Tips vid åksjuka

Vissa personer blir lättare åksjuka än andra. Särskilt vanligt är det att barn känner sig illamående under resan. Här hittar du våra bästa tips för hur du lindrar illamåendet och åksjukan.

Åksjuka hos barn och vuxna

Åksjuka är vanligast bland barn mellan två och tio år, men alla som har fungerande balansorgan kan få åksjuka, både barn och vuxna. När du åker bil eller båt kan hjärnan uppleva en konflikt mellan att du sitter stilla men rör dig ändå. Balanssinnet påverkas som mest vid böljande rörelser av en viss frekvens. Det är förklaringen till varför du kan känna dig sjösjuk på en båt eller åksjuk i en bil, medan en tågresa kanske inte ger någon åksjuka alls. Hur illamående du blir påverkas också av hunger, törst och trötthet. Om du har ätit mycket fet mat, druckit alkohol eller påverkas av lukter kan åksjukan också bli värre.

åksjuka-767x767

Symtom vid åksjuka

Oftast börjar symptomen med gäspningar och trötthet. Om det blir värre kan du må illa och kräkas. Hur länge åksjukesymtomen finns kvar varierar. Ibland går de över direkt och ibland kan reaktionerna sitta kvar flera dygn.

Åksjuketabletter lindrar illamåendet

Du som varit åksjuk länge vet säkert redan att det finns receptfria läkemedel och tips för att underlätta för kroppen. Om du vet med dig att du brukar bli illamående när du reser är det ett bra tips att ta ett läkemedel mot åksjuka en stund innan du åker.

Fler tips för att lindra åksjuka

Det brukar hjälpa att vara ordentligt utvilad inför resan, ta åksjuketabletter i god tid och fästa blicken på vägen eller i horisonten under färden. Ät och drick lite under resan, men undvik stora mängder. Ta gärna mycket pauser med frisk luft. Om det är trafiksäkert kan det vara en bra idé att ligga ner, slappna av och helst lyckas somna.

  • Bil: Sitt helst på vänster sida när du åker i högertrafik. Balanssinnet påverkas minst om du lutar huvudet inåt i kurvor.
  • Buss: Sitt helst längst fram i färdriktningen.
  • Båt: Det gungar minst mitt i båten, men det kan också kännas bättre att sitta längst fram för att se ut. Allra bäst brukar det vara om du kan sitta utomhus.
  • Snabbtåg: Krängningarna känns minst om du sitter på en plats nära mittgången.

    Om inget hjälper

    Ifall receptfria läkemedel inte hjälper och du har kraftig åksjuka kan du kontakta en läkare för att få utskrivet receptbelagda läkemedel.

Senast granskad 2021-06-22