Minska smittspridning

Genom att vara noga med att stanna hemma vid minsta symtom, hålla avstånd och ha god handhygien bidrar du till att minska smittspridning av coronavirus och covid-19. Här går vi igenom vad mer man kan göra för att minska risken att sprida smittan vidare.

Covid-19 smittar genom droppsmitta

Covid-19 smittar genom så kallad droppsmitta. Det innebär att viruset sprids via droppar i luften när en smittad person hostar eller nyser. Du kan bli smittad genom att du har droppsmitta på handen och sen tar dig på exempelvis ansiktet.

Undvik att smittas av virus

Det finns flera riktlinjer att följa för att minska smittspridningen. Man är som mest smittsam under de första dagarna, även om man inte känner sig så sjuk. Man kan också vara smittsam även om man inte känner några symtom. Därför behöver vi alltid följa riktlinjerna. Vi beskriver några av dem här, men håll dig alltid informerad om vad Folkhälsomyndigheten och din lokala region rekommenderar. Du hittar den informationen på krisinformation.se

Minska smittspridning-767x767

Tvätta händerna med tvål och vatten

Tvätta händerna ofta och noggrant, i minst 20 sekunder. Speciellt innan du äter, innan du rör vid ögon och mun och efter att du har rört ytor som många har tagit på.

Komplettera med handsprit

Använd handsprit som komplement, inte minst när du saknar tillgång till tvål och vatten.

Rör inte ansiktet

Undvik att röra vid ansiktet, särskilt munnen, näsan eller ögonen.

Hosta och nys i armvecket

Kom ihåg att hosta och nysa i armvecket eller en pappersservett som du slänger i en papperskorg efteråt. Tvätta också händerna. Det vanligaste sättet för smitta att spridas är via våra händer.

Håll avstånd

Håll avstånd till andra personer och undvik inomhusmiljöer där det samlas mycket människor. Det är fortfarande rekommenderat att jobba hemifrån om du har möjlighet. Om du tillhör någon av riskgrupperna, ta hjälp av folk i din omgivning om du exempelvis behöver handla mat.

Stanna hemma när du är sjuk

Stanna hemma om du har några symtom, även milda. Mer om symtom för covid-19.

Vaccin mot covid-19

Vaccinering mot covid-19 pågår på flera håll runt om i världen. Vaccineringen i Sverige görs i prioritetsordning, där tillgången till vaccin avgör prioriteringen. Alla som är över 18 år rekommenderas att vaccinera sig, men de personer som löper störst risk för att drabbas av svår sjukdom och död från covid-19 erbjuds vaccinering först, tillsammans med viss sjukvårdspersonal. Mer om coronavaccin.

Övriga produkter för att minska smittspridning

Senast uppdaterad 2021-02-26