Tillbaka till Beroende

Fördelar med att bli rökfri

Grattis du som har bestämt dig för att sluta röka! Kroppen reagerar nästan omedelbart och börjar återhämta sig. Därför är det aldrig för sent att ge dig själv chansen att må bättre.

Den första positiva förändringen

När du bestämt dig och gör ett rökstopp börjar den positiva förändringen i din kropp.

  • Efter 20 minuter har ditt blodtryck och din puls gått ner till en normal nivå.
  • Efter 8 timmar har kolmonoxidhalten i ditt blod minskat och närmar sig det normala.
  • Efter 8 timmar känner du dig mindre trött.
  • Redan efter 24 timmar har riskerna för att du ska få en hjärtinfarkt börjat minska.

Positiva biverkningar det närmaste halvåret

Under det närmaste halvåret fortsätter kroppens reparationsarbete Efter två till tolv veckor har din lungfunktion och blodcirkulation blivit så pass mycket bättre att det förmodligen börjar kännas lättare att promenera. Din hud har fått en friskare rosa ton, i stället för grå. Det kan ta 4 – 6 månader tills du märker minskad hosta och slembildning. Då har flimmerhåren i dina luftrör återhämtat sig och arbetar för fullt för att städa dina lungor och ta hand om andra luftföroreningar.

  • Tips och råd banner, Till mina recept
Senast granskad 2021-09-20