MENY

Vad gör jag om jag börjar tappa hår?

Den vanligaste typen av håravfall är ärftlig och kan drabba både kvinnor och män i alla åldrar. Vanligast är dock att drabbas när man blir lite äldre. Det kan hända att håret tunnas ut eller att hårfästet börjar krypa uppåt. 

Ärftligt håravfall

Vid ärftligt håravfall finns det receptfria läkemedel som kan hjälpa dig. Ju tidigare preparatet sätts in, desto bättre brukar man säga att effekten blir. Enligt rekommendation bör de här läkemedlen bara användas om man är över 18 år. Före användning bör du läsa noggrant på bipacksedeln för att ta reda på om just det preparatet kan hjälpa just dig.

Icke ärftligt håravfall

Det finns även flera typer av håravfall som inte är ärfliga. Håravfall kan orsakas av autoimuna sjukdomar, stress, hormonrubbningar osv. Ibland kan håravfall uppstå som en biverkning av ett visst läkemedel.

I de här fallen växer håret ofta ut igen när kroppens balans återställs, till exempel när du upphör med medicineringen eller när stressen avtar.

Kontakta vården

Om du tror att ditt håravfall kan ha en annan orsak än det genetiskt ärftliga, kontakta gärna din vårdcentral för att få säkra besked.

Populära produkter vid håravfall

Senast uppdaterad 2019-05-06