Tillbaka till Mage och tarm

Tips vid åksjuka

Vissa personer blir lättare åksjuka än andra. Särskilt vanligt är det att barn känner sig illamående under resan. Här hittar du våra bästa tips för hur du lindrar illamåendet och åksjukan.

Åksjuka hos barn och vuxna

Åksjuka är vanligast bland barn mellan två och tio år, men alla som har fungerande balansorgan kan få åksjuka, både barn och vuxna. När du åker bil eller båt kan hjärnan uppleva en konflikt mellan att du sitter stilla men rör dig ändå. Balanssinnet påverkas som mest vid böljande rörelser av en viss frekvens. Det är förklaringen till varför du kan känna dig sjösjuk på en båt eller åksjuk i en bil, medan en tågresa kanske inte ger någon åksjuka alls. Hur illamående du blir påverkas också av hunger, törst och trötthet. Om du har ätit mycket fet mat, druckit alkohol eller påverkas av lukter kan åksjukan också bli värre.

1000x1000 kvinna halvprofil

Symtom vid åksjuka

Oftast börjar symptomen med gäspningar och trötthet. Om det blir värre kan du må illa och kräkas. Hur länge åksjukesymtomen finns kvar varierar. Ibland går de över direkt och ibland kan reaktionerna sitta kvar flera dygn.

  • Tips och råd banner, Ladda ner doktor.se
Senast granskad 2021-06-22