Vad innebär högt kolesterolvärde?

Förhöjda kolesterolvärden ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Det orsakas till stor del av ens livsstil och matvanor - men även av ärftliga faktorer. Här får du veta vad höga kolesterolvärden innebär och hur du kan sänka dem.

Symtom på högt kolesterol

Högt kolesterol ger inga tydliga symptom och är ingen sjukdom i sig. Det kan liknas vid att ha högt blodtryck. Här kan du läsa mer om vad högt blodtryck innebär. Förhöjda kolesterolvärden ökar också risken för att drabbas av olika hjärt- och kärlsjukdomar. Att kolesterolvärdena är höga är heller inte det enda man ska tänka på utan det viktigaste är framförallt förhållandet mellan HDL-kolesterolet och det totala kolesterolet.

LDL-kolesterol

LDL-kolesterol kan vara skadligt för kroppen eftersom det fastnar på väggarna i artären och skapar beläggningar. Det kan i sin tur orsaka blockeringar vilket kan leda till hjärtsjukdomar som hjärtinfarkt eller stroke.

Senior man med hatt. Foto.

HDL-kolesterol

HDL-kolesterol anses bra eftersom det transporterar tillbaka LDL-kolesterolet till levern. Levern kan ses som centralstationen för kolesterol i kroppen. Där används överblivet kolesterol till att producera gallsyra som sedan transporteras till tarmen för att smälta maten.

Hur mäter man kolesterol?

Man får fram kolesterolvärdet genom ett blodprov och sedan mäts halten LDL-kolesterol, HDL-kolesterol och triglycerider i blodet. Värdet mäts i enheten millimol per liter.

Förändringar som kan sänka kolesterolet

Det finns flera sätt att sänka sitt kolesterol. Att motionera regelbundet, äta hälsosam mat och dricka mindre alkohol är exempel på förändringar man kan göra i livet. Det är även viktigt att sluta röka för att minska risken för olika hjärt- och kärlsjukdomar. Det finns flera kosttillskott som hjälper till att hålla kolesterolnivåerna i balans.

Kosttillskott som bidrar till normala kolesterolvärden

Betaglukan är ett ämne som finns i havre och som har kolesterolsänkande effekter. Det fungerar genom att betaglukan bidrar till att minska gallsyra i kroppen. När mängden gallsyra minskar skickas signaler till levern att producera mer. Det sker genom en process som använder det skadliga LDL-kolesterolet i blodet. HDL-kolesterolet påverkas inte. Här hittar du flera olika kosttillskott som bidrar till att hålla kolesterolvärdena i balans.

Senast granskad 2020-07-31