Tillbaka till Hudvård

Nässelutslag - rådgivning och lindring

Både barn och vuxna kan få besvär med nässelutslag, som också kallas urtikaria. Det är utslag på kroppen som oftast kliar och är röda eller är samma färg som huden. Utslagen är ofta upphöjda och kan sitta utspritt som enstaka prickar eller flera på ett sammanhängande område. Oftast försvinner besvären av sig själv men ibland kan man behöva behandling.

Varför får man nässelutslag?

Varför man får nässelutslag kan bero på många olika orsaker. Man kan inte alltid fastställa vad det är som ligger bakom. Det finns tre olika typer av olika nässelutslag:

Allergiska nässelutslag

Varför man får allergiska nässelutslag beror oftast på en allergisk reaktion på någon mat du ätit. Det kan också uppstå om du exempelvis fått ett getingstick eller är allergisk mot något läkemedel.

Icke-allergiska nässelutslag

När man får icke-allergiska nässelutslag är det vanligt att de kommer i samband med infektioner. Även viss mat och läkemedel kan ge upphov till nässelutslag utan att det handlar om en allergisk reaktion. Det kan till exempel vara jordgubbar, acetylsalicylsyra som finns i smärtstillande läkemedel eller bensoesyra som finns i vissa bär. Denna typ av utslag håller oftast i sig under en längre tid och kallas kronisk urtikaria.

Fysikaliska nässelutslag

Fysikaliska utslag är en mer ovanlig typ av nässelutslag. Dessa kan uppstå av exempelvis tryck, kyla, kroppsansträngning och ultraviolett ljus. Denna typ heter tryckurtikaria, köldurtikaria och kolinerg urtikaria.

Symtom på olika typer av nässelutslag

Det är olika från person till person hur man drabbas av nässelutslag. Vissa får besvären en enstaka gång och vissa får återkommande symtom. Det är vanligt att barn får utslag flera gånger. Typiskt för utslagen är att de kan ändra form och plats snabbt. De lämnar inte heller några märken efter sig när de försvunnit. Symtomen för nässelutslag är:

 • Intensiv och brännande klåda
 • Ljusröda eller hudfärgade utslag

När ska jag söka vård?

Du behöver kontakta en vårdcentral om något av följande stämmer:

 • Nässelutslag kommer mer än en gång.
 • Utslagen försvinner inte inom en vecka.
 • Du misstänker att det är allergi.

Du behöver genast kontakta en vårdcentral eller jouröppen mottagning om något av följande stämmer:

 • Du får plötsligt utslag som snabbt breder ut sig.
 • Du har klåda som är mycket besvärande.
 • Du misstänker att du har ätit ett födoämne som du har svår allergi mot och börjar känna av en allergisk reaktion.

Om du har en allergisk reaktion och har svårt att hålla dig vaken behöver du söka vård. Du behöver även söka akut vård eller ringa 112 om något av följande stämmer:

 • Läpparna eller tungan svullnar och domnar.
 • Svår klåda, som kan börja i hårbotten och sedan sprida sig till ansiktet, näsan, munnen, handflatorna och fotsulorna.
 • Hosta och astmasymtom.

Den som har känd allergi har ofta akutmediciner hemma. Dessa ska tas först, innan du åker till vården.

Senast granskad 2020-07-13