Symtom på COVID-19

Symtomen man får av COVID-19 kan variera väldigt mycket från person till person. Hur mycket man drabbas av viruset beror på ålder, allmäntillstånd och om man har några andra sjukdomar. Här kan du läsa mer om symtom och de riskgrupper som finns.

Rapporterade symtom på COVID-19:

 • Hosta
 • Feber
 • Andningsbesvär
 • Trötthet
 • Snuva
 • Nästäppa
 • Halsont
 • Huvudvärk
 • Illamående
 • Muskel- och ledvärk

Det är också vanligt att man förlorar lukt- och smaksinnet. Det kan hålla i sig även om man är frisk från själva viruset. Eftersom flera av symtomen också kan vara tecken på andra sjukdomar, kan man endast fastställa om man har COVID-19 genom att ta ett test. Läs mer om test för coronavirus här.

Symtom covid-767x767

Om du är smittad av COVID-19

Om du känner av ett eller flera lindriga till medelsvåra symtom ska du stanna hemma och inte träffa andra människor. Om du upplever allvarliga symtom behöver du söka vård. Perioden från smittotillfället till dess att man visar symtom, även kallat inkubationstid, brukar vara 2–14 dagar. Du behöver stanna hemma i minst 7 dagar efter att du blivit sjuk även om du känner dig bättre. Du ska också ha varit feberfri i minst 2 dagar innan du träffar andra människor. För de flesta räcker det med egenvård i hemmet tills man är frisk, men för en del kan det leda till allvarlig sjukdom och behöva sjukhusvård. Ring eller besök 1177.se om du vill ha rådgivning och mer information.

Riskgrupper för COVID-19

De som har risk att drabbas allvarligare av COVID-19 kallas för riskgrupper. Exempel på allvarliga symtom kan vara lunginflammation och andningsbesvär. Eftersom sjukdomen är ny finns inte exakt information om alla riskgrupper. Det man vet är att ju äldre man är, desto större är risken för allvarlig sjukdom och dödsfall. Om man i hög ålder även har andra sjukdomar, kan det öka risken ytterligare. Här kan du läsa mer om riskgrupper och riskfaktorer.

Gå inte till apoteket om du är sjuk

Om du är sjuk eller tillhör en riskgrupp för coronaviruset ber vi dig att inte besöka oss. Be ett ombud att gå till apoteket åt dig eller beställ dina mediciner online.

Be om hjälp av ett ombud för att hämta ut medicin

För att kunna hämta ut din medicin åt dig behöver du ge en fullmakt till personen som ska hämta medicinen.

 1. Logga in på kronansapotek.se/recept
 2. Navigera till “Registrera fullmakt” i menyn när du är inloggad.⁠
  Där kan du ge en fullmakt till någon annan för att hämta ut dina läkemedel.

Mer information och andra språk

Vår ambition är att ha apoteken öppna och hjälpa så många kunder som möjligt. Vi följer de rekommendationer som lämnas av Folkhälsomyndigheten och vi har löpande kontakt med dem. Du hittar mer information på folkhalsomyndigheten.se och krisinformation.se.

Senast uppdaterad 2020-10-05