Diklofenak blir receptbelagt - vilka alternativ finns receptfritt?

Den första juni 2020 blev alla tabletter och kapslar med diklofenak receptbelagda. Här listar vi receptfria alternativ du kan ta vid olika typer av besvär.

Vad är diklofenak och varför har det blivit receptbelagt?

Diklofenak är substans som tillhör gruppen NSAID-läkemedel. Det har egenskaper som dämpar inflammation, lindrar smärta och fungerar febernedsättande. Tidigare har diklofenak sålts receptfritt men sedan den första juni 2020 säljs tabletter och kapslar endast på recept på grund av hälsoskadliga effekter. Bland annat ökar riskerna för stroke, förmaksflimmer, hjärtsvikt och hjärtinfarkt.

Läs mer om varför diklofenak blivit receptbelagt hos läkemedelsverket.

Varför finns Voltaren gel kvar?

Diklofenak i gelform har inte uppvisat samma risker och säljs därför fortfarande receptfritt. Det används mot led- och muskelsmärtor.

Vad kan jag ta istället för diklofenak?

Många undrar vad de kan ta istället för diklofenak mot huvudvärk, inflammation och andra besvär. Läkemedel som innehåller paracetamol, ibuprofen eller naproxen är bra alternativ. Här går vi igenom de olika substanserna och vad de hjälper mot:

Naproxen

Naproxen tillhör en grupp läkemedel som kallas NSAID. Det används för att lindra smärta som till exempel huvudvärk, mensvärk, migrän eller muskel- och ledvärk. Det är även febernedsättande och inflammationsdämpande. Naproxen har en längre verkningstid än ibuprofen och paracetamol. Om du är gravid, har astma, tar andra läkemedel eller är över 75 år behöver du vara extra försiktig med naproxen. Använd hellre paracetamol mot värk och feber. För att dämpa en inflammation är det bäst att prata med en läkare i första hand. En läkare kan hjälpa dig att utreda typ av inflammation och hur den bör behandlas.

Ibuprofen

Ibuprofen är en substans som har smärtlindrande, febernedsättande och inflammationshämmande egenskaper. Läkemedel som innehåller ibuprofen är så kallade NSAID-läkemedel. De används vid lätta till måttliga besvär som till exempel huvudvärk, tandvärk, muskel- och ledvärk och mensvärk. De är även bra vid feber. Ibuprofenläkemedel finns för både vuxna och barn.

Paracetamol

Paracetamol är en substans som fungerar smärtlindrande och febernedsättande, men inte inflammationshämmande. Läkemedel som innehåller paracetamol används vid till exempel huvudvärk, menstruationssmärtor eller ledvärk. Paracetamol är även bra för att sänka feber och kan användas av personer med känslig mage eller magsår. Läkemedel med paracetamol finns för både barn och vuxna.

Senast granskad 2020-06-11