Tillbaka till Sol

Solsting och värmeslag - symtom och behandling

Solsting och värmeslag kan uppstå när kroppen utsätts för extrem värme och inte kan reglera sin temperatur effektivt. Det är ett tillstånd som kan vara mycket allvarligt om det inte behandlas. Här berättar vi mer om hur du förebygger, lindrar och behandlar solsting och värmeslag.

Är solsting och värmeslag samma sak?

Det är i stort sett samma sak. Ofta säger man att solsting är en något mer lindrig variant av värmeslag, vilket är ett allvarligt tillstånd där kroppens förmåga att reglera sin temperatur sviktar helt. Värmeslag kan därför ge dig farligt hög kroppstemperatur, frossa och orsaka förvirring, medvetslöshet och i värsta fall dödsfall. Andra symtom kan vara huvudvärk, matthet och yrsel. Illamående och kräkningar kan också förekomma, särskilt vid solsting.

1000x1000-man-vid-träd

Hur får man solsting och värmeslag?

Solsting

Det som brukar kallas solsting uppstår när främst huvudet och nacken utsätts för direkt solstrålning under en längre period. Då kan kroppens förmåga att svettas och därigenom svalka sig själv bli nedsatt, vilket resulterar i en överhettning av kroppen. Detta kan hända vid exempelvis:

  • Utomhusaktiviteter som exempelvis vandring och långvarig utomhuslek.
  • Om du ligger länge i solen utan paus.
  • Trädgårdsarbete under de timmar som solen står som högst på himlen.

Värmeslag

Värmeslag är ett allvarligt tillstånd där kroppens naturliga temperaturreglering sviktar helt. Kroppen förlorar sin förmåga att svettas, vilket innebär en snabb ökning av kroppstemperaturen, feber över 40°C är inte ovanligt vid värmeslag. Du kan drabbas av värmeslag av exempelvis:

  • Intensiv fysisk aktivitet i varma eller fuktiga miljöer.
  • Långvarig exponering för höga temperaturer och fuktighet, särskilt om det inte finns tillräcklig ventilation eller möjlighet till avkylning.
  • För lite vätska - om du inte dricker tillräckligt med vätska under mycket varma förhållanden.
  • Om du bär tunga eller täta kläder i varmt väder.

I resten av artikeln kommer vi att prata om det som ett enda tillstånd, och vi benämner det som värmeslag eftersom det är den mest adekvata termen, och också är det som behandlas på till exempel 1177.se

Hur blir man av med värmeslag?

Det finns några olika åtgärder som fungerar som behandling av värmeslag. Det du ska göra om du drabbats är:

  • Skugga: Gå till en sval plats så snart som möjligt.
  • Kyla: Applicera kalla kompresser på pannan och kroppen.
  • Vätska: Drick vatten, vätskeersättning eller sportdrycker för att ersätta förlorade vätskor och elektrolyter.
Senast uppdaterad 2024-03-18