Tillbaka till Förkylning och infektionssjukdomar

Så vet du om du har påssjuka

Påssjuka är en virusinfektion som är mycket smittsam. Namnet kommer ifrån ett av symtomen som är att man får svullnader likt påsar på halsen. Eftersom de flesta barn i Sverige är vaccinerade mot sjukdomen är den ovanlig. Här går vi igenom symtom, hur sjukdomen smittar och när du ska söka vård.

Symtom på påssjuka

Det är inte alltid man får symtom när man har påssjuka. Endast hälften visar symtom. Det är då vanligt att:

 • Du blir svullen och öm längst bak på underkäken.
 • Du blir trött.
 • Du mår illa och kräks.
 • Du får huvudvärk.
 • Det gör ont när du tuggar
 • Du får feber

Sjukdomar som liknar påssjuka

Det finns flera sjukdomar som har liknande symtom som påssjuka. Om du är vaccinerad mot påssjuka och får exempelvis svullna spottkörtlar är det troligtvis ett annat virus.

När ska man söka vård?

Om du misstänker att du eller ditt barn har påssjuka behöver du kontakta din vårdcentral. Om du är osäker eller har funderingar kring symtom kan du alltid kontakta 1177 för rådgivning. Om du har ett eller flera av följande symtom i samband med påssjuka, behöver du få vård snabbt:

 • Du har feber och känner dig mycket sjuk.
 • Du har mycket svårt att svälja eller gapa.
 • Du är stel i nacken eller har kraftig huvudvärk.
 • Du har svullna testiklar.

I vissa fall kan påssjuka leda till följdsjukdomar så som hjärnhinneinflammation, testikelinflammation och bukspottkörtelinflammation, men det är ovanligt.

Hur smittar påssjuka?

Påssjuka smittar via så kallad droppsmitta. Det innebär att viruset sprids när någon exempelvis nyser. Du kan också bli smittad om du får i dig droppar genom att du till exempel tar dig i ögonen eller munnen. Eftersom påssjuka är en anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom måste du meddela Folkhälsomyndigheten om du blivit smittad. När du blivit smittad av påssjuka en gång kan du inte bli smittad igen. Du kan bara få sjukdomen en gång.

Vaccin mot påssjuka

Vaccin mot påssjuka ingår i vaccinationsprogrammet för barn.

Behöver jag behandling?

Påssjuka behandlas inte, sjukdomen går oftast över av sig själv efter ungefär en vecka. Om du eller dit barn har väldigt ont eller har hög feber, kan receptfria smärtstillande läkemedel hjälpa.

Detta gäller för smärtstillande läkemedel till barn:

 • Barn från 3 månader kan få läkemedel som innehåller paracetamol.
 • Barn från 6 månader kan få läkemedel som innehåller paracetamol eller ibuprofen.
Senast granskad 2021-09-20