett IT-ekosystem genom att samla in data från olika källor som servrar, databaser, andra verktyg. Med hjälp av Datadog kan vi snabbt se om något i våra IT-system skulle sluta fungera. Funktionerna som ofta används på hemsidor inkluderar realtidsovervakning av webbtrafik, felloggning, prestandaoptimering och säkerhetsövervakning. Genom att använda Datadog kan vi få djupare insikter om hur våra besökare interagerar med vår hemsida och vår app. Du kan läsa mer om hur Datadog hanterar personuppgifter här.

Vi behandlar dina personuppgifter för analys och utveckling baserat på ett samtycke. Vi inhämtar ditt samtycke för att analysera hur du använder vår hemsida i syfte att ge dig en bättre upplevelse. Du kan undvika Google Analytics helt genom att ladda ner och installera det här browserprogrammet.

Kommunikation och erbjudanden

Kronans Apotek behandlar dina personuppgifter för att kunna kommunicera och lämna information till dig och för att kunna marknadsföra erbjudanden från oss.

Dessa uppgifter behandlas på den lagliga grunden att behandlingen är nödvändig för att tillgodose Kronans Apoteks berättigade intresse av att kommunicera och lämna information och erbjudanden till dig samt ditt intresse av att kunna ta emot sådan information.

I detta syfte behandlar vi:

 • Identitetsuppgifter (till exempel namn och personnummer)
 • Kontaktuppgifter (till exempel mailadress, postadress och telefonnummer)
 • Köphistorik

När du handlar från oss

Utveckling av verksamheten Genomförande av köp Kronans Apoteks behandlar dina personuppgifter för att administrera och fullfölja dina köp via vår e-handelsplattform och våra digitala kanaler. Detta inkluderar att kontrollera E-hälsomyndighetens databas vid köp av receptbelagda varor.

Dessa uppgifter behandlas på den lagliga grunden att behandlingen är nödvändig för att fullgöra Kronans Apoteks avtal med dig samt, vad gäller receptuppgifter, på grunden av att det är ett lagkrav. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi kan tvingas neka dig köpet.

I detta syfte behandlar vi:

 • Identitetsuppgifter (namn och personnummer)
 • Adressuppgifter (adress, postnummer och telefonnummer)
 • Hälsouppgifter i vissa fall (information om de varor du köper vilket kan ge oss information om din hälsa och sjukdoms samt receptinformation från E-hälsomyndighetens databas)
 • Orderinformation (till exempel vilken produkt som du har beställt)
 • Orderhistorik
 • Betalinformation

I samband med ditt köp behandlar vi även dessa personuppgifter för att administrera kundserviceärenden. Det innebär att vi besvarar och hanterar ditt kundserviceärende via e-post, telefon, vår hemsida eller sociala medier. Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse av att hjälpa dig med ditt ärende. Här hittar du information om hur vi spelar in ditt telefonsamtal, om du har valt att samtycka till att samtalet spelas in.

Utöver ovan behandlas dina personuppgifter även av betaltjänstleverantören Klarna för att genomföra din betalning, om du väljer att betala genom Klarna. Klarna är självständigt personuppgiftsansvarig för sådan behandling och informerar dig separat om hur dina personuppgifter behandlas.

Om det blir relevant behandlar vi dessutom dina personuppgifter för att hantera ångerrätt, reklamationer och andra frågor eller anspråk. Ditt namn, dina kontaktuppgifter och information från kommunikation med dig i samband med ditt anspråk, till exempel information om aktuell order. Behandling är nödvändig för att vi ska agera i enlighet med konsumenträttslig lagstiftning och därmed följa en rättslig förpliktelse. Vi har även ett berättigat intresse av att kunna hantera ett eventuellt rättsligt ärende.

Vi kan komma att behandla uppgifter om köphistorik i syfte att ta fram rapporter och statistik för uppföljning och utveckling av vår verksamhet med stöd av apoteksdatalagen eller med stöd av en intresseavvägning.

I detta syfte behandlar vi namn, kontaktuppgifter, personnummer, information om vad du köper från oss och information om hur du använder vår kundklubb.

Om vi behandlar personuppgifter för detta syfte med stöd av en intresseavvägning är den lagliga grunden för behandlingen att den är nödvändig för att tillgodose Kronans Apoteks berättigade intresse av att ta fram rapporter och statistik för uppföljning och utveckling av vår verksamhet.

Kameraövervakning På vissa apotek använder vi kameraövervakning för din och vår säkerhets skull och det kan innebära behandling av dina personuppgifter i video- och bildformat. Dessa uppgifter behandlas på den lagliga grunden berättigat intresse i syfte att förebygga, avslöja eller utreda brott och olyckor eller andra likvärdiga ändamål.

Uppgifterna bevaras under en period om max två månader räknat från tidpunkten för inspelningen. Kronans Apotek lämnar endast ut bilder/film till brottsutredande myndighet, kommun eller myndighet som bedriver räddningstjänst.

Administrera ditt medlemskap

Kronans Apotek ger våra kunder möjligheten att bli medlem i Klubb Kronans Apotek. Denna kundklubb finns till för de av våra kunder som är intresserade av personliga erbjudanden och av att få bonuspoäng på vissa köp. För att kunna tillhandahålla vår kundklubb samlar vi in och behandlar uppgifter om dig som är medlem. Exempel på uppgifter vi behandlar är namn, personnummer, köphistorik, kontaktuppgifter och användarinformation. I denna informationstext beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter i vår kundklubb.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra medlemskapet och uppfylla våra åtaganden enligt medlemsvillkoren samt att leverera en personligt anpassad upplevelse.

Dessa personuppgifter behandlas med stöd av den lagliga grunden att de är nödvändiga för att tillgodose Kronan Apoteks berättigade intresse av att hantera och förbättra vår hemsida och ditt intresse av att kunna använda vår hemsida effektivt. Du kan läsa mer om vårt användande av cookies i vår Cookie-policy.

Personliga erbjudanden och marknadsföring Vi behandlar personuppgifter om dig i syfte att skicka dig personliga erbjudanden och marknadsföra produkter och tjänster som är relevanta för dig. Vi gör detta genom att bland annat analysera vad du tidigare handlat av oss tillsammans med annan information vi har om dig såsom bostadsort och ålder genom att skapa kundprofiler. Vi använder statistikinformation för att skicka dig erbjudanden som matchar det vi uppfattar att du är intresserad av.

För detta ändamål använder vi aldrig information om vilka receptbelagda läkemedel som du har hämtat ut.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system samt erbjuda personliga rabatterbjudanden.

Vår marknadsföring sker exempelvis via brev, sms, e-post och vi följer marknadsföringslagen. För detta syfte behandlar vi:

 • Namn, personnummer och andra identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter som till exempel mailadress, postadress och telefonnummer
 • Köphistorik, till exempel information om varor du köpt eller lagt i varukorgen i vår e-handel och varor du köpt i butik
 • Användningshistorik, till exempel information om din användning av vår hemsida och information om hur du tar emot våra mailutskick, såsom om du öppnar mejlen eller om du klickar på en länk i mejlet

Bonuspoäng Vi behandlar även dina personuppgifter för att kunna beräkna dina bonuspoäng. Genom att vara medlem i kundklubben utvärderar vi dina inköp och erbjuder dig bonus. Vi gör detta genom att se vilka inköp av bonusgrundande varor du gör.

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra medlemskapet och uppfylla våra åtaganden enligt medlemsvillkoren.

För detta syfte behandlar vi:

 • Köphistorik (vad du köpt och när)
 • Kontouppgifter (för att koppla din köphistorik till dig)

När du ringer vår kundservice

Samtal med farmaceut Vid samtal med en farmaceut i vår kundservice spelar Kronans Apotek in samtalen. Behandlingen sker i syfte att kontrollera att den rådgivning som farmaceuterna ger under samtalen är patientsäker och upprätthåller tillräcklig kvalitet utifrån de krav som ställs på vår verksamhet och för att kunna användas i utbildningssyfte.

Den lagliga grunden för inspelningen är rättslig förpliktelse. Personuppgiftsbehandlingen genom inspelningen behövs dels för att enligt patientdatalagen (2008:355) systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten samt för administration, planering, uppföljning, utvärdering och tillsyn av verksamheten och dels för att personuppgiftsbehandlingen genom inspelningen är nödvändig enligt apoteksdatalagen (2009:367) för systematisk och fortlöpande utveckling och säkerställande av kvalitet samt för administration, planering, uppföljning och utvärdering av verksamheten. Farmaceuten du pratar med har tystnadsplikt.

Övriga samtal utan farmaceut Samtal till vår kundservice som inte sker med en farmaceut spelas in och sparas om du har valt att samtycka till inspelningen. Inspelningarna används som underlag för vårt interna kvalitets- och utbildningsarbete samt för att hantera kundserviceärenden. Vi lyssnar på ditt telefonsamtal för att tillhandahålla kundserviceärenden om du återkommer, exempelvis med ett klagomål relaterat till ditt tidigare ärende. Det innebär att vi sparar de personuppgifter som framkommer på ljudfilen från samtalet.

Om du inte samtycker kommer ingen del av samtalet att spelas in.

Genom inspelningen behandlar vi ditt telefonnummer och information som framkommer under samtalet. Utöver inspelningen kan vi behöva anteckna viss information och samla in dina personuppgifter för att hantera ditt kundserviceärende, här hittar du information om hur vi gör det.

Genomförande av tävlingar

Kronans Apoteks behandlar dina personuppgifter för att genomföra tävlingar på Kronans Apoteks hemsida och på sociala medier. Detta inkluderar att presentera namn på tävlingsvinnaren, samt i vissa fall vinnarens tävlingsbidrag i form av fotografier eller bilder, på vår hemsida.

Dessa uppgifter behandlas på den lagliga grunden att behandlingen är nödvändig för att tillgodose Kronans Apoteks berättigade intresse av att genomföra dessa tävlingar på ett transparent och öppet sätt samt ditt intresse av att Kronans Apoteks tävlingar ska vara öppna och transparenta. I detta syfte behandlar vi:

I detta syfte behandlar vi:

 • Identitetsuppgifter (till exempel namn)
 • Kontaktuppgifter (till exempel mailadress, postadress och telefonnummer)
 • Tävlingsbidrag (till exempel svar på frågor eller bilder)
 • Vi kan komma att bevara dessa uppgifter upp till 12 månader för tävlingens genomförande och för att följa upp och utvärdera samt planering av framtida event.

Intresseavvägning

Som vi har angett ovan behandlar vi vissa av dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning som laglig grund för behandlingen. Intresseavvägningen innebär att vi har gjort en bedömning att vårt berättigade intresse av att utföra behandlingen väger tyngre än ditt intresse och dina grundläggande rättigheter av att inte få dina personuppgifter behandlade. Vad som är vårt berättigade intresse framgår ovan.

Om du vill veta mer om hur vi har gjort dessa bedömningar är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du i slutet av den här integritetspolicyn.

Överföring av personuppgifter

Överföring till tjänsteleverantörer

När du handlar hos oss delar vi dina personuppgifter med bolag som tillhandahåller tjänster till oss. Dessa bolag får endast behandla personuppgifter för vår räkning och på våra instruktioner.

Dessa kategorier av mottagare är:

 • Distributörer,
 • Logistikföretag,
 • Tryckerier,
 • IT-leverantörer för att vi ska kunna ha fungerande IT-system och bedriva vår verksamhet på ett effektivt sätt,
 • Google respektive HotJar, som analyserar hur våra kunder använder vår hemsida och i andra fall handlar från oss, och
 • Vår betaltjänstleverantör Klarna för att administrera din betalning. Om du väljer att betala via faktura kan Klarna dela dina personuppgifter med kreditupplysningsföretag för att bedöma din ekonomiska situation.
 • Om du ringer vår kundservice kommer det företag som hanterar vår kundservice och företagets IT-leverantörer få tillgång till dina personuppgifter.

Mer information om vilka tjänsteleverantörer som vid var tid behandlar personuppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner kan lämnas på begäran.

Överföring till följd av lagkrav eller för att skydda våra rättsliga intressen

Vi delar nödvändig information med eHälsomyndigheten för att kunna expediera receptbelagda läkemedel.

Vi kan lämna nödvändiga uppgifter och information till myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att göra det. Den lagliga grunden för sådan överföring är att behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser.

Lagring av dina personuppgifter

De personuppgifter vi samlar in om dig lagras endast så länge de är nödvändiga i förhållande till ändamålen för behandlingen som framgår ovan, till exempel för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig eller så länge lagstadgade krav kräver det.

Nedan följer kriterier för att fastställa bevarande tid:

 • Så länge vi har en pågående relation med dig (till exempel genomförande av köp, leverans av varor, vid kommunikation, reklamation, erbjudanden eller tävlingssammanhang)
 • Så länge som det krävs enligt rättsliga förpliktelser (till exempel skatte- och redovisningsförpliktelser då kan personuppgifter sparas i upp till åtta år)

Genomförande av köp

Lagringsperiod: Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans) och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden. Uppgifter som behövs för bokföring kan sparas i sju år från bokföringsårets slut för att följa bokföringslagen.

Analys efter besök på vår hemsida eller när du annars handlat från oss online

Google Analytics och Datadog analyserar information från ditt besök som längst i tre månader efter ditt besök. Därefter fortsätter Google behandla dina personuppgifter som självständigt personuppgiftsansvariga. Hur länge Google lagrar dina personuppgifter kan du läsa om i Googles egen information.

Kundserviceärenden

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden. Laglig grund för inspelning av samtal med farmaceut är rättslig förpliktelse.

Lagringsperiod: Till dess att kundserviceärendet har avslutats och för en tid om 24 månader därefter.

Inspelningar från samtal till vår kundservice lagras i trettio dagar efter ditt samtal.

Marknadsföring

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system samt erbjuda personliga rabatterbjudanden.

Lagringsperiod: Från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter.

Uppgifterna kommer därefter att raderas eller anonymiseras, om det inte enligt lag krävs att vi måste ha kvar vissa uppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter inom EU/EES.

Medlemskap

Laglig grund: Fullgörande av avtalet om medlemskap i lojalitetsprogrammet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt villkoren om medlemskap i Klubb Kronans Apotek. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig medlemskap.

Lagringsperiod: Till dess att medlemskapet avslutas (kan ske manuellt eller automatiskt p.g.a. inaktivitet under en period om 24 månader).

Överföring av personuppgifter utanför EU/EES

Vi behandlar som huvudregel bara dina personuppgifter inom EU/EES. Undantag gäller dock i följande fall:

 • När du använder vår hemsida eller annars handlar från oss kommer vi att använda Google i syfte att förbättra våra tjänster. Dina personuppgifter riskerar att överföras till USA om du väljer att samtycka till sådan personuppgiftsbehandling. Vi har så långt som möjligt anonymiserat personuppgifter för att undvika att dina personuppgifter behandlas utanför EU/EES.
 • Om du ringer vår kundservice kommer dina personuppgifter överföras till USA, Filippinerna och Storbritannien eftersom det företag som hanterar vår kundservice har IT-leverantörer som utgår från dessa länder.

IT-leverantörerna, Google och vår kundservice använder standardavtalsklausuler vid överföringen av personuppgifter utanför EU/EES. Vid överföringen har dessa parter vidtagit ett flertal skyddsåtgärder för att så långt som möjligt ge dina personuppgifter en väsentligen likvärdig skyddsnivå som inom EU/EES. Standardavtalsklausulerna har beslutats om av EU-kommissionen och kan användas av företag för att säkerställa skydd av personuppgifter vid överföring utanför EU/EES.

Om du har några frågor angående hur vi delar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges i början av denna policy.

Dina rättigheter

Enligt dataskyddslagstiftningen har du ett flertal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Vänligen kontakta oss (se adress nedan) om du vill utöva eller har frågor om någon av rättigheterna som kort beskrivs här.

Tillgång (registerutdrag)

Du har rätt att begära att få veta om vi behandlar personuppgifter som rör dig. Om vi behandlar dina personuppgifter har du även rätt att få information om hur vi behandlar desamma och få en kopia av dina personuppgifter.

Rättelse

Du har rätt till rättelse av eventuella felaktiga personuppgifter som rör dig och att få ofullständiga personuppgifter kompletterade.

Återkallande av samtycke

Du har rätt att (helt eller delvis) återkalla samtycken när som helst. Vid ett återkallat samtycke måste vi upphöra med behandlingen av de av dina personuppgifter som vi behandlar baserat på samtycke.

Du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på våra kontaktuppgifter nedan.

Radering

Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas, till exempel om uppgifterna inte längre är nödvändiga.

Begränsning av behandling

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till exempel om du bestrider personuppgifternas korrekthet eller om behandlingen är olaglig. Detta medför en risk för att vi inte kan leverera våra tjänster till dig under den tid som behandlingen begränsats.

Dataportabilitet

Du har, under vissa omständigheter, rätt att få tillgång till dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt, maskinläsbart format. Du har även rätt att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig när det är tekniskt möjligt (dataportabilitet). Denna rätt gäller dock bara uppgifter du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och om personuppgifterna behandlas för att fullgöra ett avtal med dig eller med stöd av samtycke.

Invändning mot behandling

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som stödjer sig på våra berättigade intressen. Läs mer om vad en intresseavvägning innebär under rubriken "Intresseavvägning" ovan. Om vi har tvingande berättigade skäl som väger över ditt intresse av personlig integritet eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk kan det dock vara tillåtet för oss att fortsätta behandlingen.

Invändning mot behandling för direktmarknadsföringsändamål

Du har rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi inte skicka några erbjudanden till dig.

Ändringar i våra rutiner för personuppgiftsbehandling

Vi kan komma att ändra våra rutiner för personuppgiftsbehandling utifrån förändringar antingen i vår verksamhet eller i tillämplig lagstiftning. I samband med att vi ändrar rutinerna kommer vi informera dig om detta.

Kontaktuppgifter

Våra kontaktuppgifter

Kronans Apotek AB Organisationsnummer: 556787-2048 Adress: Box 30094, 104 25 Stockholm Telefon kundservice: 0771-612 612

På www.kronansapotek.se finns möjlighet att chatta direkt med kundservice och även ett frågeformulär. Om du vill diskutera dina eller andras personuppgifter, ange “personuppgifter” i ämnesfältet.

Kontaktuppgifter avseende allmänna frågor om personuppgiftsbehandling

Telefon: 0771-612 612 E-post: dataskyddsombud@kronansapotek.se

Receptexpediering

Hos ehälsomyndigheten kan du läsa mer om behandling av personuppgifter https://www.ehalsomyndigheten.se/om-oss/behandling-av-personuppgifter/

För det fall du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål hos tillsynsmyndigheten, i Sverige är det Integritetsskyddsmyndigheten.

Senast uppdaterad: 2024-04-23