Tillbaka till Mage och tarm

Så kan du lindra illamående

Har du varit med om att marken gungar under fötterna, du gäspar, blir blek och kallsvettig? Sedan kommer salivutsöndringen och illamåendet är ett faktum. De flesta drabbas ibland av illamående och anledningarna kan vara många, men för vissa är det vanligare än för andra. Här kommer några tips för att stoppa illamåendet.

Varför blir man illamående?

Åksjuka, graviditet, matförgiftning, vinterkräksjuka, migrän, stress och oro, biverkning från något läkemedel kan orsaka illamående. Även sjukdomar i buken liksom sjukdomar i hjärna, hjärta och lungor kan orsaka kräkningar. Hos barn kan också diabetes orsaka diarréer och kräkningar. Anledningarna till illamående kan vara många, i de flesta fall är det tillfälligt och går i regel över fort. En vanlig magsjuka brukar komma överraskande snabbt och gå över inom ett par dagar. Är du orolig och inte förstår vad det är som orsakar ditt illamående bör du uppsöka läkare.

Varför kräks jag?

Illamående och kräkningar styrs via kräkningscentrum i hjärnan. När det aktiveras brukar salivproduktionen öka och vi mår illa. Trycket i magen stiger och den övre magmunnen och matstrupen utvidgas varpå innehållet i magsäcken pressas ut och vi kräks.

Åksjuka

Det är vanligt att bli illamående vid gungande rörelser när balansorganen i innerörat retas, till exempel vid bil- och båtresor. Vissa är känsligare för detta än andra. Barn är generellt känsligare än vuxna, och åksjuka är vanligast hos barn i åldern 2-10. Här kan du läsa mer om åksjuka.

Senast uppdaterad 2023-10-03