Nässpray och nässpraysberoende

Nässpray är ett bra sätt för att snabbt få lindring vid nästäppa. De hjälper nästan genast och underlättar andningen. Men även om läkemedel som nässpray är receptfria och mycket enkla att få tag på så är det bra att tänka på hur du använder dem. Nässpray kan nämligen orsaka ett beroende som är besvärligt att bli av med.

Använd nässpray på rätt sätt

Avsvällande nässprayer som används vid förkylning fungerar mycket effektivt genom att dra ihop blodkärlen och minska svullnaden i näsan. Det ger snabb lindring och gör det lättare att andas igen. Dessa preparat ska generellt sett inte användas i mer än 10 dagar i följd, eftersom kroppen vänjer sig vid nässprayen och blir beroende.

Beroende av nässpray

Efter en längre tids användning börjar nässlemhinnan vänja sig vid läkemedlet och effekten av medicinen avtar successivt. Slemhinnan irriteras och man blir ännu mer täppt än tidigare. Det som samtidigt sker är att kroppens egna förmåga att dra ihop blodkärlen försämras och när man då slutar med nässprayen får man istället tillbaka nästäppan. Man upplever då att man blir tvungen att fortsätta med nässprayen. Beroende av förkylningsnässpray är ett stort problem i Sverige idag. Många pratar inte om besvären eller undviker att söka rådgivning eller vård. Det är därför viktigt att veta att även läkemedel som kan köpas receptfritt kan ha biverkningar och oönskade effekter. Läs bipacksedeln noggrant och tveka inte att prata med oss för att få rådgivning.

Nässpray som inte är beroendeframkallande

Det finns andra alternativ, som rensar näsan utan att verka avsvällande. Dessa består bara av saltlösning och har inte samma beroendeframkallande effekt. Det finns också nässpray med kortison som har en viss avsvällande effekt utan att vara beroendeframkallande. Effekten dröjer ett par dagar, till skillnad från vanliga förkylningsnässprayer som verkar direkt. Men inte heller denna spray ska missbrukas, eftersom kortison bland annat försvagar nässlemhinnan och kan ge näsblödning. Använd kortisonspray som mest i en månad. Produkter som Nozoil hjälper till att smörja näsan och förebygger torrhet och blödning när du tar kortisonnässpray.

Bli av med ett nässpraysberoende

Nässpray minskar svullnaden i näsan under en förkylning genom att dra ihop kärlen, men vår kropp anpassar sig till den koncentrationen man tar. Efter ett tag så får man istället svullen nässlemhinna när man inte tar preparaten. Ju längre tid du använder det, ju större problem blir det. Det är så klart mycket svårt att sluta när man har blivit beroende av nässpray, eftersom det känns som att man inte kan andas utan det.

Det bästa är ändå att försöka sluta helt och hållet. Svullnaden kan då upplevas som värre i några dagar eller till och med veckor innan det börjar gå över. Känslan av att ha svårt att andas kan sitta kvar i månader efter att man har upphört. Håll ut, snart kommer din näsa vara tillbaka till det normala.

Sluta med hjälp av nertrappning eller kortisonnässpray

Vissa upplever att det hjälper att trappa ner dosen. Det är ingenting som rekommenderas, men det kan ha en psykologisk effekt. Det finns exempelvis barnnässpray med en lägre mängd läkemedel per dos du kan börja med. Ett gott råd för hjälp med att sluta med nässpray är att istället ta kortisonnässpray. Kortison har också en avsvällande effekt, men inte samma beroendeframkallande effekt som vanliga förkylningsnässprayer så den kan användas som en nedtrappning innan man försöker sluta helt. Kom ihåg att kortisonspray behöver användas längre tid innan den har effekt, så fortsätt gärna använda det i minst någon vecka. Men även kortison är problematiskt på längre sikt, så det är viktigt att ditt mål är att sluta helt med nässpray inom några veckor till någon månad.

Senast granskad 2019-06-19