Fördelar med att bli rökfri

Grattis du som har bestämt dig för att sluta röka! Kroppen reagerar nästan omedelbart och börjar återhämta sig. Därför är det aldrig för sent att ge dig själv chansen att må bättre.

Den första positiva förändringen

När du bestämt dig och gör ett rökstopp börjar den positiva förändringen i din kropp - Efter 20 minuter har ditt blodtryck och din puls gått ner till en normal nivå. - Efter 8 timmar har kolmonoxidhalten i ditt blod minskat och närmar sig det normala. - Efter 8 timmar känner du dig mindre trött. - Redan efter 24 timmar har riskerna för att du ska få en hjärtinfarkt börjat minska.

Det närmaste halvåret

Under det närmaste halvåret fortsätter kroppens reparationsarbete Efter två till tolv veckor har din lungfunktion och blodcirkulation blivit så pass mycket bättre att det förmodligen börjar kännas lättare att promenera. Din hud har fått en friskare rosa ton, i stället för grå. Det kan ta 4 – 6 månader tills du märker minskad hosta och slembildning. Då har flimmerhåren i dina luftrör återhämtat sig och arbetar för fullt för att städa dina lungor och ta hand om andra luftföroreningar.

kolesterol-767x767

Ett år efter rökstoppet

Efter ett år har ditt immunförsvar blivit bättre. Du kan lättare stå emot förkylningar och sjukdomar. Risken för att du ska få allergier och luftrörskatarr har minskat betydligt. Efter ett år är risken för hjärtinfarkt minskad. Hos kvinnor verkar det som att risken för hjärtsjukdom minskar mycket snabbare än för män – redan tre till fem år efter rökstoppet ligger du på samma nivå som icke-rökarna om du är kvinna.

Vinsten med rökstopp fortsätter resten av ditt liv

Efter fem år har risken för att du ska utveckla cancer halverats. Det gäller till exempel lung-, strup- och bukspottkörtelcancer. Risken för att du ska få en stroke eller hjärtinfarkt har minskat till en nivå som närmar sig icke-rökarens. Ta en dag i taget och var stolt över ditt beslut till en friskare hälsa.

REKOMMENDERADE PRODUKTER

Senast granskad 2021-09-20