Välvald – apotekens guide för ökad transparens

Många läkemedelsföretag berättar inte var och hur deras läkemedel tillverkas. Eftersom läkemedelsrester kan släppas ut i naturen där de produceras innebär det att vi kan bli friska på bekostnad av människor, djur och miljö. Det tycker vi på Kronans Apotek är fel och vi vill att alla läkemedelsföretag ska vara mer öppna och transparenta i sitt hållbarhetsarbete.

Läkemedels miljöpåverkan och brist på transparens

Läkemedelstillverkning kan påverka både människor och miljö negativt. Forskning har visat att stora mängder läkemedelsrester släpps ut vid tillverkning, framför allt i Kina och Indien. Idag finns det inga krav på att läkemedelsföretagen öppet ska redovisa var och hur läkemedlen tillverkas. Därför saknar vi tillräcklig kunskap om miljöpåverkan från de läkemedel som säljs på apotek i Sverige.

Ökad transparens med Välvald

Det vill vi på apoteken ändra på. Därför har vi tagit ett första steg mot en ökad transparens genom guiden Välvald. Det är en guide till de företag som uppfyller våra krav på ett mer transparent hållbarhetsarbete. De läkemedelsföretagen får symbolen Välvald i anslutning till sina produkter.

V logo staende 43px@x2

Kraven för Välvald

Produkter som innehåller diklofenak undantas från Välvald. Sveriges apotek har sedan tidigare en branschöverenskommelse som innebär att vi informerar om att diklofenak kan påverka naturen negativt och därför bör användas med eftertanke.

Kraven utvecklas

Kraven för Välvald kommer att skärpas med tiden. Tillsammans kan vi visa läkemedelsföretagen att vi vill se ökad transparens gällande deras miljö- och hållbarhetsarbete.

Följande företag uppfyller kraven för Välvald 2021

 • AstraZeneca
 • Bayer
 • Evolan
 • GlaxoSmithKline
 • Johnson&Johnson
 • Novartis
 • Novo Nordisk
 • Pfizer
 • Sanofi
 • Teva
 • Takeda

Vår förhoppning är att vi inom en snar framtid har en mycket längre lista på företag som uppfyller kraven!