Tester för covid-19

De symtom man får vid covid-19, kan likna symtom för andra sjukdomar och tillstånd. Därför är ett test det enda sättet att vara säker på om man har viruset. Det finns tester för att visa pågående infektion och det finns också tester för att se ifall man har haft covid-19 tidigare.

Provtagning för pågående infektion

Om du misstänker att du har blivit smittad av covid-19 finns det två olika test du kan ta: PCR-test eller antigentest. Båda sorters tester används för att upptäcka en pågående infektion. Eftersom det är viktigt att inte ha närkontakt med någon annan när du är smittad, erbjuder sjukvården provtagning på ställen där det går att hålla avstånd och test att ta hemma. På vissa ställen i Sverige finns det även möjlighet till drive-in-test.

Vanliga frågor och svar om tester för covid-19

Nedan har vi samlat vanliga frågor och svar som kan uppstå kring de olika testerna som finns för covid-19.

En person i en soffa ser fundersam ut. Foto.

Covid-19 kan ge liknande symtom som för andra sjukdomar och tillstånd. För att veta säkert om du har en pågående infektion av covid-19 behöver du ta ett test. Det finns två typer av test, PCR-test och antigentest.

Det snabbaste provsvaret Kronans Apotek kan erbjuda är antigentest med självprovtagningskit som du gör på egen hand hemma. Det ger dig ett resultat inom 15-30 minuter utan att du behöver skicka iväg provsvaret.

Hemtesterna från Gibson, Humasis, Dynamic Code kan användas som underlag för reseintyg/friskintyg om testet utfärdas av en vårdgivare eller läkare som kan skriva intyget.

Det är olika för olika tester. PCR-test är så pass känsligt att det kan detektera virus både i början och i slutet på infektion av covid-19. Antigentesterna behöver större mängd virus, därav ger det bäst resultat så tidigt som möjligt i infektionsförloppet. För antikroppstest är rekommendationen från tillverkaren att testa sig fyra veckor efter man haft covid-19 eller vaccinerat sig. Det är för att ge indikation om och i vilken mängd man utvecklat antikroppar.

Kronans Apotek erbjuder antikroppstest med självprovtagningskit. Syftet med det testet är att se om du har haft covid-19 och har utvecklat antikroppar mot viruset. Du tar testet när du är frisk och symtomfri. Du får resultat inom 10 minuter.

Alla tester vi säljer uppfyller de krav som Folkhälsomyndigheten satt. Det finns två delar man behöver titta på - känslighet och specifitet. Känsligheten och specifiteten på våra tester är mellan 90 och 99%, beroende på typ av produkt och hur testet ska utföras.

Antigentest har ingen åldersgräns, men barn under 14 ska få hjälp av en vuxen. PCR-test har ingen åldersgräns, dock ska barn under 13 även här få hjälp av vuxen eller vårdgivare och barn under 6 år endast av vårdgivare.

PCR-test

Ett av testen är ett PCR-test. Detta test påvisar arvsmassa (RNA) från viruset. Provtagningen görs med en pinne som är gjort för att fånga upp virus i näsan eller svalget. Provsvaren kommer vanligtvis inom ett par dagar. PCR-test har en hög känslighet och kan påvisa covid-19 vid små mängder virus, både tidigt och sent i infektionsförloppet.

Testa dig för covid-19 hemma med PCR-test

  • Test tas i näsa och svalg
  • Provsvar skickas iväg på analys
  • Resultat inom 1-2 dagar
  • Kan ej användas som reseintyg

Antigentest

Ett annat slags test som kan användas för att visa om man har pågående infektion är antigentest. Antigentest är användbart när det finns behov av ökad testkapacitet och snabba testsvar. Testet känner av proteiner som finns på virusets yta och du kan ofta få svar redan inom 10-30 minuter. Jämfört med ett PCR-test så behöver antigentest en större mängd virus. Därför finns det risk att antigentestet bli mindre tillförlitligt om man väntar med provtagning till senare i infektionsförloppet, när man har mindre virus i kroppen. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att testet tas tidigt, senast den femte dagen med symtom, för att kunna fastställa en diagnos på covid-19.

Boson antigentest för covid-19

Boson antigentest är ett CE-godkänt självprovtagningstest för att påvisa pågående infektion av covid-19. Testet tas på egen hand hemma med hjälp av en tops i näsan och du får resultat inom 15-20 minuter. Testet har både hög specificitet och sensitivitet. Tänk på att testresultatet inte kan användas som reseintyg. Boson antigentest finns som både 1-pack och och 5-pack.

Antigentest utanför vissa Kronans Apotek

På vissa platser kan vi erbjuda snabbtest för covid-19 i särskild provtagningsvagn i anslutning till Kronans Apotek. Mer information om snabbtester för pågående infektion nära Kronans Apotek.

Vad innebär ett positivt testsvar?

Om ditt test visar positivt, är det ett tecken på att du har covid-19. Det finns flera saker du då behöver göra. Det är viktigt att omgående tänka igenom vilka du eventuellt kan ha utsatt för smitta, och informera dem. Du kan läsa mer information från 1177 om vad du ska göra om ditt svar visar positivt. Viktigt att tänka på är att:

  • stanna hemma i minst sju dagar från att du fick symtom
  • inte träffa några andra än de du bor med
  • vara extra noga med hygien
  • hosta eller nysa i armvecket
  • följa smittskyddslagen

Vad innebär ett negativt testsvar?

Om ditt test visar negativt, är det ett tecken på att du inte har covid-19. Om du har symtom, kan det vara tecken på någon annan sjukdom, exempelvis influensa. Stanna hemma tills du känner dig helt frisk innan du går tillbaka till skola eller jobb.

Provtagning med antikroppstest

Ett annat test som du kan göra är antikroppstest. Det testet tar du när du är frisk och symtomfri. Syftet med det testet är att se om du har haft covid-19 och har utvecklat antikroppar mot viruset.

Antikroppstest på Kronans Apotek

På utvalda Kronans Apotek kan du ta ett blodprov för att se om du har antikroppar mot coronaviruset som orsakar covid-19. Hitta Kronans Apotek där du kan ta antikroppstest.

Vad innebär ett positivt testsvar på ett antikroppstest?

Om testet visar att du har antikroppar innebär det att du har tecken på att ha haft covid-19. Enligt Folkhälsomyndigheten ger antikroppar i dagsläget sannolikt ett helt eller delvis skydd mot ny infektion och skyddet finns kvar i ungefär ett halvår. Du behöver fortfarande följa de riktlinjer som finns för att minska smittspridning.

Vad innebär ett negativt testsvar?

Om testet visar att du inte har antikroppar så har du sannolikt inget skydd mot infektion. Det är viktigt att du fortsätter följa myndigheternas rekommendationer och riktlinjer. Det är möjligt att drabbas av covid-19 utan att utveckla antikroppar. Det är viktigt att du fortsätter följa myndigheternas rekommendationer och riktlinjer.

Om testet inte går att bedöma

Om du får som provsvar att ditt test inte går att bedöma, är det någonting som gör att det inte går att analysera. Det kan vara ett tekniskt fel, eller att något gått fel på laboratoriet. Det är viktigt även här att du fortsätter följa myndigheternas rekommendationer och riktlinjer, och bokar tid för ny provtagning.

Produkter för att minska smittspridning

Senast granskad 2021-04-15