Lämna in gamla och överblivna läkemedel

Hjälp oss att hålla planeten frisk! Lämna in överblivna läkemedel på Kronans Apotek så ser vi till att de inte skadar vår miljö eller vårt dricksvatten. Som klubbmedlem får du bonuspoäng när du lämnar in dina mediciner hos oss.

Lämna in läkemedel så här

Samla dina läkemedel i en genomskinlig plastpåse och lämna den till ditt närmaste Kronans Apotek.

  • Lägg bara läkemedel i påsen. Batterier, termometrar och annat farligt avfall lämnar du till en återvinningscentral.
  • Sortera bort förpackningar som kartonger, plastburkar och andra ytterförpackningar och återvinn dem separat. Du behöver däremot inte trycka ut mediciner från sina tablettkartor.
  • Om du har använt slut på krämer, salvor eller flytande läkemedel behöver du inte lämna in dem till oss utan kan återvinna förpackningarna som vanligt. Om du däremot inte har använt hela innehållet ber vi dig lämna in dem.
  • En del produkter har alltid mycket rester kvar. Det gäller till exempel inhalatorer, vaginalringar, hormonplåster eller andra plåster med läkemedel. Dessa ska alltid lämnas in till ett apotek efter användning.
  • Lägg inte kanyler eller sprutor i påsen. Det finns särskilda sätt att lämna in dem som kan skilja sig åt mellan olika regioner. Fråga oss gärna!

Du kan lämna in läkemedel på alla Kronans Apotek. Hitta ditt närmaste apotek.

Lämna in medicin - få 200 bonuspoäng

Få bonuspoäng

Som klubbmedlem får du 200 bonuspoäng när du lämnar in överblivna läkemedel hos oss. Gäller som mest 5 gånger per år, med minst 2,5 månader emellan. Mer om kundklubben och bonuspoäng.

Att spola ner eller kasta läkemedel skadar miljön

Överblivna läkemedel som kastas i soporna eller spolas ned i toaletten kan skada miljön. Våra reningsverk kan inte rena avloppsvattnet helt och hållet från läkemedel och rester av dem sprids då till mark, sjöar, grundvatten och dricksvatten. Även små mängder läkemedel rubbar naturens balans. Vi vet ännu inte exakt hur olika läkemedel påverkar miljön och vilka konsekvenser det får framöver. Men vi vet att hormoner från p-piller eller hormonplåster har gjort skada på fiskar, att anti-inflammatoriska läkemedel har påverkat vissa fågelarter samt att antibiotika kan göra bakterier resistenta, så att det blir svårare att bota infektioner i framtiden. Därför är det viktigt att lämna tillbaka överblivna läkemedel till apoteken så att de kan förstöras på ett miljösäkert sätt.

Mer om hormonläkemedel och miljön

Detta händer med dina inlämnade läkemedel

Apoteken kontrollerar så inget annat än läkemedel finns med i påsen med läkemedelsavfall. Därefter packas de ner godkända behållare som transporteras till särskilda förbränningsanläggningar runt om i landet. Där bränns de under kontrollerade förhållanden med höggradig rökgasrening. Rökgaserna renas effektivt och håller utsläppen av försurande gaser på en låg nivå. Resterna från rökgasreningen och askan har låg giftighet och förvaras på godkända platser.