Minska smittspridning

Genom att vara noga med att stanna hemma vid minsta symtom, hålla avstånd och ha god handhygien bidrar du till att minska smittspridning av coronavirus och covid-19. Här går vi igenom vad mer man kan göra för att minska risken att sprida smittan vidare.

Covid-19 smittar genom droppsmitta

Covid-19 smittar genom så kallad droppsmitta. Det innebär att viruset sprids via droppar i luften när en smittad person hostar eller nyser. Du kan bli smittad genom att du har droppsmitta på handen och sen tar dig på exempelvis ansiktet.

Undvik att smittas av virus

Det finns flera riktlinjer att följa för att minska smittspridningen. Man är som mest smittsam under de första dagarna, även om man inte känner sig så sjuk. Man kan också vara smittsam även om man inte känner några symtom. Därför behöver vi alltid följa riktlinjerna. Vi beskriver några av dem här, men håll dig alltid informerad om vad Folkhälsomyndigheten och din lokala region rekommenderar. Du hittar den informationen på krisinformation.se

Minska smittspridning-767x767

Testa dig med PCR-test för covid-19 hemma

Med Dynamic Codes provtagningskit tar du enkelt ett prov hemma som sedan skickas in på laboratorieanalys. När ditt prov analyseras upptäcker vi om du vid provtagningstillfället har en pågående infektion av covid-19.

Alltest Covid-19 Antigen Saliv Självtest

  • Kan användas hemma
  • Det första EC-certifierade och CE-märkta självtestet för diagnostik av Covid-19 via saliv
  • Särskilt lämpligt för de personer som upplever obehag med nasal testmetod

Boson antigentest för covid-19

Boson antigentest är ett CE-godkänt självprovtagningstest för att påvisa pågående infektion av covid-19. Testet tas på egen hand hemma med hjälp av en tops i näsan och du får resultat inom 15-20 minuter. Testet har både hög specificitet och sensitivitet. Tänk på att testresultatet inte kan användas som reseintyg. Boson antigentest finns som både 1-pack och och 5-pack.

Tvätta händerna med tvål och vatten

Tvätta händerna ofta och noggrant, i minst 20 sekunder. Speciellt innan du äter, innan du rör vid ögon och mun och efter att du har rört ytor som många har tagit på.

Komplettera med handsprit

Använd handsprit som komplement, inte minst när du saknar tillgång till tvål och vatten.

Se all handsprit och alcogel

Rör inte ansiktet

Undvik att röra vid ansiktet, särskilt munnen, näsan eller ögonen.

Hosta och nys i armvecket

Kom ihåg att hosta och nysa i armvecket eller en pappersservett som du slänger i en papperskorg efteråt. Tvätta också händerna. Det vanligaste sättet för smitta att spridas är via våra händer.

Stanna hemma när du är sjuk

Stanna hemma om du har några symtom, även milda. Mer om symtom för covid-19.

Vaccinera dig mot covid-19

Vaccinering mot covid-19 pågår på flera håll runt om i världen. I samtliga av Sveriges regioner kan du som är 18 år eller äldre boka tid för vaccination. Mer om coronavaccin.

Om du inte är vaccinerad

Om du inte är vaccinerad eller fullvaccinerad rekommenderar Folkhälsomyndigheten dig att följa särskilda råd. Som exempelvis att visa extra hänsyn till personer i riskgrupp eller personer över 70 år. Mer om särskilda råd och rekommendationer till dig som inte är vaccinerad.

Övriga produkter för att minska smittspridning

Senast granskad 2021-08-10