Tillbaka till Enade mot cancer

Lilla klämskolan

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Ju tidigare den upptäcks desto större är chanserna att överleva. Förutom mammografi kan man upptäcka tecken på bröstcancer själv genom att känna på brösten regelbundet. Här lär vi dig hur du gör.

Steg 1) Stå framför en spegel. Placera armarna bakom nacken och granska formen. Har brösten sin vanliga form och storlek? Ser bröstvårtorna ut som de brukar?

Klämskolan 1

Steg 2) Känn igenom brösten efter knölar eller andra förhårdnader och om bröstet har oförändrad fasthet. Undersök bröstet med motstående sidas hand. Använd raka fingrar och känn igenom bröstet med små cirkelrörelser.

Klämskolan 2

Steg 3) Kläm på bröstvårtan för att inspektera om det kommer ut vätska. Undersök till sist armhålan.

Klämskolan 3

Steg 4) Undersök även brösten i liggande ställning med ena handen under huvudet.

Klämskolan 4