Tillbaka till Sömn och trötthet

Utmattningssyndrom – Faser, återhämtningstid & symptom

Om man under en längre period utsätts för stress utan återhämtning, säger till slut kroppen ifrån. Man kan då få utmattningssyndrom, som innebär både fysiska och psykiska besvär. Återhämtningstiden är olika för alla och det kan innebära stora förändringar i livet. Det är viktigt att lära känna symtomen så tidigt som möjligt så att man kan motverka att besvären blir värre.

Symtom på utmattningssyndrom

Symtomen varierar från person till person. De kan utvecklas under tid men själva insjuknandet kan hända väldigt plötsligt. Vissa upplever då att de blir väldigt förvirrade, får mycket ångest och har svårt att göra vardagliga sysslor. Några av de symtomen man bör vara vaksam på är:

  • Konstant trötthet
  • Orolig sömn
  • Nedstämdhet
  • Lätt att bli irriterad
  • Svårt att genomföra uppgifter
  • Yrsel
  • Huvudvärk
  • Hjärtklappning
  • Magproblem
1000x1000 kvinna sover i soffan

Olika stadier av utmattningssyndrom

Sjukdomen kan delas in i tre faser. Den första fasen är tiden innan man får diagnosen utmattningssyndrom. För att få diagnosen ska du ha känt av svår stress i minst 6 månader, och haft symtom i minst två veckor.

Förstadiet

Förstadiet är perioden innan sjukdomen bryter ut. Här kan man göra förändringar i livet för att minska sin stress. Det kan handla om att se över sin arbetssituation, sina sömnvanor eller bli bättre på att säga nej till saker som är påfrestande. Om man känner av symtomen i tid och tar dem på allvar kan man motverka utmattningssyndrom.

Senast granskad 2021-03-18