Tillbaka till Covid-19

Minska smittspridning

Genom att vara noga med att stanna hemma vid minsta symtom, hålla avstånd och ha god handhygien bidrar du till att minska smittspridning av coronavirus och covid-19. Här går vi igenom vad mer man kan göra för att minska risken att sprida smittan vidare.

Covid-19 smittar genom droppsmitta

Covid-19 smittar genom så kallad droppsmitta. Det innebär att viruset sprids via droppar i luften när en smittad person hostar eller nyser. Du kan bli smittad genom att du har droppsmitta på handen och sen tar dig på exempelvis ansiktet.

Undvik att smittas av virus

Det finns flera riktlinjer att följa för att minska smittspridningen. Man är som mest smittsam under de första dagarna, även om man inte känner sig så sjuk. Man kan också vara smittsam även om man inte känner några symtom. Därför behöver vi alltid följa riktlinjerna. Vi beskriver några av dem här, men håll dig alltid informerad om vad Folkhälsomyndigheten och din lokala region rekommenderar. Du hittar den informationen på krisinformation.se

Minska smittspridning-767x767

Alltest Covid-19 Antigen Saliv Självtest

  • Kan användas hemma
  • Det första EC-certifierade och CE-märkta självtestet för diagnostik av Covid-19 via saliv
  • Särskilt lämpligt för de personer som upplever obehag med nasal testmetod
Senast granskad 2021-08-10