Axilur

Det receptfria läkemedlet Axilur vet. är ett avmaskningsmedel för hund och katt. Det har effekt mot fullvuxna stadier och larvstadier av rundmask och bandmask. Läs alltid bipacksedeln innan du använder läkemedlet.