Tillbaka till Covid-19

Så bär du munskydd

Riktlinjer kring hur du ska använda munskydd ser olika ut i olika länder. Enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten i Sverige kan användning av munskydd vara bra i sammanhang där det finns ökad smittorisk och det är svårt att hålla avstånd.

Använd munskydd på rätt sätt

På Kronans Apotek kan du köpa olika typer av CE-certifierade munskydd. Om du använder munskydd är det viktigt att du gör det på rätt sätt. Kom ihåg att rekommendationerna kring covid-19 om att stanna hemma vid symtom, hålla avstånd och att tvätta händerna regelbundet fortfarande gäller och har inte ändrats. Tänk på att:

  • Tvätta alltid händerna, eller använd handsprit, innan och efter du tar i munskyddet
  • Se till så att munskyddet är helt och inte har några skador
  • Använd snörena när du sätter på och tar av det
  • Täck både näsan, munnen och hakan med skyddet
  • Kläm åt näsbygeln
  • Pressa skyddet mot näsan och placera skyddets nedre kant under hakan och se till att det inte finns några glipor.
  • Rör inte munskyddet när du har det på
  • Ta inte av det när du exempelvis ska prata
  • Återanvänd inte engångsmunskydd. Släng det efter användning
Senast granskad 2021-03-02