Tillbaka till Hjärta och kärl

Vad är högt blodtryck?

I Sverige har ungefär en tredjedel av den vuxna befolkningen högt blodtryck. Om man inte upptäcker det, kan det leda till hjärt-och kärlsjukdomar. För att sänka sitt blodtryck kan det räcka med att göra en livsstilsförändring, men i vissa fall behövs behandling med medicin.

Vad kan högt blodtryck bero på?

Det är viktigt att känna till att blodtrycket ökar med åldern. Det är sällan en enskild anledning som ligger bakom högt blodtryck, utan det är oftast en kombination av flera orsaker. Exempel kan vara:

  • Övervikt
  • Ärftliga anlag
  • Stress
  • Ohälsosam kost
  • Hög alkoholkonsumtion
  • Olika miljöfaktorer som exempelvis högt buller
1000x1000-man-i-hatt

Varför kan det vara farligt?

De tillfälliga blodtrycksstegringar som sker vid till exempel fysisk ansträngning är inte skadliga. De tillhör de naturliga reaktionerna i kroppen och är nödvändiga för att vi ska klara av de situationer vi ställs inför. Det höga blodtrycket blir däremot farligt när det inte får vila. Ett högt okontrollerat blodtryck ökar risken för stroke, hjärtinfarkt, diabetes, åderförfettning, hjärtförstoring, hjärtsvikt, njursjukdom, försämrad blodcirkulation i benen och demens.

Senast granskad 2020-07-31