Symtom på covid-19

Symtomen man får av covid-19 kan variera väldigt mycket från person till person. Hur mycket man drabbas av viruset beror på ålder, allmäntillstånd och om man har några andra sjukdomar. Här kan du läsa mer om symtom och de riskgrupper som finns.

Rapporterade symtom på covid-19:

 • Hosta
 • Feber
 • Andningsbesvär
 • Trötthet
 • Snuva
 • Nästäppa
 • Halsont
 • Huvudvärk
 • Illamående
 • Muskel- och ledvärk

Det är också vanligt att man förlorar lukt- och smaksinnet. Det kan hålla i sig även om man är frisk från själva viruset. Eftersom flera av symtomen också kan vara tecken på andra sjukdomar, kan du bara veta säkert om symtomen beror på covid-19 genom att ta ett test. Om tester för coronavirus

Symtom covid-767x767

Testa dig med PCR-test för covid-19 hemma

Med Dynamic Codes provtagningskit tar du enkelt ett prov hemma som sedan skickas in på laboratorieanalys. När ditt prov analyseras upptäcker vi om du vid provtagningstillfället har en pågående infektion av covid-19.

Alltest Covid-19 Antigen Saliv Självtest

 • Kan användas hemma
 • Det första EC-certifierade och CE-märkta självtestet för diagnostik av Covid-19 via saliv
 • Särskilt lämpligt för de personer som upplever obehag med nasal testmetod

Boson antigentest för covid-19

Boson antigentest är ett CE-godkänt självprovtagningstest för att påvisa pågående infektion av covid-19. Testet tas på egen hand hemma med hjälp av en tops i näsan och du får resultat inom 15-20 minuter. Testet har både hög specificitet och sensitivitet. Tänk på att testresultatet inte kan användas som reseintyg. Boson antigentest finns som både 1-pack och och 5-pack.

Om du är smittad av covid-19

Om du känner av ett eller flera lindriga till medelsvåra symtom ska du stanna hemma och inte träffa andra människor. Om du upplever allvarliga symtom behöver du söka vård. Perioden från smittotillfället till dess att man visar symtom, även kallat inkubationstiden, brukar vara 2–14 dagar. Du behöver stanna hemma i minst 7 dagar efter att du blivit sjuk även om du känner dig bättre. Du ska också ha varit feberfri i minst 2 dagar innan du träffar andra människor. För de flesta räcker det med vila i hemmet tills man är frisk, men för en del kan viruset leda till allvarlig sjukdom där man behöver sjukhusvård. Mer information och rådgivning finns på 1177.se.

Riskgrupper för covid-19

Riskgrupper är de grupper av personer som löper större risk att dö av covid-19 eller att drabbas allvarligare av sjukdomen. Exempel på allvarliga symtom kan vara lunginflammation och andningsbesvär. Eftersom sjukdomen är ny finns inte exakt information om alla riskgrupper. Det man vet är att ju äldre man är, desto större är risken för allvarlig sjukdom och död. Om man i hög ålder även har andra sjukdomar, kan det öka risken ytterligare. Mer om riskgrupper och riskfaktorer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Gå inte till apoteket om du är sjuk

Om du är sjuk eller tillhör en riskgrupp för coronaviruset ber vi dig att inte besöka oss. Be ett ombud att gå till apoteket åt dig eller beställ dina mediciner online.

Be om hjälp av ett ombud för att hämta ut medicin

För att kunna hämta ut din medicin åt dig behöver du ge en fullmakt till personen som ska hämta medicinen. 1. Logga in på kronansapotek.se/recept 2. Navigera till “Registrera fullmakt” i menyn när du är inloggad.⁠ Där kan du ge en fullmakt till någon annan för att hämta ut dina läkemedel.

Mer information och andra språk

Vår ambition är att ha apoteken öppna och hjälpa så många kunder som möjligt. Vi följer de rekommendationer som lämnas av Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter. Du hittar mer information på folkhalsomyndigheten.se och krisinformation.se.

Övriga produkter för att minska smittspridning

Senast granskad 2021-03-18