Avmaskning av hund och katt

Hundar och katter smakar ofta på både det ena och det andra ute i naturen, och kan då få i sig olika parasiter. Om ditt husdjur har parasiter behöver du avmaska det för att undvika dålig pälskvalitet, mag- och tarmproblem och viktnedgång.

När ska jag avmaska?

Det finns ingen specifik tid eller rekommendation hur ofta du ska avmaska ditt husdjur. Man avmaskar när det behövs. Du vet inte alltid om ditt djur har mask, men har du misstanke kan du alltid rådgöra med din veterinär. Ibland kan du hitta spolmask om hunden eller katten kräks och ibland ses bandmask runt ändtarmsöppningen på katten. Oftast utskiljs äggen och de ses inte med blotta ögat. Ett avföringsprov kan ge svar på om ditt djur har parasiter.

Avmaska inte av gammal vana

Avmaska bara om du vet att ditt djur har mask eller efter att du rådfrågat veterinär. Ska du resa utomlands råder speciella bestämmelser för avmaskning och har du varit utomlands bör du också avmaska ditt djur. Ta då reda på vilka parasiter som finns där du varit.

Biverkningar

All medicinering kan ge biverkningar. Om ditt djur har stor maskbörda kan det få symptom såsom vinglighet, salivering, kräkning, andningsproblem med mera. Det beror på så kallade toxiner (gifter) som frigörs när parasiterna dör av avmaskningsmedlet. Dessa toxiner orsakar en överkänslighetsreaktion hos hunden eller katten.