Symtom på bröstcancer – så upptäcker du det

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen att drabba kvinnor. Men ju tidigare den upptäcks desto större är chanserna att överleva. Förutom mammografi kan man upptäcka tecken på bröstcancer själv genom att känna på brösten regelbundet. Här lär vi dig hur du gör.

Symtom på bröstcancer

Det vanligaste symtomet på bröstcancer är en knöl i bröstet eller armhålan. Knölen är ofta hård och kan vara öm eller inte ömma alls. Men det finns även andra symtom att tänka på.

  • Indragen bröstvårta Ett symtom på bröstcancer kan vara att bröstet ändrar utseende. Ett exempel på det är att bröstvårtan blir indragen, vilket kan vara tecken på att en tumör ligger under huden.

  • Hudrodnader Om man får rodnad på bröstet utan att ha skadat sig ska man kontakta en vårdcentral

  • Flytningar från bröstet Ett ovanligt symtom. Men om vätska kommer ut från bröstvårtan ska man uppsöka en läkare.

Uppsök en läkare om du märker av någon av dessa symtom.

Klämskolan

Det tar vanligtvis ett tag innan bröstcancer ger några tydliga symtom. Därför är det viktigt att regelbundet känna på sina bröst för att kunna upptäcka en eventuell cancer i tidigt skede. Så här gör du:

Steg 1) Stå framför en spegel. Placera armarna bakom nacken och granska formen. Har brösten sin vanliga form och storlek? Ser bröstvårtorna ut som de brukar?

Klämskolan 1

Steg 2) Känn igenom brösten efter knölar eller andra förhårdnader och om bröstet har oförändrad fasthet. Undersök bröstet med motstående sidas hand. Använd raka fingrar och känn igenom bröstet med små cirkelrörelser.

Klämskolan 2

Steg 3) Kläm på bröstvårtan för att inspektera om det kommer ut vätska. Undersök till sist armhålan.

Klämskolan 3

Steg 4) Undersök även brösten i liggande ställning med ena handen under huvudet.

Klämskolan 4

Varför får en person bröstcancer?

Det är svårt att säga exakt varför en person får bröstcancer, men det finns vissa välkända riskfaktorer.

Hormonet östrogen

Stora mängder östrogen i kroppen under långa perioder ökar risken för bröstcancer. Att få mens i tidig ålder och att komma in i klimakteriet sent innebär att östrogen påverkar kroppen extra länge. Därför höjer dessa faktorer risken för att drabbas.

Detsamma gäller om man använder p-piller under många år eller får hormonbehandlingar mot klimakteriebesvär under mer än fem år.

Fakta om bröstcancer

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen att drabba kvinnor. Man beräknar att ungefär 20 stycken kvinnor drabbas varje dag. Tack vare att fler cancerfall upptäcks tidigt och att behandlingsmetoderna går framåt har chanserna till tillfrisknande ökat de senaste åren.

Bröstcancer hos män

Att män får bröstcancer är ovanligt. Cirka 60 män får bröstcancer per år i Sverige. Behandlingen är densamma som för kvinnlig bröstcancer.

Senast granskad 2021-06-08