Symtom på prostatacancer – allt du behöver veta

Prostatacancer är den mest förekommande cancerformen i Sverige. De som drabbas är framförallt män över 70 år. Här kan du läsa mer om prostatacancer och sjukdomens symtom.

Symtom på prostatacancer

Prostatacancer utvecklas över tid och det kan dröja innan cancertumören trycker så mycket på urinröret att det ger problem när man kissar. Prostatacancer i tidigt skede ger därför sällan några symtom. Därför är det viktigt för män över 40 år att med jämna mellanrum undersöka prostatan. Det händer att prostatacancer först ger symtom när den spridit sig utanför prostatakörteln. Då är det vanligt att få smärtor i ryggen eller höfterna på grund av spridning till skelettet.

Sjukdomen kan i ett senare skede även orsaka problem som:

  • Behov av att urinera ofta
  • Svårigheter att få igång urineringen eller att hålla tillbaka urinen
  • Oförmåga att urinera
  • Smärtsam eller brännande urinering
  • Svårighet att få erektion
  • Smärtsamma ejakulationer
  • Blod i urinen eller sädesvätska
  • Återkommande smärtor eller stelhet i ländrygg, höfter eller i lårens överdel

Var och ett av dessa symtom behöver inte vara prostatacancer men om du upplever något av ovanstående bör du kontakta en läkare.

I vilken ålder drabbas man av prostatacancer?

Varje år upptäcks omkring 10 000 nya fall av prostatacancer. Prostatacancer är den vanligaste cancerformen för män och står för cirka en tredjedel av all cancer hos män. Cirka 50 % som får diagnosen är över 70 år. Det är ovanligt att drabbas av prostatacancer före man fyllt 50 år och det sker nästan aldrig innan 40 års ålder.

Prostatacancerns dödlighet

Dödligheten i prostatacancer har minskat under 2000-talet men det är fortfarande den cancersjukdom som dödar fler män. År 2019 avled 2220 män av sjukdomen.

Undersökning av prostatan

Vid undersökning av prostatan känner läkaren på prostatakörteln genom att föra in ett finger genom ändtarmen. Undersökningen går fort och gör inte ont. En frisk prostata är oftast jämn, fast och något elastisk. Om den blivit större, hårdare eller knöligare kan det vara ett tecken på cancer.

Senast granskad 2021-06-08