Addeira

Med bakgrund som apotekare har kundens välmående såklart alltid varit viktigast. Att rätt medicinskt behov matchas med rätt produkt och rätt rådgivning. Att ständigt arbeta för att både behandling och bemötande ska bli bättre. Men vi har också upplevt att det kan vara svårt för kunden att förstå skillnaden mellan alla apoteksprodukter och att de kanske inte lindrar så bra som man önskat. Det fick oss att lägga den vita rocken åt sidan, åtminstone för ett tag, för att försöka hitta bättre och effektivare medicinska alternativ. Idag kan vi erbjuda en mängd innovativa egenvårdsprodukter, framtagna i nära dialog med apoteken, alltid med en strävan efter en hållbar produktion. Varje produkt har sin unika anledning till varför den finns till, men det gemensamma är att alla ska bidra med en ny funktion eller en bättre effekt. Med lite nytänk och en gnutta envishet är vi stolta över att på detta sätt kunna bidra till en utvecklad egenvård. Kan vi förbättra måendet för den enskilda individen belastar vi inte sjukvården i onödan, vilket även gör den bättre i slutändan.

Addeira