Råd och lindring när ditt barn fått vattkoppor

Vattkoppor är en vanlig och mycket smittsam infektionssjukdom. Det är vanligt att man får röda, vätskefyllda blåsor på kroppen som kliar. Man kan även få feber och känna sig trött. Sjukdomen är vanligare hos barn än bland vuxna och man får ofta mer besvär desto äldre man är. Här hittar du tips och råd om hur sjukdomens symtom lindras.

Symtom på vattkoppor

När man blivit smittad av vattkoppor märker man till en början ingenting. Det brukar ta mellan 10–20 dygn innan man märker av sjukdomen. Efter det kan symtomen variera, men de vanligaste är:

 • att man får feber
 • att man känner sig trött och hängig
 • att man drabbas av huvudvärk
 • att röda utslag börjar synas på överkroppen som oftast sprider sig vidare till resten av kroppen och till slemhinnor.
En flicka med en cykel. Foto.

Hur ser sjukdomens förlopp ut?

Utslagen börjar som röda prickar eller knottror och utvecklas till vätskefyllda blåsor. Efter någon dag spricker blåsorna och blir till små ärr. Dessa ärr är sällan något man har kvar, de försvinner till slut helt. Besvären man får varierar person till person. Vissa får enstaka blåsor och vissa får många över hela kroppen. Vattkoppor ger oftast lindrigare besvär desto yngre man är.

Så smittar vattkoppor

Vattkoppor orsakas av ett virus som är mycket smittsamt. De kan smittas via luften när någon exempelvis hostar eller nyser, men även vid hudkontakt. Eftersom man inte får symtom direkt kan det vara svårt att veta om man har sjukdomen. Det är därför en hel klass kan få vattkoppor samtidigt.

Hur länge ska barn stanna hemma om de har vattkoppor?

Det är viktigt att du meddelar förskolan eller skolan om ditt barn fått vattkoppor då det troligen fler som har smittats. Barnet kan komma tillbaka till skolan när febern lagt sig och hen har ork och är symtomfri. Hör med din förskola om vad som gäller kring hur länge man måste ha varit symtomfri, då det kan variera mellan olika förskolor.

Smittar jag om mitt barn har vattkoppor?

När man haft vattkoppor en gång blir man efter det immun. Om ditt barn har vattkoppor och du redan haft det finns det med andra ord ingen smittorisk.

Behandling av vattkoppor

Det som är det mest påtagliga med vattkoppor är att prickarna och blåsorna kliar. Besvären man får försvinner ofta av sig själv. Personer över 18 år kan få receptbelagd medicin mot allvarlig klåda, kontakta din läkare om så är fallet. Här kommer tips på vad du själv kan göra för att lindra besvären.

1. Tvätta huden

När man kliar mycket på huden finns det risk att blåsorna blir infekterade. Därför är det bra att regelbundet tvätta huden med tvål och vatten. Vi erbjuder ett brett sortiment av mild tvål som passar bra att använda.

2. Klipp naglarna

Se till att ha så korta naglar som möjligt för att minska risken till rivsår.

3. Lindra klådan

Om vattkopporna kliar kan man använda kylbalsam, alsollösning eller svalt vatten för att lindra klådan.

4. Receptfria läkemedel mot smärta och feber

Om barnet har feber eller har ont, kan du använda receptfria läkemedel som innehåller paracetamol för att minska besvären.

När ska jag söka vård?

I de flesta fall behöver man inte söka vård för sina besvär, vattkopporna läker av sig själv. Men det finns vissa undantag.

Sök vård för barn med vattkoppor om:

 • Barnet är under sex månader och du som har fött barnet har inte haft vattkoppor
 • Barnet är mycket trött och medtagen
 • Barnet har nedsatt immunförsvar
 • Barnet har ihållande feber över 38 grader i mer än fyra dygn
 • Barnet får många infekterade blåsor med röd och ömmande hud
 • Barnet får sår i ögonen som ger besvär
 • Barnet får hosta och feber på nytt, efter att blåsorna har läkt
 • Barnet har svåra besvär med klåda och receptfria läkemedel hjälper inte

Sök vård som vuxen om:

 • Om du är över 18 år
 • Om du är gravid

Följdsjukdomar och bältros

Bältros

Viruset som orsakar vattkoppor stannar kvar i kroppen resten av livet. Ibland kan det sättas igång igen och orsakar då sjukdomen bältros som också ger blåsor på huden.

Vaccin mot vattkoppor

Det finns ett vaccin mot vattkoppor, ett så kallat levande vaccin. Vaccinet ger bra skydd och har få biverkningar. Det ingår inte i allmänna vaccinationsprogrammet vilket innebär att du står för kostnaden själv. Vaccinet kan ges till barn som är 9 månader och uppåt. Läs mer om vaccinet på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Senast granskad 2021-08-09