Prostatabesvär och prostatacancer

Prostatan är en manlig körtel som sitter under urinblåsan och omsluter urinrörets översta del. Den bildar bland annat vätska som transporterar spermierna vid en utlösning. Prostatan blir vanligtvis större med åren och det kan föra med sig problem för många män. Oftast är besvären ofarliga, men inte alltid. Här går vi igenom vanliga prostatabesvär, prostatacancer och när du behöver söka vård.

Godartad prostataförstoring

Prostatan växer ofta med åldern. För en del visar sig inga symtom alls, men för många innebär det besvär. Det kallas godartad prostataförstoring och är vanligast hos personer över 60 år. Det kan visa symtom som:

  • svårigheter att kissa
  • fler toalettbesök (ofta på natten)
  • en känsla av att man inte kan tömma blåsan helt

Vad som är orsaken till sjukdomen är inte helt klarlagt, men man vet att det inte finns något samband med cancer. Om du har symtom som kan bero på godartad prostataförstoring behöver du kontakta din vårdcentral. Läkaren kan vid behov sätta in behandling om du besväras av symtomen. Det finns även receptfria växtbaserade läkemedel som kan lindra besvären vid exempelvis nattliga urinträngningar.

Man fundersam inomhus-767x767

Prostatit

En mer ovanlig orsak till prostatabesvär är prostatainflammation, även kallat prostatit. Det finns två typer av sjukdomen, kronisk eller akut prostatit. Det är något som drabbar yngre män, och går ofta över av sig själv. Symtom på prostatit kan vara:

  • strålande smärta från ryggen ner mot underlivet
  • ont att sitta
  • svårt och smärtsamt att kissa
  • ont i samband med utlösning

Om du har akut prostatit är det vanligt att man även får hög feber och frossa och känner sig allmänt sjuk.

Behöver prostatit behandlas?

Akut prostatit är mer sällsynt, men kommer ofta plötsligt och behöver alltid behandlas. Vid behov kan en läkare sätta in inflammationshämmande och smärtstillande läkemedel. Du kan också behöva behandlas med antibiotika om prostatiten beror på bakterier. Oavsett vilka symtom eller problem du har är det viktigt att låta en läkare utreda orsaken. Symtomen vid både godartad prostataförstoring och prostatit kan likna symtomen vid prostatacancer.

Den vanligaste cancerformen

Prostatacancer är den allra vanligaste cancerformen i Sverige. Den utgör ungefär 30 procent av cancerfallen hos män. Om man får cancer i prostatan innebär det att en tumör har bildats. Det finns flera olika typer av behandling beroende på hur stor tumören är, om cancern har spridit sig och hur din hälsa är i övrigt. Sjukdomen kan ibland vara ärftlig, men i många fall är orsaken svår att fastställa. Risken för att drabbas av prostatacancer ökar med åldern.

Symtom på prostatacancer

Eftersom symtomen vid prostatacancer många gånger liknar prostataproblem är det viktigt att alltid utreda orsaken. Symtom kan vara:

  • blod i urinen
  • du behöver kissa oftare
  • svag urinstråle

En utredning brukar inledas med ett så kallat PSA-test och att läkaren känner på prostatan via ändtarmen. PSA-testet kan inte fastställa om du har cancer, men kan ge en indikation på att det behövs fler tester. Även om cancer upptäcks efter PSA-provet kan den vara så liten att det räcker att följa upp utvecklingen med regelbundna kontroller. I andra fall kan cancern botas med strålbehandling, kirurgi, hormoner eller cytostatika – eller att flera behandlingar kombineras.

När ska jag söka vård?

Om du upplever symtom på prostatacancer behöver du kontakta din vårdcentral. Det kan finnas flera olika orsaker till besvären och det behöver inte innebära att du har cancer. Men eftersom många symtom för olika sjukdomar påminner om varandra, är det alltid viktigt att utreda orsaken och få rätt vård.

Senast granskad 2021-06-24