Minska smittspridning

Genom att vara noga med att stanna hemma om du är sjuk, hålla avstånd och ha god handhygien bidrar du till att minska smittspridning av coronavirus och COVID-19. Här går vi igenom vad mer man kan göra för att minska risken att sprida smittan vidare.

COVID-19 smittar genom droppsmitta

Covid-19 är inte en luftburen sjukdom, utan smittar genom så kallad droppsmitta. Det innebär att viruset sprids via droppar i luften när en smittad person hostar eller nyser. Du kan bli smittad genom att du har droppsmitta på handen och sen tar dig på exempelvis ansiktet.

Undvik att smittas av virus

Det finns flera riktlinjer att följa för att minska smittspridningen. Man är som mest smittsam under de första dagarna, även om man inte känner sig så sjuk. Man kan smitta även om man inte känner några symtom, och därför är det bra att alltid följa riktlinjerna.

Minska smittspridning-767x767

Tvätta händerna med tvål och vatten

Tvätta händerna med flytande tvål ofta och noggrant. Speciellt innan du äter, innan du rör vid ögon och mun och efter att du hälsat på någon som kan bära på smitta.

Komplettera med handsprit

Använd handsprit som komplement, inte minst när du saknar tillgång till tvål och vatten.

Rör inte ansiktet

Undvik att röra vid ansiktet, särskilt munnen, näsan eller ögonen.

Håll avstånd

Om det är möjligt, undvik nära kontakt med främmande personer eller inomhusmiljöer där det samlas mycket människor. Det är fortfarande rekommenderat att jobba hemifrån om man har möjlighet. Om du tillhör någon av riskgrupperna, ta hjälp av folk i din omgivning om du exempelvis behöver handla mat.

Undvik att smitta andra

Om du själv har förkylningsliknande symtom, kom ihåg att hosta och nysa i armvecket. Stanna hemma och vila om du har några symtom. Här kan du läsa mer om symtom för covid-19.

Vaccin mot COVID-19

I dagsläget finns det inget vaccin att ta mot COVID-19, men det forskas på från flera olika håll i världen. Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram en nationell operativ plan för vaccination mot sjukdomen COVID-19. Syftet är att skapa en beredskap både nationellt, regionalt och lokalt för Sveriges behov när ett vaccin finns tillgängligt.

Senast uppdaterad 2020-10-05