Tillbaka till Mens

Tips vid riklig mens

Att ha riklig eller kraftig mens innebär att du blöder mycket och länge att du kan behöva använda dubbla mensskydd för att inte blöda igenom. Kraftig mens kan också kännas så besvärande att du inte kan leva som vanligt. Kanske har du svårt att motionera som du brukar eller umgås med familj och vänner som du vill. Här går vi igenom olika typer av behandlingar och vad du kan göra för att underlätta för dig själv.

Vad beror riklig mens på?

När du har kraftig mens beror det ofta på att det finns mycket av ett ämne i livmodern som löser upp levrat blod. Det gör att du blöder mer och att blödningen har svårare att avta.

Kan jag göra något åt riklig mens?

Om du har så rikliga menstruationer att det hindrar dig från att leva ett normalt liv under mensen ska du försöka göra något åt det. Dels för att du ska slippa ha det besvärligt, dels för att det kan leda till blodbrist med lågt hemoglobin och lågt järnvärde. Tecken på det kan vara besvär med trötthet, yrsel, hjärtklappning och huvudvärk. Misstänker du blodbrist, kontakta vården.

1000x1000 kvinna ler stort

Tips vid riklig mens

Det finns olika metoder för att behandla rikliga menstruationer. De brukar delas in i icke-hormonell, hormonell samt kirurgisk behandling. Vilken behandlingsmetod som passar bäst är alltid individuellt och beroende på symtom, ålder och egna önskemål. Ibland kombineras olika behandlingar.

Senast uppdaterad 2023-10-13