De olika faserna av utmattningssyndrom

Om man under en längre period utsätts för stress utan återhämtning, säger till slut kroppen ifrån. Man kan då få utmattningssyndrom, som innebär både fysiska och psykiska besvär. Återhämtningstiden är olika för alla och det kan innebära stora förändringar i livet. Det är viktigt att lära känna symtomen så tidigt som möjligt så att man kan motverka att besvären blir värre.

Symtom på utmattningssyndrom

Symtomen varierar från person till person. De kan utvecklas under tid men själva insjuknandet kan hända väldigt plötsligt. Vissa upplever då att de blir väldigt förvirrade, får mycket ångest och har svårt att göra vardagliga sysslor. Några av de symtomen man bör vara vaksam på är:

 • Konstant trötthet
 • Orolig sömn
 • Nedstämdhet
 • Lätt att bli irriterad
 • Svårt att genomföra uppgifter
 • Yrsel
 • Huvudvärk
 • Hjärtklappning
 • Magproblem
En man ligger vaken i sängen. Foto.

Olika stadier av utmattningssyndrom

Sjukdomen kan delas in i tre faser. Den första fasen är tiden innan man får diagnosen utmattningssyndrom. För att få diagnosen ska du ha känt av svår stress i minst 6 månader, och haft symtom i minst två veckor.

Förstadiet

Förstadiet är perioden innan sjukdomen bryter ut. Här kan man göra förändringar i livet för att minska sin stress. Det kan handla om att se över sin arbetssituation, sina sömnvanor eller bli bättre på att säga nej till saker som är påfrestande. Om man känner av symtomen i tid och tar dem på allvar kan man motverka utmattningssyndrom.

Den akuta fasen

I den akuta fasen har sjukdomen brutit ut. Det behövs ofta mycket stöd från sin omgivning och ibland även sjukskrivning. I den akuta fasen kan vardagliga sysslor kännas överväldigande och därför är det viktigt med hjälp och förstående från sina närstående. Beroende på vad du har för besvär sätter läkaren ibland även in behandling med läkemedel mot till exempel sömnsvårigheter eller depression.

Återhämtningsfasen

Efter den akuta fasen är det fokus på att få livet i balans igen. Här kan det handla om psykiskt stöd från exempelvis en psykolog men också träning tillsammans med en fysioterapeut. Om man har varit sjukskriven läggs också en plan upp för hur man ska komma tillbaka till jobbet utan att det blir för påfrestande. Det viktigaste av allt är att man känner att man orkar med sin vardag och mår bra.

Behandling

När du har fått träffa en läkare lägger man upp en plan för behandling. Beroende på hur ditt tillstånd ser ut kan den innehålla flera olika delar. Minst ett av följande moment ingår ofta;

 • Rådgivning för att minska daglig stress
 • Samtal med arbetsterapeut, psykolog eller kurator
 • Läkemedel mot exempelvis sömnproblem eller nedstämdhet
 • Fysioterapi för att arbeta med kroppen

Livet efter utmattningssyndrom

Efter man har varit sjuk med utmattningssyndrom blir man mer stresskänslig. Det är viktigt att man planerar och lägger upp livet utefter vad man klarar av. Det finns inget rätt och fel i hur man hittar tillbaka utan det är väldigt individuellt. När man är mitt i ett utmattningssyndrom kan det ibland kännas hopplöst. Men med rätt behandling, förändring och tålamod blir man ofta frisk. Det går ofta att hitta tillbaka till sitt arbete och få en fungerande vardag. Här kan du läsa mer om symtomen på för mycket stress.

Senast granskad 2021-03-18